Orifarm Group A/S med nyt rekordresultat

Fremgangen i 2019 skyldes især en stærk vækst for salget af parallelimporterede lægemidler på det tyske marked, som også er Orifarms største marked. Orifarm øgede her sin markedsandel og skabte højere omsætning såvel som indtjening. Også området for generisk medicin har haft fremgang, hvor især det norske marked har været i vækst.

For Orifarms administrerende direktør Erik Sandberg er regnskabet mere end godkendt.

-Alle har knoklet for, at vi ikke bare skulle hvile på laurbærrene fra sidste års resultat, og jeg er stolt over det, vi som hold har opnået. Ud over det fantastiske resultat har vi også sat gang i en række digitaliseringsprojekter i den primære drift, som vil gøre os endnu mere konkurrencedygtige i fremtiden. En fremtid, som vi har store forventninger til.

Ambitioner om fortsat vækst

Orifarm Group har ambitioner om at fortsætte væksten de kommende år. Der er stadig masser af potentiale inden for de to eksisterende forretningsben, parallelimporterede lægemidler og salg af generiske lægemidler. Alt i alt har Orifarm solgt mere end 26 mio. æsker medicin i 2019. Det bidrager med endnu en rekord for Orifarm.

Resultatet af den primære drift steg med 59 mio. kr. i 2019 til 359 mio. kr.

Parallelimportforretningen har ikke blot øget omsætningen i Tyskland, men blandt andet også i Finland, Østrig og England. Valutakurserne i specielt England og Sverige har dog påvirket indtjeningen i negativ grad.

Salget af generiske lægemidler i Norden har også været i klar fremgang i 2019, hvor omsætningen er steget med knap 8%.

Opkøb en del af vækststrategien

Samtidig med at den nuværende forretning vokser, købte Orifarm Group den London-baserede virksomhed Pilatus i sommeren 2019. Pilatus tilfører nye forretningsområder som Comparator Sourcing og Unlicensed Medicine til Orifarm Group.

-Købet af Pilatus er et eksempel på, at vi holder øjnene åbne for mulige opkøb, der har synergier ind i vores nuværende forretningsområder. Pilatus har tilføjet nogle nye aktiviteter, som vi er ved at udvikle, og som vi med vores store erfaring inden for parallelimport kan tilføre en masse muskler, siger Orifarms administrerende direktør, Erik Sandberg. 

Forventninger til 2020

Orifarm Groups mål er en mindre vækst i omsætningen i 2020 samt en indtjening på niveau med 2019.        

For yderligere information, kontakt venligst:

Communication Manager, Andreas Lykke Sognstrup, tlf. 3012 2351
CEO, Orifarm Group A/S, Erik Sandberg, tlf. 2265 0121. 

 

Nøgletal – Orifarm Group (Alle angivelser er mio. DKK.)

 

2019

2018

  2017

2016

Nettoomsætning

7.328

6.208

5.928

5.404

Bruttoresultat

1.125

976

896

809

Resultat af primær drift excl. restrukturering

359

300

251

240

Resultat af finansielle poster

-15

-24

-38

-60

Resultat før skat

339

260

214

122Fakta om Orifarm Group
Orifarm Group er Europas største parallelimportør af lægemidler og en af de største leverandører af lægemidler i Danmark. Koncernen omfatter en række selskaber, der beskæftiger sig med import, produktion, ompakning, distribution, registrering og salg af lægemidler. Koncernen beskæftiger sig med parallelimport af lægemidler fra EU/EØS-lande, som sælges i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Holland, Østrig, England og Belgien.

Herudover beskæftiger koncernen sig med salg af generiske lægemidler i Norden. Et generisk lægemiddel indeholder samme virkemiddel som et originalt præparat. Virkemidlet er imidlertid ikke længere patentbelagt, og derfor kan det generiske lægemiddel produceres og sælges til en lavere pris end det tilsvarende originalprodukt.

Orifarm Group har hovedsæde i Odense og beskæftiger i dag ca. 1.200 medarbejdere, heraf omkring 360 i Odense.