Zásady o ochraně soukromí a používání cookies

Pokyny pro zásady o ochraně soukromí

Společnost Orifarm je společností, která obchoduje s léčivy, a to jak s generickými léčivy, tak s paralelně dováženými léčivy. Respektujeme vaše soukromí a dále v textu vás informujeme o tom, jak využíváme shromažďované údaje, i o vašich právech přístupu k informacím.
Návštěvou naší webové stránky vyjadřujete souhlas s politikou zachování soukromí a s politikou pro cookies. Vyhrazujeme si právo na provedení změny těchto směrnic.

Osobní údaje

Společnost Orifarm si je vědoma důležitosti soukromí svých uživatelů. Společnost Orifarm neshromažďuje, neprodává ani nepředává dál osobní údaje jiným osobám nebo nespřízněným společnostem.

Změny vyhrazeny

Společnost Orifarm si vyhrazuje právo kdykoliv změnit toto prohlášení o zachování soukromí v souladu se zákonnými požadavky.

Zásady používání cookies

Cookies jsou datové soubory, které jsou zasílány z webových serverů na webové prohlížeče, kde jsou rovněž uloženy. Pokaždé, když si prohlížející vyžádá stránku ze serveru, je informace zaslána zpět na server.
Cookies z dané relace se ukládají na počítač uživatele, aby bylo rozpoznáno zařízení. Tam zůstávají, dokud nedojde k jeich výmazu nebo dokud neskončí jejich platnost.
Díky používání cookies je možné vytvářet statistiku o zvycích uživatleů. V cookies mohou být ukládány například informace o preferencích uživatelů.

Používání cookies

Stránka Orifarm.cz využívá cookies ke sledování provozu, k optimalizaci obsahu stránky a k marketingovým účelům. Všechny shromažďované informace jsou zcela anonymní a společnost Orifarm nesdílí cookies s žádnou třetí osobou. 

Odstranění cookies

Cookies můžete snadno vymazat volbou „Preferences“ (Možnosti) u kteréhokoliv používaného prohlížeče. Některé prohlížeče rovněž nabízejí možnost zablokování cookies, může to však mít negativní dopad na použitelnost naší webové stránky.

Služba Google Analytics

Stránka Orifarm.cz využívá Google Analytics, což je webová analytická služba, kterou poskytuje společnost Google Inc. Tato služba se používá proto, aby bylo možné získat bližší pohled na chování uživatele, pokud uživatelé procházejí stránkami.
K získávaným informacím patří počet návštěvníků, lokalita země, atd., což nám umožňuje zlepšovat naši webovou stránku a učinit ji na základě těchto statistik příjemnější pro uživatele.

Více informací naleznete pod odkazem Google Analytics. Nacházejí se zde všeobecné informace o zásadách zabezpečení a soukromí Google Analytics.