Fremgangen fortsætter i Orifarm

Orifarm Group fortsætter de seneste års fremgang. Årsresultatet viser vækst på både top- og bundlinjen, og den udvikling skyldes blandt andet et succesfuldt virksomhedsopkøb og markant vækst i salget af generisk medicin.  

Danmarks største lægemiddelleverandør Orifarm fortsætter den positive udvikling, der har kendetegnet de seneste år for koncernen.

Orifarm Group kom ud af regnskabsåret 2015 med et resultat før skat på 86 mio. kr. Det er en stigning på 32% sammenlignet med resultatet fra 2014 på 65 mio. kr.

Samtidig har koncernen opnået en mindre stigning i nettoomsætningen til 5,7 mia. kr. 

Det er specielt området for generisk medicin, Orifarm Generics, der præsenterer en markant  forbedret indtjening i 2015 med en stigning på 19,4 mio. kr. (+51%) i forhold til 2014.

Fremgangen inden for egenproducerede lægemidler skyldes blandt andet et succesfuldt opkøb af Growth House Holding A/S, der udvikler, producerer og sælger medicin. Dertil kommer fortsat vækst i Norden med salg af både receptpligtige lægemidler og håndkøbsmedicin.

- Det er yderst glædeligt, at vi fortsætter de markante fremskridt i 2015. Specielt opkøbet af Growth House Holding A/S har været strategisk vigtigt i forhold til den vækstrejse, som Orifarm Generics er på. Desuden er vores udvikling, produktion og salg af egenproducerede produkter styrket, siger Ulrik Ernst Rasmussen, administrerende direktør i Orifarm Generics. 

Også på området for parallelimport af lægemidler fra EU/EØS-landene, Orifarm Parallel Import, fortsætter Orifarm Group de positive tendenser, og her ligger koncernens største indtjening fortsat.

Årets resultat var dog præget af valutaniveauet for det svenske marked og øget konkurrence på det tyske marked. Men i kraft af en reduktion af omkostningsniveauet er det alligevel lykkedes Orifarm Parallel Import at skabe vækst i den primære drift med 31,3 mio. kr. i forhold til 2014. Samtidig har Orifarm bevæget sig ind på det store engelske marked, det næststørste marked for parallelimporteret medicin i Europa. 

 - Jeg er meget tilfreds med, at Orifarm fortsætter de positive tendenser og præsenterer et godt resultat for 2015. Året har budt på udfordringer på markederne i bl.a. Sverige og Tyskland, men vi er samtidig lykkes med at entrere det store engelske marked. Denne udvikling skyldes ikke mindst medarbejdernes store indsats, siger Erik Sandberg administrerende direktør i Orifarm Parallel Import og tilføjer, at strategiske optimeringer, styring af varelager og omkostningsbesparelser ligeledes har bidraget positivt til årsregnskabet.

Orifarm Group forventer et forbedret 2016-regnskab i forhold til 2015 og fremgang i regnskabet for både Orifarm Generics og Orifarm Parallel Import.

Orifarm Group har hovedsæde i Odense og beskæftiger i dag ca. 1.100 medarbejdere.

For yderligere information, kontakt venligst:
Adm. direktør Orifarm Group A/S Hans Bøgh-Sørensen tlf. 29 74 27 10

Adm. direktør Orifarm PI A/S Erik Sandberg tlf. 22 65 01 21

Adm. direktør Orifarm Generics A/S Ulrik Ernst Rasmussen tlf. 22 65 01 91

Nøgletal (Alle angivelser er mio. DKK.)

 

  2015

2014

2013

2012

Nettoomsætning

5.661

5.628

5.411

 4.969

Bruttoresultat

723

680

713

 695

Resultat af primær drift excl. restrukturering

171

122

119

 81

Resultat af finansielle poster

-65

-57

-62

 -90

Resultat før skat

86

65

57

 -9

Fakta om Orifarm

Orifarm-koncernen er Europas største parallelimportør af lægemidler og den største leverandør af lægemidler i Danmark. Koncernen omfatter en række selskaber, der beskæftiger sig med import, produktion, ompakning, distribution, registrering og salg af lægemidler i Norden, Tyskland, Holland, Tjekkiet og England. Koncernens hovedaktivitet er parallelimport af lægemidler fra
EU/EØS-lande, som sælges i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Holland, Tyskland og England.
Herudover beskæftiger koncernen sig med salg af generiske lægemidler i Norden. Et generisk
lægemiddel
indeholder samme virkemiddel som et originalt præparat. Virkemidlet er imidlertid ikke længere patentbelagt,og derfor kan det generiske lægemiddel produceres og sælges til en lavere pris end det tilsvarende originalpræparat.