Zásady o ochraně soukromí

Pro Skupinu Orifarm (v dalším textu Orifarm nebo my) je ochrana osobních dat a jejich důvěrnost velkou prioritou. Následující zásady ochrany osobních údajů stanovují jasná pravidla zpracování Vašich osobních údajů v Orifarm. Niže také najdete vysvětlení jak zacházíme s osobními údaji, které nám poskytujete a/nebo které u nás zůstávají, když navštívíte naše internetové stránky nebo použijete služby na nich nabízené. 

 1. Správce dat a kontaktní informace

Orifarm Supply s.r.o.
Palouky 1366
253 01 Hostivice

Telefon: +420 220 401 111
vasb@bevsnez.pbz

2. Shromažďování osobních údajů

O shromažďování vašich osobních údajů budete vždy informován/a. Osobní údaje, které shromažďujeme, jsou např. vaše jméno, emailová adresa a podobné identifikační údaje, včetně informací o pohybu na našich internetových stránkách.

V souvislosti s  poskytnutím osobních údajů bude vždy uvedeno, zda jde o dobrovolné nebo nezbytné poskytnutí údajů za účelem dokončení nějaké požadovaného kroku.

Vaše údaje shromažďujeme v souvislosti s jedním nebo více níže uvedených případů:

  • jste zákazníkem nebo dodavatelem Orifarm;
  • posíláte dotaz ohledně produktů;
  • žádáte o zaměstnání;
  • vstupujete do prostor Orifarm. 

3. Použití osobních údajů

Osobní údaje se shromažďují a budou použity v souvislosti s: 

  • organizačními změnami;
  • dodavatelskými vztahy;
  • náborem zaměstnanců;
  • statistickými údaji; 

Orifarm uchovává statistické údaje o tom, kterou část našich stránek uživatelé navštíví a které produkty  preferují. Tato data neobsahují osobní údaje. Kromě toho shromažďujeme údaje o preferencích našich uživatelů jako celku. Takovéto informace rovněž slouží ke zlepšování našich internetových stránek. Údaje o pohybu na našich stránkách a jejich použití nezveřejňujeme ani neprodáváme. Nevidíme ani zemi původu uživatele, ani jeho další pohyb na internetu po opuštění našich stránek.

4. Přenos dat k jiným správcům údajů.

Bez vašeho souhlasu nedáváme vaše osobní údaje k dispozici třetím stranám. Za zvláštních okolností a v souladu s platnými zákony může dojít k situaci, kdy poskytneme informace orgánům veřejné správy nebo policii. Příkladem je poskytnutí anonymizovaných údajů o nežádoucích účincích léčiv příslušným orgánům.

V případě reorganizace, částečného nebo úplného prodeje společnosti bude jakékoli zveřejnění dat v dané souvislosti v souladu s platnou legislativou upravující zpracování dat.

5. Vymazání osobních údajů

Pokud už vaše osobní údaje nebudeme potřebovat ve vztahu k jednomu či více účelům uvedeným v bodě 4, smažeme je. Tato data však mohou být uložena a zpracovávána jako anonymizovaná po delší dobu.

6. Zásady používání cookies

Cookies jsou datové soubory, které jsou zasílány z webových serverů na webové prohlížeče, kde jsou rovněž uloženy. Pokaždé, když si prohlížející vyžádá stránku ze serveru, je informace zaslána zpět na server.

Cookies z dané relace se ukládají na počítač uživatele, aby bylo rozpoznáno zařízení. Tam zůstávají, dokud nedojde k jeich výmazu nebo dokud neskončí jejich platnost.
Díky používání cookies je možné vytvářet statistiku o zvycích uživatleů. V cookies mohou být ukládány například informace o preferencích uživatelů.

Používání cookies
Stránka Orifarm.cz využívá cookies ke sledování provozu, k optimalizaci obsahu stránky a k marketingovým účelům. Všechny shromažďované informace jsou zcela anonymní a společnost Orifarm nesdílí cookies s žádnou třetí osobou. 

Odstranění cookies
Cookies můžete snadno vymazat volbou „Preferences“ (Možnosti) u kteréhokoliv používaného prohlížeče. Některé prohlížeče rovněž nabízejí možnost zablokování cookies, může to však mít negativní dopad na použitelnost naší webové stránky.

Služba Google Analytics
Stránka Orifarm.cz využívá Google Analytics, což je webová analytická služba, kterou poskytuje společnost Google Inc. Tato služba se používá proto, aby bylo možné získat bližší pohled na chování uživatele, pokud uživatelé procházejí stránkami.
K získávaným informacím patří počet návštěvníků, lokalita země, atd., což nám umožňuje zlepšovat naši webovou stránku a učinit ji na základě těchto statistik příjemnější pro uživatele.

Více informací naleznete pod odkazem Google Analytics. Nacházejí se zde všeobecné informace o zásadách zabezpečení a soukromí Google Analytics.

7. Bezpečnost údajů

Přijali jsme bezpečnostní opatření, která zajišťují naplnění našich přísných bezpečnostních standardů v interních postupech. V souladu s nimi usilujeme o zachování kvality a integrity vašich osobních údajů. V hlášeních o nežádoucích účincích maximalizujeme v souladu s platnými zákony anonymizaci veškerých osobních údajů.

8. Vaše práva

Až na několik zákonných výjimek se můžete kdykoli informovat o svých osobních údajích, které zpracováváme. U některých osobních údajů máte navíc podle pravidel právo na opravu, vymazání nebo zablokování svých údajů. Kromě toho máte právo požádat o informace, které o vás máme a požádat nás o jejich přenos jinému správci dat (přenosnost údajů).

9. Odvolání souhlasu

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Vaše osobní údaje smažeme, s výjimkou případů, kdy je můžeme nadále zpracovávat pro jiný účel. Pokud si přejete svůj souhlas odvolat, napište nám, prosím, na tuto adresu qngncebgrpgvba@bevsnez.pbz.

10. Odkazy na jiné internetové stránky a podobně

Naše internetové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné nebo integrované internetové stránky. Neodpovídáme za obsah internetových stránek jiných společností, potažmo za jejich praxi při shromažďování osobních údajů. Pokud navštívíte internetové stránky jiných subjektů, doporučujeme vám přečíst si zásady ochrany osobních údajů a jiné relevantní informace zveřejněné majitelem stránek.

11. Změna dat a podobně

Přejete-li si své osobní údaje u nás aktualizovat, změnit, vymazat, případně k nim získat přístup nebo položit nám v souvislosti s výše uvedenými pravidly nějaký dotaz, obraťte se na nás na adrese qngncebgrpgvba@bevsnez.pbz. Budete-li chtít nahlédnout do osobních údajů, které o vás zpracováváme, vyplňte žádost na tomto odkazu.

12. Stížnosti

Přejete-li si podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů, spojte se s námi, prosím, emailem, telefonicky nebo dopisem dle instrukcí v bodě 12. Můžete se rovněž obrátit na Agenturu pro ochranu osobních údajů.