<div id='hrsky-content' style='margin-bottom:5px'> <h1>Kvalitetschef - QA og QC-laboratorie</h1><p><strong>Viminco A/S &ndash; en del af Orifarm Group</strong></p> <p>Hos Viminco har vi valgt fremover at samle vores QA-funktion og QC-laboratorie i samme afdeling for at skabe synergi. Til at lede denne afdeling og til at skabe det rette mind-set i hele Viminco, s&oslash;ger vi nu en erfaren og alsidig QA/QC-Manager.<br> Foruden at lede en afdeling p&aring; over 20 ansatte, vil vores nye QA/QC-Manager ogs&aring; v&aelig;re en vigtig del af Viminco&rsquo;s ledergruppe og v&aelig;re med at s&aelig;tte pr&aelig;g p&aring; en virksomhed i kraftig udvikling.<br> Viminco er kontraktfremstiller for mange virksomheder og producerer derfor bla. mange forskellige tablet produkter, hvilket giver en alsidig arbejdsdag. <br> Da vi er en del af Orifarm-koncernen er der god mulighed for bred faglig sparring og vidensdeling.</p> <p><strong>Opgaverne:</strong></p> <p>Opgaverne i stillingen sp&aelig;nder bredt og kan bl.a. v&aelig;re f&oslash;lgende,</p> <ul> <li> <p>Overordnet ledelse og udvikling af vores nyetableret kvalitetsfunktion.</p> </li> <li> <p>Direkte ledelse og udvikling af QA-afdelingens medarbejdere som sp&aelig;nder bredt</p> </li> <li> <p>Overordnet ledelse og udvikling af QC-laboratoriet gennem nuv&aelig;rende Team Manager.</p> </li> <li> <p>S&aelig;tte &rdquo;Kvalitet&rdquo; p&aring; dagsordenen i hele virksomheden &ndash; b&aring;de operationelt og kulturelt herunder udvikling af vores kvalitetssystem</p> </li> <li> <p>Sikre daglig drift af rutinem&aelig;ssige QA opgaver</p> </li> <li> <p>Sikre overensstemmelse med regulatoriske krav og forpligtelser over for relevante myndigheder &ndash; herunder sikre at der forefindes tekniske aftaler med kunder og kontrakttagere</p> </li> <li> <p>Tilrettel&aelig;gge Quality Management Review og evaluere kvalitetssystemets effektivitet sammen med ledelsen</p> </li> <li> <p>Foretage audits i ind- og udland samt planl&aelig;gge og udf&oslash;re selvinspektioner</p> </li> <li> <p>Deltage i kundeaudit og myndighedsinspektioner</p> </li> <li> <p>Indg&aring; i eller lede diverse kvalitets projekter - ogs&aring; i samarbejde med Orifarm&rsquo;s QA afdeling</p> </li> <li> <p>St&oslash;tte udviklingsaktiviteter f.eks. proces validering, frigivelse af IMP-batche til kliniske studier.</p> </li> </ul> <p>&hellip;samt meget mere.</p> <p><strong>Vi tilbyder</strong></p> <ul> <li> <p>Fleksibilitet omkring dig og dit arbejde</p> </li> <li> <p>Deltagelse i Viminco&rsquo;s ledelsesgruppe med stor indflydelse</p> </li> <li> <p>Tv&aelig;rfagligt samarbejde med alle afdelinger, fra R&amp;D og laboratorie til produktion og pakkeri</p> </li> <li> <p>Sparring med h&oslash;jt engagerede og dygtige kolleger i en bred organisation</p> </li> <li> <p>At du kan blive en del af Orifarm-koncernen &ndash; med mange v&aelig;kstmuligheder og sp&aelig;ndende f&aelig;lles projekter</p> </li> <li> <p>L&oslash;npakke i flg. aftale med pension og sundhedsforsikring</p> </li> </ul> <p><strong>Du er kendetegnet ved at:</strong></p> <ul> <li> <p>Du har solid ledelseserfaring med den rette ledelsesm&aelig;ssige kapacitet og evner at udvikle dit hold og omr&aring;de</p> </li> <li> <p>Du har arbejdet en &aring;rr&aelig;kke inden for b&aring;de QA og QC &ndash; helst med l&aelig;gemidler</p> </li> <li> <p>Du har ideelt set arbejdet som QP i en l&aelig;ngere periode</p> </li> <li> <p>Du favner at se kvalitet ud fra et helhedsperspektiv</p> </li> <li> <p>Du har overblik og samtidig sans for detaljen, n&aring;r det er n&oslash;dvendigt</p> </li> <li> <p>Du er god til at navigere i et komplekst milj&oslash; samtidig med at du kan drive projekter og opgaver</p> </li> <li> <p>Du kan arbejde struktureret og systematisk</p> </li> <li> <p>Du er fleksibel og kan have flere bolde i luften</p> </li> <li> <p>Som person er du en teamplayer med et godt hum&oslash;r og du har en &aring;ben, direkte og &aelig;rlig stil</p> </li> <li> <p>Du har empati og evner at favne flere typer medarbejdere</p> </li> <li> <p>Du er myndig og kan st&aring; fast, n&aring;r det er n&oslash;dvendigt</p> </li> </ul> <p>Du vil som QA/QP-chef referere direkte til Viminco&rsquo;s direkt&oslash;r.</p> <p><strong>Om Viminco</strong></p> <p>Viminco er en dansk-baseret kontraktudvikler og producent af specialty og niche-l&aelig;gemidler. Viminco startede i 1930erne og har v&aelig;ret igennem en rivende udvikling til i dag at v&aelig;re blandt de st&oslash;rste i Norden, som producerer flere forskellige produkter - ogs&aring; indenfor ny teknologi.<br> Vores virksomhed ligger i Sk&aelig;lsk&oslash;r, i smukke omgivelser med udsigt til frugtplantage og n&aelig;r vandet. Vi besk&aelig;ftiger i dag ca. 100 engagerede og kompetente medarbejdere og er en virksomhed i v&aelig;kst.</p> <p>Som kontraktudvikler og producent har vi et t&aelig;t og integreret samarbejde med vores kunder. Igennem de sidste fem &aring;r har vi oprustet inden for udviklings-, laboratorie- og produktionsfaciliteter, hvilket har gjort, at vi i dag kan tilbyde en bred palette af ydelser og services.</p> <p>Vi er 100% ejet af Orifarm Group, med hvem vi sammen udvikler vores produkter og muligheder. I dag t&aelig;ller vores kundeliste over 15 virksomheder &ndash; b&aring;de nationalt og internationalt. Alle markedsf&oslash;rer h&oslash;jt profilerede OTC, RX eller kosttilskudsprodukter.</p> <p>Vil du v&aelig;re med til at pr&aelig;ge Viminco p&aring; vej mod nye horisonter og med mange sp&aelig;ndende og bredt funderede opgaver og projekter, s&aring; send en ans&oslash;gning.</p> <p><strong>Yderligere information samt ans&oslash;gning:</strong></p> <p>Vil du vide mere om stillingen s&aring; kontakt undertegnede.</p> <p>Ans&oslash;gningerne behandles l&oslash;bende, da stillingen &oslash;nskes besat snarest. </p> <p><em>Venligst bem&aelig;rk, at vi af hensyn til GDPR ikke modtager ans&oslash;gninger/CV&acute;er via mail.</em></p> <p><em>Ans&oslash;g venligst i via af system (HR-Skyen).</em></p> <div class="block"> <p style="margin-bottom: 5px !important"> <strong>Ansøgningsfrist:</strong> </p> Hurtigst muligt </div> <div class='contacts' style='margin-top:20px'> <div class='block'> <strong>Morten Kjølhede Rottbøl</strong><br><a href="mailto:mrt@viminco.dk">mrt@viminco.dk</a><br>Tlf.: 22 49 66 68<br> </div></div> </div> <script> var rollState = 'down'; window.addEventListener( "message", function (e) { if(e.origin !== 'https://hr-skyen.dk'){ return; } if(e.data == 'rollup'){ $('#hrsky-content').slideUp(); rollState = 'up'; } if(e.data == 'rolldown'){ $('#hrsky-content').slideDown(); rollState = 'down'; } if(e.data == 'toggle'){ if(rollState == 'up') { $('#hrsky-content').slideDown(); rollState = 'down'; } else { $('#hrsky-content').slideUp(); rollState = 'up'; } } }, false); </script> <span style="clear:both;display:block">Hvis du oplever problemer med at ansøge i Internet Explorer, anbefaler vi at du prøver i en anden browser.</span> <script src="https://hr-skyen.dk/hr/frame-api/hr.js" type="text/javascript"></script> <div id="hrskyen"></div> <script type="text/javascript"> (function() { hrsky = new HRSkyen({ companyId:67, persistent:{ theme:'orifarm-api', joblisturl:location.href }, locale:'da_DK', container:'hrskyen', queryKey:'hr', search:'hr=show-job|45978', action:'show-job|45978' }); })(); </script> <br> <div style="display:none;" class="application" style="clear:both;" id="applyposition"> <span style="cursor:pointer;text-decoration:underline;" class="toggleDescription"></span><br> <br> <br><form method="post" class="formular validateonsubmit" action="frame-api/pages/iframe.show.job.php?version=1&amp;locale=da_DK&amp;jobid=45978&amp;xdmframe=2&amp;theme=orifarm-api&amp;companyid=67&amp;filters=da_DK"> <input type="hidden" name="formApplication" value="1"><div class="tabs"><div class="tabcontent"> <input type="hidden" name="Application[f0][locale]" value="da_DK"><input type="hidden" name="Application[f0][companyid]" value="67"><input type="hidden" name="Application[f0][jobpostid]" value="45978"><input type="hidden" name="Application[f0][referrer]" value="none"><input type="hidden" name="CV[f0][origin]" value="form"><input type="hidden" name="Application[f0][departmentid]" value="2823"><input type="hidden" name="jobid" value="45978"><input type="hidden" name="CV[f0][departmentid]" value="2823"><div class="tab selected"> <h2 class="tabtitle">Basisinformation</h2> <div> <div class="fieldset fieldSet1"><h2></h2></div> <div class="fieldset fieldSet2"> <h2>Basisinformation</h2> <div class="inputrow name"> <label><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">Navn</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[JobApplicant][f0][name]" class="required" value="" onblur='fieldValidate(this, "JobApplicant", "name")'> </div> <div class="inputrow dateofbirth"> <div class="helpmsg">Fire cifre - eksempelvis 1977</div> <label><span class="label-text">F&oslash;dsels&aring;r</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[JobApplicant][f0][dateofbirth]" value="" onblur='fieldValidate(this, "JobApplicant", "dateofbirth")'> </div> <div id="imagefield-id-JobApplicant-image" class="inputrow"> <label><span class="label-text">Billede</span></label><div id="imagefield-id-JobApplicant-imagec" class="imageuploadercontent"> <input type="hidden" name="CV[JobApplicant][f0][image]" id="id-JobApplicant-image" value=""><img style="display:none"><div class="imagename"></div> <iframe src="https://hr-skyen.dk/hr/attachment.upload.php?type=image&amp;file=%20%20&amp;fieldname=imagefield-id-JobApplicant-image&amp;theme=orifarm-api&amp;theme=orifarm-api&amp;locale=da_DK" class="imageuploadframe" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" style="height:50px;width:260px;"></iframe> </div> <div style="display:block;clear:both;line-height:1px;font-size:1px;height:1px;overflow:hidden;"></div> </div> </div> <div class="fieldset fieldSet3"> <h2>Din adresse</h2> <div class="inputrow road"> <label><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">Adresse</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[JobApplicant][Location][f0][road]" class="required" value="" onblur='fieldValidate(this, "Location", "road")'> </div> <div class="inputrow address_zip zip"> <label><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">Postnummer</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[JobApplicant][Location][f0][zip]" class="required" value="" onblur='fieldValidate(this, "Location", "zip")'> </div> <div class="inputrow city"> <label><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">By</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[JobApplicant][Location][f0][city]" class="required" value="" onblur='fieldValidate(this, "Location", "city")'> </div> <div class="inputrow email"> <label><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">E-mail</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[JobApplicant][Contact][f0][email]" class="required" value="" onblur='fieldValidate(this, "Contact", "email")'> </div> <div class="inputrow phone"> <label><span class="label-text">Telefon</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[JobApplicant][Contact][f0][phone]" value="" onblur='fieldValidate(this, "Contact", "phone")'> </div> <div class="inputrow mobile"> <label><span class="label-text">Mobil</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[JobApplicant][Contact][f0][mobile]" value="" onblur='fieldValidate(this, "Contact", "mobile")'> </div> </div> </div> </div> <div class="tab"> <h2 class="tabtitle">Ans&oslash;gning og CV</h2> <div> <div class="fieldset fieldSet4"><h2></h2></div> <div class="fieldset fieldSet5"> <h2>Profiloversigt</h2> <div class="inputrow title"> <label><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">Seneste jobtitel</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[f0][title]" class="required" value="" onblur='fieldValidate(this, "CV", "title")'> </div> <div class="inputrow experience"> <label><span class="label-text">&Aring;rs erfaring</span></label><select name="CV[f0][experience]"><option value="0">V&aelig;lg <option value="0-2 &aring;r">0-2 &aring;r <option value="3-5 &aring;r">3-5 &aring;r <option value="6-10 &aring;r">6-10 &aring;r <option value="over 10 &aring;r"> over 10 &aring;r</select> </div> <div class="inputrow eduname"> <label><span class="label-text">Uddannelse</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[f0][eduname]" value="" onblur='fieldValidate(this, "CV", "eduname")'> </div> <div class="inputrow eduyear"> <label><span class="label-text">Uddannelses&aring;r</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[f0][eduyear]" value="" onblur='fieldValidate(this, "CV", "eduyear")'> </div> <div class="inputrow edulevel"> <label><span class="label-text">Uddannelsesniveau</span></label><select name="CV[f0][edulevel]"><option value="0">V&aelig;lg <option value="Folkeskole">Folkeskole <option value="Erhvervsuddannelse/Gymnasium/HF mv.">Erhvervsuddannelse/Gymnasium/HF mv. <option value="Kort/Mellemlang videreg&aring;ende">Kort/Mellemlang videreg&aring;ende <option value="Lang videreg&aring;ende">Lang videreg&aring;ende <option value="PhD">PhD</select> </div> </div> <div class="fieldset fieldSet6 fieldSet7 fieldSet8"> <h2>Dit CV</h2> <div style="padding:0px;padding-left:20px;height:24px;clear:both;line-height:24px;" class="switch"> <input type="radio" onclick='displaybox("box29",this);' checked="" name="radio29" style="vertical-align:middle;margin:0px;margin-right:5px;">Jeg &oslash;nsker at uploade mit CV</div> <div style="padding:0px;padding-left:20px;height:24px;clear:both;line-height:24px;" class="switch"> <input type="radio" onclick='displaybox("box33",this);' name="radio29" style="vertical-align:middle;margin:0px;margin-right:5px;">Jeg vil skrive mit CV</div> <div class="fieldset" id="box29" style="display:block"><div id="filefield-id-CV-cvfile" class=" cvtemplatefieldid-"> <div class="filenames filesrequired"></div> <label><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">Upload your CV</span></label><iframe src="https://hr-skyen.dk/hr/attachment.upload.php?type=file&amp;fieldname=filefield-id-CV-cvfile&amp;varname=CV%5Bf0%5D%5Bcvfile%5D&amp;theme=orifarm-api&amp;locale=da_DK" class="fileuploadframe" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" style="height:61px;width:260px;"></iframe> </div></div> <div class="fieldset" id="box33" style="display:none"><div class="inputrow textarearequired"> <label style="display:block;clear:both;float:none;" class="longlabel"><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">Skriv dit CV her</span></label><div class="textareawrapperbig"><textarea name="CV[f0][about]" class="ckeditorBasic" id="CKE667c3f2d519e72e1e54c983a13082c74"></textarea></div> </div></div> </div> <div class="fieldset fieldSet9 fieldSet10 fieldSet11"> <h2>Din Ans&oslash;gning</h2> <div style="padding:0px;padding-left:20px;height:24px;clear:both;line-height:24px;" class="switch"> <input type="radio" onclick='displaybox("box37",this);' checked="" name="radio37" style="vertical-align:middle;margin:0px;margin-right:5px;">Jeg &oslash;nsker at uploade min ans&oslash;gning</div> <div style="padding:0px;padding-left:20px;height:24px;clear:both;line-height:24px;" class="switch"> <input type="radio" onclick='displaybox("box41",this);' name="radio37" style="vertical-align:middle;margin:0px;margin-right:5px;">Jeg vil skrive min ans&oslash;gning</div> <div class="fieldset" id="box37" style="display:block"><div id="filefield-id-Application-applicationfile" class=" cvtemplatefieldid-"> <div class="filenames filesrequired"></div> <label><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">Application</span></label><iframe src="https://hr-skyen.dk/hr/attachment.upload.php?type=file&amp;fieldname=filefield-id-Application-applicationfile&amp;varname=Application%5Bf0%5D%5Bapplicationfile%5D&amp;theme=orifarm-api&amp;locale=da_DK" class="fileuploadframe" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" style="height:61px;width:260px;"></iframe> </div></div> <div class="fieldset" id="box41" style="display:none"><div class="inputrow textarearequired"> <label style="display:block;clear:both;float:none;" class="longlabel"><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">Skriv din ans&oslash;gning</span></label><div class="textareawrapperbig"><textarea name="Application[f0][application]" class="ckeditorBasic" id="CKE907607a4e710711076a8dfb558d10c08"></textarea></div> </div></div> <div id="filefield-id-CV-attachments" class=" cvtemplatefieldid-23673"> <div class="filenames"></div> <label><span class="label-text">Andre dokumenter</span></label><iframe src="https://hr-skyen.dk/hr/attachment.upload.php?cvtemplatefieldid=23673&amp;type=file&amp;multiple=1&amp;fieldname=filefield-id-CV-attachments&amp;varname=CV%5Bf0%5D%5Battachments%5D&amp;theme=orifarm-api&amp;locale=da_DK" class="fileuploadframe" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" style="height:61px;width:260px;"></iframe> </div> <div class="inputrow name"> <label><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">Hvor s&aring; du f&oslash;rste gang stillingsopslaget?</span></label><select name="CV[CVData][9544]" class="required"><option value="0">V&aelig;lg <option value="Our website">Our website <option value="Jobview"> Jobview <option value="LinkedIn"> LinkedIn <option value="Facebook"> Facebook <option value="Jobindex"> Jobindex <option value="Jobnet"> Jobnet <option value="Farmakonom.dk"> Farmakonom.dk <option value="[ANDET]"> [ANDET]</select> </div> </div> <div class="fieldset termsAgreeWrapper fieldSet12"> <h2>Betingelser &amp; vilk&aring;r</h2> <hr> <div class="termsWrapper">Jeg giver samtykke til, at virksomheden m&aring; opbevare mine data i 6 m&aring;neder med henblik p&aring; at komme i betragtning til andre stillinger i virksomheden, s&aring;fremt jeg ikke ans&aelig;ttes i den stilling, jeg s&oslash;ger her. Jeg er oplyst om, at jeg til enhver tid igen kan tilbagekalde mit samtykke. Jeg f&aring;r mulighed for at forny mit samtykke efter periodens udl&oslash;b. G&oslash;r jeg ikke det, er jeg oplyst om, at mine data slettes fra virksomhedens rekrutteringssystem. Jeg er oplyst om, at ovenst&aring;ende samtykke er afgivet frivilligt og ikke er en foruds&aelig;tning for at s&oslash;ge og komme i betragtning til indev&aelig;rende stilling. <input type="checkbox" name="acceptedconsents[]" value="75">&nbsp;Jeg accepterer vilk&aring;rene</div> </div> </div> </div> </div></div> <div style="clear:both;" class="tabbottom"><button type="submit">N&aelig;ste</button></div> <div class="cb"></div> </form> <div class="cb"></div> </div> <div class="cb"></div> <script type="text/javascript"> </script>

Kvalitetschef - QA og QC-laboratorie

Viminco A/S – en del af Orifarm Group

Hos Viminco har vi valgt fremover at samle vores QA-funktion og QC-laboratorie i samme afdeling for at skabe synergi. Til at lede denne afdeling og til at skabe det rette mind-set i hele Viminco, søger vi nu en erfaren og alsidig QA/QC-Manager.
Foruden at lede en afdeling på over 20 ansatte, vil vores nye QA/QC-Manager også være en vigtig del af Viminco’s ledergruppe og være med at sætte præg på en virksomhed i kraftig udvikling.
Viminco er kontraktfremstiller for mange virksomheder og producerer derfor bla. mange forskellige tablet produkter, hvilket giver en alsidig arbejdsdag.
Da vi er en del af Orifarm-koncernen er der god mulighed for bred faglig sparring og vidensdeling.

Opgaverne:

Opgaverne i stillingen spænder bredt og kan bl.a. være følgende,

 • Overordnet ledelse og udvikling af vores nyetableret kvalitetsfunktion.

 • Direkte ledelse og udvikling af QA-afdelingens medarbejdere som spænder bredt

 • Overordnet ledelse og udvikling af QC-laboratoriet gennem nuværende Team Manager.

 • Sætte ”Kvalitet” på dagsordenen i hele virksomheden – både operationelt og kulturelt herunder udvikling af vores kvalitetssystem

 • Sikre daglig drift af rutinemæssige QA opgaver

 • Sikre overensstemmelse med regulatoriske krav og forpligtelser over for relevante myndigheder – herunder sikre at der forefindes tekniske aftaler med kunder og kontrakttagere

 • Tilrettelægge Quality Management Review og evaluere kvalitetssystemets effektivitet sammen med ledelsen

 • Foretage audits i ind- og udland samt planlægge og udføre selvinspektioner

 • Deltage i kundeaudit og myndighedsinspektioner

 • Indgå i eller lede diverse kvalitets projekter - også i samarbejde med Orifarm’s QA afdeling

 • Støtte udviklingsaktiviteter f.eks. proces validering, frigivelse af IMP-batche til kliniske studier.

…samt meget mere.

Vi tilbyder

 • Fleksibilitet omkring dig og dit arbejde

 • Deltagelse i Viminco’s ledelsesgruppe med stor indflydelse

 • Tværfagligt samarbejde med alle afdelinger, fra R&D og laboratorie til produktion og pakkeri

 • Sparring med højt engagerede og dygtige kolleger i en bred organisation

 • At du kan blive en del af Orifarm-koncernen – med mange vækstmuligheder og spændende fælles projekter

 • Lønpakke i flg. aftale med pension og sundhedsforsikring

Du er kendetegnet ved at:

 • Du har solid ledelseserfaring med den rette ledelsesmæssige kapacitet og evner at udvikle dit hold og område

 • Du har arbejdet en årrække inden for både QA og QC – helst med lægemidler

 • Du har ideelt set arbejdet som QP i en længere periode

 • Du favner at se kvalitet ud fra et helhedsperspektiv

 • Du har overblik og samtidig sans for detaljen, når det er nødvendigt

 • Du er god til at navigere i et komplekst miljø samtidig med at du kan drive projekter og opgaver

 • Du kan arbejde struktureret og systematisk

 • Du er fleksibel og kan have flere bolde i luften

 • Som person er du en teamplayer med et godt humør og du har en åben, direkte og ærlig stil

 • Du har empati og evner at favne flere typer medarbejdere

 • Du er myndig og kan stå fast, når det er nødvendigt

Du vil som QA/QP-chef referere direkte til Viminco’s direktør.

Om Viminco

Viminco er en dansk-baseret kontraktudvikler og producent af specialty og niche-lægemidler. Viminco startede i 1930erne og har været igennem en rivende udvikling til i dag at være blandt de største i Norden, som producerer flere forskellige produkter - også indenfor ny teknologi.
Vores virksomhed ligger i Skælskør, i smukke omgivelser med udsigt til frugtplantage og nær vandet. Vi beskæftiger i dag ca. 100 engagerede og kompetente medarbejdere og er en virksomhed i vækst.

Som kontraktudvikler og producent har vi et tæt og integreret samarbejde med vores kunder. Igennem de sidste fem år har vi oprustet inden for udviklings-, laboratorie- og produktionsfaciliteter, hvilket har gjort, at vi i dag kan tilbyde en bred palette af ydelser og services.

Vi er 100% ejet af Orifarm Group, med hvem vi sammen udvikler vores produkter og muligheder. I dag tæller vores kundeliste over 15 virksomheder – både nationalt og internationalt. Alle markedsfører højt profilerede OTC, RX eller kosttilskudsprodukter.

Vil du være med til at præge Viminco på vej mod nye horisonter og med mange spændende og bredt funderede opgaver og projekter, så send en ansøgning.

Yderligere information samt ansøgning:

Vil du vide mere om stillingen så kontakt undertegnede.

Ansøgningerne behandles løbende, da stillingen ønskes besat snarest.

Venligst bemærk, at vi af hensyn til GDPR ikke modtager ansøgninger/CV´er via mail.

Ansøg venligst i via af system (HR-Skyen).

Ansøgningsfrist:

Hurtigst muligt
Morten Kjølhede Rottbøl
mrt@viminco.dk
Tlf.: 22 49 66 68
Hvis du oplever problemer med at ansøge i Internet Explorer, anbefaler vi at du prøver i en anden browser.