<div id='hrsky-content' style='margin-bottom:5px'> <h1>Operatører til skiftehold i tabletproduktion - coatning</h1><p>Vi s&oslash;ger to dygtige operat&oslash;rer til vores fabrik i Sk&aelig;lsk&oslash;r som del af vores skifteholdsarbejde (dag/aften)</p> <p>Vores fabrik i Sk&aelig;lsk&oslash;r fremstiller l&aelig;gemidler og kosttilskud, vores produkter er af h&oslash;j kvalitet, og vi prioriterer et godt arbejdsmilj&oslash;. En optimal udnyttelse af vores fabrik, stiller store krav til b&aring;de medarbejdere og udstyr, og vi samarbejder derfor p&aring; tv&aelig;rs af organisationen om at indfri f&aelig;lles m&aring;l.</p> <p>I alt best&aring;r produktionen af 18 medarbejder fordelt p&aring; 3 skift.</p> <p> <strong>Dine prim&aelig;re arbejdsopgaver vil best&aring; af</strong></p> <ul> <li>Coatning af tabletter i vores coatnings omr&aring;der.<br> (Coatning er et h&aring;ndv&aelig;rk, som kr&aelig;ver tilstedev&aelig;relse samt et h&oslash;jt kvalitetsniveau.)</li> <li>Sikring af produktionshygiejne ved at f&oslash;lge vores GMP krav</li> <li>L&oslash;bende reng&oslash;ring af procesanl&aelig;g samt lokaler<br> (et omfattende arbejde, da vi producerer l&aelig;gemidler og kosttilskud)</li> <li>Grundig registrering af produktionsdata via vores produktionsforskrifter</li> <li>Samarbejde med distributionsafdelingen, vedligeholdsafdelingen, kvalitetsstyring, laboratoriet samt diverse teams.</li> </ul> <p><strong>Din profil</strong></p> <p>Vi forventer, at du:</p> <ul> <li>Har en naturlig procesforst&aring;else</li> <li>Har erfaring med GMP, og gerne HACCP egenkontrol.</li> <li>Er fortrolig med IT systemer.</li> <li>V&aelig;rds&aelig;tter en fysik aktiv hverdag.</li> <li>Har teknisk flair og g&aring;r op i de sm&aring; detaljer.</li> <li>Er selvst&aelig;ndig og trives ved at g&aring; alene i et omr&aring;de og fokusere p&aring; dine opgaver. Samtidigt er du en holdspiller med gode samarbejdsevner.</li> </ul> <p>Din baggrund og &oslash;vrig erfaring s&aelig;tter ingen begr&aelig;nsninger. Vores fabrik er godkendt af sundhedsstyrelsen til produktion af l&aelig;gemidler og kosttilskud, og vi arbejder derfor efter cGMP standard.<br> Vi forventer derfor, at du er s&aelig;rdeles omhyggelig og ansvarsbevidst, da produktionen afvikles med et h&oslash;jt kvalitets- og hygiejneniveau.</p> <p><strong>Vi tilbyder</strong><br> Et job med faglige udfordringer og et godt arbejdsmilj&oslash;, hvor team-&aring;nd og fleksibilitet er i h&oslash;js&aelig;det. B&aring;de du og teamet f&aring;r delegeret et stort ansvar, som derfor foruds&aelig;tter gode samarbejdsevner.</p> <p>Arbejdstiden er p&aring; skiftehold, hvor du vil arbejde skiftevis fra uge til uge p&aring; daghold og aftenhold.<br> Daghold er mandag til fredag fra kl. 06:00 til 14:00, fredag til 13:00<br> Aftenhold er mandag til torsdag fra 13.30 til 22.15, fredag fri.<br> Hver 16. uge er der et turnus skift fredag fra 12.30 til 21.00</p> <p>Du f&aring;r pension gennem Industriens Pension og sundsforsikring gennem Danica.</p> <p>Timel&oslash;nnen er de f&oslash;rste 3 m&aring;neder kr. 150,00 og vil herefter stige til kr. 155,00 medmindre andet aftales. Dertil kommer till&aelig;g i henhold til Industriens Overenskomst og lokalaftale.</p> <p><strong>Viminco Sk&aelig;lsk&oslash;r &ndash; en del af Orifarm</strong></p> <p>Viminco er en dansk kontraktudvikler og producent af niche l&aelig;gemidler beliggende i Sk&aelig;lsk&oslash;r. Vi startede i 1930erne og har v&aelig;ret igennem en sp&aelig;ndende udvikling til i dag at v&aelig;re blandt de st&oslash;rste i Norden, som producerer flere forskellige produkter - ogs&aring; indenfor ny teknologi.</p> <p>Vi er 100% ejet af Orifarm Group, med hvem vi sammen udvikler produkter og muligheder. I dag t&aelig;ller vores kundeliste over 15 nationale og internationale virksomheder &ndash;, som alle markedsf&oslash;rer h&oslash;jt profilerede OTC, RX eller kosttilskudsprodukter.</p> <p>Vi bor i smukke omgivelser med udsigt til frugtplantage og n&aelig;r vandet, fordelt over flere matrikler forskellige steder i Sk&aelig;lsk&oslash;r. Vi besk&aelig;ftiger i dag mere end 100 engagerede og kompetente medarbejdere og har en god v&aelig;kst.</p> <p>Som kontraktudvikler og producent af medicin, har vi et t&aelig;t og integreret samarbejde med vores kunder. Igennem de sidste fem &aring;r har vi oprustet inden for udviklings-, laboratorie- og produktionsfaciliteter, hvilket har gjort, at vi i dag kan tilbyde en bred palette af ydelser og services.</p> <p><strong>Yderligere information.</strong></p> <p>Vi s&oslash;ger tiltr&aelig;delse snarest muligt. Ans&oslash;gningsfrist er 7. juni 2020. Vi ser frem til at modtage din ans&oslash;gning. Samtaler forventes afholdt i uge 24 og 25.. <br> <br> Har du sp&oslash;rgsm&aring;l til stillingen, s&aring; er det muligt at kontakte undertegnede mandag til fredag i tidsrummet fra 12:00 til 13:00</p> <p><em>Venligst bem&aelig;rk, at vi af hensyn til GDPR ikke modtager ans&oslash;gninger/CV&acute;er via mail.</em></p> <p><em>Ans&oslash;g venligst via system (HR-Skyen).</em><img class="showImgInfo" src="https://recruit.hr-on.com/image.php?companyid=67&amp;id=7577" alt="image"></p> <div class="block"> <p style="margin-bottom: 5px !important"> <strong>Ansøgningsfrist:</strong> </p> 7. juni 2020 </div> <div class='contacts' style='margin-top:20px'> <div class='block'> <strong>Cim Andreasen</strong><br><a href="mailto:cim@viminco.dk">cim@viminco.dk</a><br>Tlf.: 31 17 88 12<br> </div></div> </div> <script> var rollState = 'down'; window.addEventListener( "message", function (e) { if(e.origin !== 'https://hr-skyen.dk'){ return; } if(e.data == 'rollup'){ $('#hrsky-content').slideUp(); rollState = 'up'; } if(e.data == 'rolldown'){ $('#hrsky-content').slideDown(); rollState = 'down'; } if(e.data == 'toggle'){ if(rollState == 'up') { $('#hrsky-content').slideDown(); rollState = 'down'; } else { $('#hrsky-content').slideUp(); rollState = 'up'; } } }, false); </script> <span style="clear:both;display:block">Hvis du oplever problemer med at ansøge i Internet Explorer, anbefaler vi at du prøver i en anden browser.</span> <script src="https://hr-skyen.dk/hr/frame-api/hr.js" type="text/javascript"></script> <div id="hrskyen"></div> <script type="text/javascript"> getScript(HR_WEB_ROOT+'js/easyXDM/easyXDM.min.js', function() { hrsky = new HRSkyen({ companyId:67, persistent:{ theme:'orifarm-api', joblisturl:location.href }, locale:'da_DK', container:'hrskyen', queryKey:'hr', search:'hr=show-job|57581', action:'show-job|57581' }); }); </script> <br> <div style="display:none;" class="application" style="clear:both;" id="applyposition"> <span style="cursor:pointer;text-decoration:underline;" class="toggleDescription"></span><br> <br> <br><form method="post" class="formular validateonsubmit" action="hr/frame-api/pages/iframe.show.job.php?version=1&amp;locale=da_DK&amp;jobid=57581&amp;xdmframe=2&amp;theme=orifarm-api&amp;companyid=67&amp;filters=da_DK"> <input type="hidden" name="formApplication" value="1"><div class="tabs"><div class="tabcontent"> <input type="hidden" name="Application[f0][locale]" value="da_DK"><input type="hidden" name="Application[f0][companyid]" value="67"><input type="hidden" name="Application[f0][jobpostid]" value="57581"><input type="hidden" name="Application[f0][referrer]" value="none"><input type="hidden" name="CV[f0][origin]" value="form"><input type="hidden" name="Application[f0][departmentid]" value="2823"><input type="hidden" name="jobid" value="57581"><input type="hidden" name="CV[f0][departmentid]" value="2823"><div class="tab selected"> <h2 class="tabtitle">Basisinformation</h2> <div> <fieldset class="fieldset fieldSet1"><h2></h2></fieldset> <fieldset class="fieldset fieldSet2"> <h2>Basisinformation</h2> <div class="inputrow name"> <label><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">Navn</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[JobApplicant][f0][name]" class="required" value="" onblur='fieldValidate(this, "JobApplicant", "name")'> </div> <div class="inputrow dateofbirth"> <div class="helpmsg">Fire cifre - eksempelvis 1977</div> <label><span class="label-text">F&oslash;dsels&aring;r</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[JobApplicant][f0][dateofbirth]" value="" onblur='fieldValidate(this, "JobApplicant", "dateofbirth")'> </div> <div id="imagefield-id-JobApplicant-image" class="inputrow"> <label><span class="label-text">Billede</span></label><div id="imagefield-id-JobApplicant-imagec" class="imageuploadercontent"> <input type="hidden" name="CV[JobApplicant][f0][image]" id="id-JobApplicant-image" value=""><img style="display:none"><div class="imagename"></div> <iframe src="https://recruit.hr-on.com/attachment.upload.php?type=image&amp;file=%20%20&amp;fieldname=imagefield-id-JobApplicant-image&amp;theme=orifarm-api&amp;theme=orifarm-api&amp;locale=da_DK" class="imageuploadframe" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" style="height:50px;width:260px;"></iframe> </div> <div style="display:block;clear:both;line-height:1px;font-size:1px;height:1px;overflow:hidden;"></div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldset fieldSet3"> <h2>Din adresse</h2> <div class="inputrow road"> <label><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">Adresse</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[JobApplicant][Location][f0][road]" class="required" value="" onblur='fieldValidate(this, "Location", "road")'> </div> <div class="inputrow address_zip zip"> <label><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">Postnummer</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[JobApplicant][Location][f0][zip]" class="required" value="" onblur='fieldValidate(this, "Location", "zip")'> </div> <div class="inputrow city"> <label><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">By</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[JobApplicant][Location][f0][city]" class="required" value="" onblur='fieldValidate(this, "Location", "city")'> </div> <div class="inputrow email"> <label><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">E-mail</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[JobApplicant][Contact][f0][email]" class="required" value="" onblur='fieldValidate(this, "Contact", "email")'> </div> <div class="inputrow phone"> <label><span class="label-text">Telefon</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[JobApplicant][Contact][f0][phone]" value="" onblur='fieldValidate(this, "Contact", "phone")'> </div> <div class="inputrow mobile"> <label><span class="label-text">Mobil</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[JobApplicant][Contact][f0][mobile]" value="" onblur='fieldValidate(this, "Contact", "mobile")'> </div> </fieldset> </div> </div> <div class="tab"> <h2 class="tabtitle">Ans&oslash;gning og CV</h2> <div> <fieldset class="fieldset fieldSet4"><h2></h2></fieldset> <fieldset class="fieldset fieldSet5"> <h2>Profiloversigt</h2> <div class="inputrow title"> <label><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">Seneste jobtitel</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[f0][title]" class="required" value="" onblur='fieldValidate(this, "CV", "title")'> </div> <div class="inputrow experience"> <label><span class="label-text">&Aring;rs erfaring</span></label><select name="CV[f0][experience]"><option value="0">V&aelig;lg <option value="0-2 &aring;r">0-2 &aring;r <option value="3-5 &aring;r">3-5 &aring;r <option value="6-10 &aring;r">6-10 &aring;r <option value="over 10 &aring;r"> over 10 &aring;r</select> </div> <div class="inputrow eduname"> <label><span class="label-text">Uddannelse</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[f0][eduname]" value="" onblur='fieldValidate(this, "CV", "eduname")'> </div> <div class="inputrow eduyear"> <label><span class="label-text">Uddannelses&aring;r</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[f0][eduyear]" value="" onblur='fieldValidate(this, "CV", "eduyear")'> </div> <div class="inputrow edulevel"> <label><span class="label-text">Uddannelsesniveau</span></label><select name="CV[f0][edulevel]"><option value="0">V&aelig;lg <option value="Folkeskole">Folkeskole <option value="Erhvervsuddannelse/Gymnasium/HF mv.">Erhvervsuddannelse/Gymnasium/HF mv. <option value="Kort/Mellemlang videreg&aring;ende">Kort/Mellemlang videreg&aring;ende <option value="Lang videreg&aring;ende">Lang videreg&aring;ende <option value="PhD">PhD</select> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldset fieldSet6 fieldSet7 fieldSet8"> <h2>Dit CV</h2> <div style="padding:0px;padding-left:20px;height:24px;clear:both;line-height:24px;" class="switch"> <input type="radio" onclick='displaybox("box29",this);' checked="" name="radio29" style="vertical-align:middle;margin:0px;margin-right:5px;">Jeg &oslash;nsker at uploade mit CV</div> <div style="padding:0px;padding-left:20px;height:24px;clear:both;line-height:24px;" class="switch"> <input type="radio" onclick='displaybox("box33",this);' name="radio29" style="vertical-align:middle;margin:0px;margin-right:5px;">Jeg vil skrive mit CV</div> <fieldset class="fieldset" id="box29" style="display:block"><div id="filefield-id-CV-cvfile" class=" cvtemplatefieldid-"> <div class="filenames filesrequired"></div> <label><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">Upload your CV</span></label><iframe src="https://recruit.hr-on.com/attachment.upload.php?type=file&amp;fieldname=filefield-id-CV-cvfile&amp;varname=CV%5Bf0%5D%5Bcvfile%5D&amp;theme=orifarm-api&amp;locale=da_DK" class="fileuploadframe" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" style="height:61px;width:260px;"></iframe> </div></fieldset> <fieldset class="fieldset" id="box33" style="display:none"><div class="inputrow textarearequired"> <label style="display:block;clear:both;float:none;" class="longlabel"><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">Skriv dit CV her</span></label><div class="textareawrapperbig"><textarea name="CV[f0][about]" class="ckeditorBasic" id="CKE667c3f2d519e72e1e54c983a13082c74"></textarea></div> </div></fieldset> </fieldset> <fieldset class="fieldset fieldSet9 fieldSet10 fieldSet11"> <h2>Din Ans&oslash;gning</h2> <div style="padding:0px;padding-left:20px;height:24px;clear:both;line-height:24px;" class="switch"> <input type="radio" onclick='displaybox("box37",this);' checked="" name="radio37" style="vertical-align:middle;margin:0px;margin-right:5px;">Jeg &oslash;nsker at uploade min ans&oslash;gning</div> <div style="padding:0px;padding-left:20px;height:24px;clear:both;line-height:24px;" class="switch"> <input type="radio" onclick='displaybox("box41",this);' name="radio37" style="vertical-align:middle;margin:0px;margin-right:5px;">Jeg vil skrive min ans&oslash;gning</div> <fieldset class="fieldset" id="box37" style="display:block"><div id="filefield-id-Application-applicationfile" class=" cvtemplatefieldid-"> <div class="filenames filesrequired"></div> <label><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">Application</span></label><iframe src="https://recruit.hr-on.com/attachment.upload.php?type=file&amp;fieldname=filefield-id-Application-applicationfile&amp;varname=Application%5Bf0%5D%5Bapplicationfile%5D&amp;theme=orifarm-api&amp;locale=da_DK" class="fileuploadframe" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" style="height:61px;width:260px;"></iframe> </div></fieldset> <fieldset class="fieldset" id="box41" style="display:none"><div class="inputrow textarearequired"> <label style="display:block;clear:both;float:none;" class="longlabel"><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">Skriv din ans&oslash;gning</span></label><div class="textareawrapperbig"><textarea name="Application[f0][application]" class="ckeditorBasic" id="CKE907607a4e710711076a8dfb558d10c08"></textarea></div> </div></fieldset> <div id="filefield-id-CV-attachments" class=" cvtemplatefieldid-23673"> <div class="filenames"></div> <label><span class="label-text">Andre dokumenter</span></label><iframe src="https://recruit.hr-on.com/attachment.upload.php?cvtemplatefieldid=23673&amp;type=file&amp;multiple=1&amp;fieldname=filefield-id-CV-attachments&amp;varname=CV%5Bf0%5D%5Battachments%5D&amp;theme=orifarm-api&amp;locale=da_DK" class="fileuploadframe" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" style="height:61px;width:260px;"></iframe> </div> <div class="inputrow userreferrer"> <label><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">Hvor s&aring; du f&oslash;rste gang stillingsopslaget?</span></label><select name="Application[f0][userreferrer]" class="required"><option value="0">V&aelig;lg <option value="Our website">Our website <option value="Jobview"> Jobview <option value="LinkedIn"> LinkedIn <option value="Facebook"> Facebook <option value="Jobindex"> Jobindex <option value="Jobnet"> Jobnet <option value="Farmakonom.dk"> Farmakonom.dk <option value="[ANDET]"> [ANDET]</select> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldset termsAgreeWrapper fieldSet12"> <h2>Betingelser &amp; vilk&aring;r</h2> <hr> <div class="termsWrapper">Orifarm anvender kun indtastede data til rekrutteringsform&aring;l og personlige oplysninger bliver behandlet fortroligt. Orifarm overholder g&aelig;ldende dansk og EU-lovgivning p&aring; omr&aring;det om beskyttelse af personlige data. <br><br> Dine data opbevares i vores rekrutteringssystem i op til 6 m&aring;neder efter endt ans&oslash;gning. Herefter slettes de automatisk medmindre du aktivt v&aelig;lger at forny din ans&oslash;gning/CV med yderligere 6 m&aring;neder. Du informeres herom pr. e-mail ved udgangen af perioden.<br> </div> <label class="longlabel"><input type="checkbox" class="terms" value="1">Jeg accepterer betingelserne</label> </fieldset> </div> </div> </div></div> <div style="clear:both;" class="tabbottom"><button type="submit">N&aelig;ste</button></div> <div class="cb"></div> </form> <div class="cb"></div> </div> <div class="cb"></div> <script type="text/javascript"> </script>

Operatører til skiftehold i tabletproduktion - coatning

Vi søger to dygtige operatører til vores fabrik i Skælskør som del af vores skifteholdsarbejde (dag/aften)

Vores fabrik i Skælskør fremstiller lægemidler og kosttilskud, vores produkter er af høj kvalitet, og vi prioriterer et godt arbejdsmiljø. En optimal udnyttelse af vores fabrik, stiller store krav til både medarbejdere og udstyr, og vi samarbejder derfor på tværs af organisationen om at indfri fælles mål.

I alt består produktionen af 18 medarbejder fordelt på 3 skift.

Dine primære arbejdsopgaver vil bestå af

 • Coatning af tabletter i vores coatnings områder.
  (Coatning er et håndværk, som kræver tilstedeværelse samt et højt kvalitetsniveau.)
 • Sikring af produktionshygiejne ved at følge vores GMP krav
 • Løbende rengøring af procesanlæg samt lokaler
  (et omfattende arbejde, da vi producerer lægemidler og kosttilskud)
 • Grundig registrering af produktionsdata via vores produktionsforskrifter
 • Samarbejde med distributionsafdelingen, vedligeholdsafdelingen, kvalitetsstyring, laboratoriet samt diverse teams.

Din profil

Vi forventer, at du:

 • Har en naturlig procesforståelse
 • Har erfaring med GMP, og gerne HACCP egenkontrol.
 • Er fortrolig med IT systemer.
 • Værdsætter en fysik aktiv hverdag.
 • Har teknisk flair og går op i de små detaljer.
 • Er selvstændig og trives ved at gå alene i et område og fokusere på dine opgaver. Samtidigt er du en holdspiller med gode samarbejdsevner.

Din baggrund og øvrig erfaring sætter ingen begrænsninger. Vores fabrik er godkendt af sundhedsstyrelsen til produktion af lægemidler og kosttilskud, og vi arbejder derfor efter cGMP standard.
Vi forventer derfor, at du er særdeles omhyggelig og ansvarsbevidst, da produktionen afvikles med et højt kvalitets- og hygiejneniveau.

Vi tilbyder
Et job med faglige udfordringer og et godt arbejdsmiljø, hvor team-ånd og fleksibilitet er i højsædet. Både du og teamet får delegeret et stort ansvar, som derfor forudsætter gode samarbejdsevner.

Arbejdstiden er på skiftehold, hvor du vil arbejde skiftevis fra uge til uge på daghold og aftenhold.
Daghold er mandag til fredag fra kl. 06:00 til 14:00, fredag til 13:00
Aftenhold er mandag til torsdag fra 13.30 til 22.15, fredag fri.
Hver 16. uge er der et turnus skift fredag fra 12.30 til 21.00

Du får pension gennem Industriens Pension og sundsforsikring gennem Danica.

Timelønnen er de første 3 måneder kr. 150,00 og vil herefter stige til kr. 155,00 medmindre andet aftales. Dertil kommer tillæg i henhold til Industriens Overenskomst og lokalaftale.

Viminco Skælskør – en del af Orifarm

Viminco er en dansk kontraktudvikler og producent af niche lægemidler beliggende i Skælskør. Vi startede i 1930erne og har været igennem en spændende udvikling til i dag at være blandt de største i Norden, som producerer flere forskellige produkter - også indenfor ny teknologi.

Vi er 100% ejet af Orifarm Group, med hvem vi sammen udvikler produkter og muligheder. I dag tæller vores kundeliste over 15 nationale og internationale virksomheder –, som alle markedsfører højt profilerede OTC, RX eller kosttilskudsprodukter.

Vi bor i smukke omgivelser med udsigt til frugtplantage og nær vandet, fordelt over flere matrikler forskellige steder i Skælskør. Vi beskæftiger i dag mere end 100 engagerede og kompetente medarbejdere og har en god vækst.

Som kontraktudvikler og producent af medicin, har vi et tæt og integreret samarbejde med vores kunder. Igennem de sidste fem år har vi oprustet inden for udviklings-, laboratorie- og produktionsfaciliteter, hvilket har gjort, at vi i dag kan tilbyde en bred palette af ydelser og services.

Yderligere information.

Vi søger tiltrædelse snarest muligt. Ansøgningsfrist er 7. juni 2020. Vi ser frem til at modtage din ansøgning. Samtaler forventes afholdt i uge 24 og 25..

Har du spørgsmål til stillingen, så er det muligt at kontakte undertegnede mandag til fredag i tidsrummet fra 12:00 til 13:00

Venligst bemærk, at vi af hensyn til GDPR ikke modtager ansøgninger/CV´er via mail.

Ansøg venligst via system (HR-Skyen).image

Ansøgningsfrist:

7. juni 2020
Cim Andreasen
cim@viminco.dk
Tlf.: 31 17 88 12
Hvis du oplever problemer med at ansøge i Internet Explorer, anbefaler vi at du prøver i en anden browser.