Orifarm fortsætter væksten trods udfordringer

I et år med makroøkonomiske udfordringer og fokus på den fortsatte transformation af Orifarm leverer den familieejede medicinalvirksomhed øget omsætning og forbedret driftsresultat i 2022.

 

 

 

 

Højdepunkter fra 2022 regnskabet 

  • Omsætningen steg med 7% til DKK 11,3 mia. (€1.513 mio.), hvilket er ny rekord for Orifarm. Væksten blev drevet af begge forretningsenheder, Health Access med 3% og Healthcare med 22%. Healthcares vækst er dog positivt påvirket af, at salget fra opkøbte Takeda produkter bidrog i ni måneder af 2021 mod alle 12 måneder i 2022. 
  • Bruttoresultatet steg med 22% til ny rekord på DKK 1,7 mia. (€223,9 mio.). 
  • Årets resultat endte på DKK 204 mio. (€27,4 mio.), hvilket er lavere end forventet. Resultatet er bl.a. påvirket af engangsomkostninger i forbindelse med lukningen af fabrikken Viminco i Skælskør samt afledte konsekvenser af leveringsproblemer særligt i andet halvår af 2022. 
  • Fortsat højt investeringsniveau for at styrke Orifarm til fremtidig vækst. Investeringerne steg i 2022 med 35% til DKK 194,9 mio. (€26,2 mio.), hvilket bringer de samlede investeringer i de seneste tre regnskabsår til omkring DKK 484 mio. (€65 mio.). 
  • Antallet af medarbejdere steg med 9% i forhold til året før til i alt 2.136 medarbejdere (gennemsnitligt antal fuldtidsansatte). 

 
Administrerende direktør Erik Sandberg, Orifarm Group A/S, udtaler om resultatet for 2022: 

"Vi øger endnu en gang omsætningen, hvilket sker på baggrund af vækst i begge vores kerneforretninger. Desværre er vores resultat efter skat lavere end forventet. Det skyldes primært engangsomkostninger i forbindelse med lukningen af vores fabrik i Skælskør, men desværre også afledte konsekvenser af leveringsproblemer. Eksternt har stigende renter også påvirket resultatet negativt.” 

2022 har på mange måder været et usædvanligt år for Orifarm, da koncernen har været fokuseret på at afslutte integrationen af over 110 produkter og to fabrikker, som man overtog i forbindelse med ​​carve-out opkøbet fra Takeda i 2021. Orifarm afsluttede opkøbet den 1. maj 2022. 

"Et carve-out opkøb er en stor øvelse, som også har medført udfordringer for os. Hvad ærgrer mig mest er, at det også har medført leveringsproblemer, særligt i andet halvår af 2022, med de gener det medfører for kunder og patienter. Vi har sat alt ind på at få det løst, og jeg er glad for at kunne konstatere, at vi er på rette vej,” siger Erik Sandberg og sender samtidig en tak til medarbejderne:  

”Jeg vil gerne rette en stor tak til de mange dedikerede medarbejdere for den store indsats i at sikre medicin til kunder og patienter og samtidig tage del i transformationen af Orifarm i 2022.” 

Forventninger til 2023  

Orifarm forventer at fortsætte transformationen af forretningen, som en del af eksekveringen af virksomhedens vækststrategi.  

”Vi er i en tid, hvor det er ualmindeligt svært at forudse den makroøkonomiske udvikling, f.eks. omkring renteudviklingen. Derfor skal vi hele tiden holde os agile og navigere i forhold til de muligheder, der opstår. Vi fortsætter investeringerne i at opbygge en mere skalerbar forretning, som gør os i stand til at integrere mulige fremtidige opkøb endnu bedre,” siger Erik Sandberg. 

For 2023 forventer Orifarm at fastholde det høje 2022-niveau på omsætning og forbedre driftsresultatet, primært som følge af organisk vækst. 


Udvalgte nøgletal 2022 

 

DKK mio. 

 

mEUR 

 

2022 

2021 

2022 

2021 

Omsætning 

11.256,7 

10.539,0 

1,513.0 

1,417.1 

Bruttoresultat 

1.665,8 

1.365,4 

223.9 

183.6 

Særlige poster  

(185,3) 

(183,0) 

(24.9) 

(24.6) 

Resultat af primær drift 

453,8 

412,8 

61.0 

55.5 

Resultat af finansielle poster 

(179,3) 

(135,4) 

(24.1) 

(18.2) 

Årets resultat 

203,9 

213,4 

27.4 

28.7