Orifarm-ejer forbereder overdragelse

Hans Bøgh Sørensen er i gang med at give livsværket videre til næste generation.

Hans Bøgh-Sørensens børn har fået en del af aktierne i Orifarm-koncernen. Men han vil ikke lægge det åg på deres skuldre, som han selv fik.

En af Fyns største virksomheder er langsomt ved at skifte ejer. Odense-forretningsmanden Hans Bøgh-Sørensen har overdraget 30 procent af aktierne i Orifarm-koncernen til to af sine børn, der er 20 og 22 år. Han er i god tid gået i gang med at overdrage ejerskabet af koncernen, der har 1100 ansatte, til næste generation. Dermed følger han sin fars, Asbjørn Bøgh-Sørensens, eksempel, for Hans Bøgh-Sørensen selv fik allerede som 16-årig 30 procent af aktierne i familiens virksomhed. - Min far var tidligt ude og tænkte helt fantastisk langsigtet dengang. Det betød, at vores generationsskifte blev overkommeligt rent økonomisk, siger Hans Bøgh-Sørensen. Familieejede virksomheder som Orifarm udgør langt den største del af det danske erhvervsliv. De står for eksempel for 60 procent af beskæftigelsen i erhvervslivet. Mere end en tredjedel af dem står over for et generationsskifte i de kommende år ifølge professorerne Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsen

Fra juice til medicin

Dengang 16-årige Hans Bøgh-Sørensen fik sine første aktier, var familievirksomheden den kendte juicefabrik Rimi i Ringe, der gennem opkøb og fusion blev til det nuværende Rynkeby Foods. I dag beskæftiger familiefirmaet sig med medicin - især parallelimport samt produktion og salg af såkaldt generisk medicin. Selv om faderen var god til at udvise rettidig omhu, er der mange andre sider af deres generationsskifte, som Hans Bøgh-Sørensen ikke vil gentage over for sine egne børn. - Han placerede et stort ansvar på mine skuldre, og jeg var bevidst om mit ansvar over for virksomheden. - Jeg følte det som en ære, men det var også et åg, og jeg prøver at undgå at lægge det samme på mine børn, siger Hans Bøgh-Sørensen. Som ung var han ikke helt afklaret med, at han skulle til at drive juicefabrik - Jeg blev kaldt hjem, fordi vi havde mistet vores altdominerende kunde, så der var brug for mig. Lidt efter lidt blev jeg indstillet på at overtage ledelsen, fortæller Hans Bøgh-Sørensen.

Vil ikke lægge pres på børn

Han har fra ung alder fået at vide, at hans fremtid lå i familiefirmaet. Men det har han ikke selv sagt til sine børn. Han vil heller ikke svare på, om han håber, at en af dem går i sin fars fodspor. - Jeg vil ikke udtrykke nogen forventning om, at de skal arbejde i virksomheden, for dermed bliver det til et pres på dem om en bestemt fremtid. - Men jeg vil gerne sige til dem, at jeg håber, at de vil overtage ejerskabet. Det ligger der også et stort ansvar i, men det definerer ikke din fremtid på samme måde, siger Hans Bøgh-Sørensen. Begge de ældste børn er i gang med erhvervsrettede uddannelser i henholdsvis København og Odense.

For Hans Bøgh Sørensen er virksomhedens fremtid vigtigere end eventulle ambitioner i familien

Da Hans og Birgitte BøghSørensen stiftede medicinfirmaet Orifarm i 1994, var de kun sig selv og nogle få ansatte. I dag er der omkring 1100 medarbejdere. - Det er klart, at det har stor betydning for kravene til ledelsen. Det er ikke alle, der kan gå ind og overtage ansvaret for så stor og kompleks en virksomhed, siger Hans Bøgh-Sørensen.

Ingen pres

Han er meget opmærksom på, at hans børn ikke skal presses til at efterfølge ham på posten som øverste direktør. - Men selv hvis de skulle have lyst, er jeg også nødt til at se helt nøgternt på deres kvalifikationer, siger han. - Jeg er nødt til at spørge mig selv: Hvad er sandsynligheden for, at lige netop en af dem vil være den helt rigtige leder for 1100 ansatte? - Det er helt forståeligt, at man har følelser involveret, når det drejer sig om familiens ejerskab af virksomheden. Men når det drejer sig om selve virksomheden og dens udvikling, kan jeg ikke blande følelserne ind. Der skal jeg altid sætte det bedste hold, siger Hans Bøgh-Sørensen. Han ser selv kritisk på sin egen formåen, da han kom ind i familievirksomheden Rimi som 26-årig i 1982. Inden havde han taget en uddannelse og været ansat i Mærsk Data. - Men jeg havde i virkeligheden prøvet alt for lidt og været for få steder. - Jeg havde uddannelsen, men jeg manglede virkelig erfaringen med at være leder. - Jeg var ikke klar. Det betød, at jeg lavede en masse fejl, men det har givet mig meget erfaring, som jeg har kunnet bruge i Orifarm, siger Hans Bøgh-Sørensen.

Afgiver gerne magt

I mange familieejede virksomheder har det skabt gnidninger, når den ældre generation ikke har villet trække sig nok tilbage og give plads til sønnen eller datteren. - Det har jeg ingen betænkeligheder ved. I hele Orifarms historie har jeg konstant afgivet indflydelse og uddelegeret ansvar. Det er helt afgørende for, at en virksomhed kan vokse og overleve, siger Hans Bøgh-Sørensen. Følelser og bløde værdier har stor betydning for generationsskifte i familieejede virksomheder. Det mener Steen Haustrup, tidligere ejer af Odense-virksomheden Plus Pack. Derfor er han sammen med blandt andet Syddansk Universitet gået i gang med at undersøge emnet.

 

(Artiklen er udarbejdet af Jesper Beenfeldt Nielsen v. Fyens)