Orifarm slår alle rekorder

For fynske Orifarm blev 2018 et fantastisk år – faktisk det bedste i virksomhedens snart 25-årige historie. Orifarms medarbejdere arbejder hver dag hårdt på at udfordre det europæiske marked for medicinalprodukter for at skaffe billigere medicin til millioner af forbrugere i Europa. Og medarbejderne gør det godt. I 2018 solgte Orifarm godt 25 millioner produkter – eller ca. 7% flere produkter end i 2017, og det resulterede i rekordomsætning og -indtjening.

Medicinalkoncernen Orifarm offentliggør i denne uge regnskabet for 2018. Et regnskab der slår alle rekorder. Koncernens omsætning steg i 2018 med 4,7 procent til 6,2 mia. kroner, resultatet af primær drift steg til 300 mio. kroner og resultatet før skat til 260 mio. kroner. Et meget tilfredsstillende resultat for koncernen, der også overgår forventningerne.

Erik Sandberg, der officielt overtog posten som administrerende direktør i januar 2019, udtaler:

-2018 har på mange måder været et helt fantastisk år for os. Et år, hvor vi har mødt masser af -udfordringer på markederne, og hvor vi har været igennem en større omorganisering internt. Alligevel er det lykkedes for os i fællesskab at skabe så flotte resultater. Det er for mig et bevis på vores vilje og evne til at gøre en forskel - for forbrugerne, samfundet og virksomheden. 2018 resultaterne kan alle medarbejdere være stolte af, for det ville ikke være sket uden dem.

Flere forbrugere har købt Orifarms produkter  

Koncernens finansielle vækst blev især skabt i parallelimportforretningen, der ompakker og sælger medicinalprodukter inden for EU/EØS. Parallelimportforretningen solgte 11 % flere produkter i 2018 sammenlignet med 2017, og det medførte vækst i såvel omsætning som indtjening.

Omsætningen for parallelimporterede produkter i 2018 blev på 5,6 mia. kroner, hvilket er en stigning på 4,9 % i forhold til 2017. Resultatet af primær drift excl. restrukturering steg med 60 mio. kroner til 255 mio. kr.

I Tyskland, der er Orifarms største marked, blev 2018 præget af intens konkurrence, der har presset Orifarms omsætning og indtjening. Men på trods af udfordringerne lykkedes det Orifarm at skabe flotte resultater i Tyskland-, samt i Danmark, Holland og Østrig.

I Sverige kom koncernens indtjening under pres på grund af den svenske kronekurs, men Orifarms fastholdt sin position på det svenske marked. Parallelimportforretningen solgte flere produkter i UK i 2018 sammenlignet med året før, men det svækkede britiske pund pressede profitabiliteten.    

Koncernens andet forretningsben, de generiske lægemidler, har haft et vanskeligt år, hvor omsætningen stagnerer og indtjeningen falder. Det lykkedes dog at sælge 4 % flere produkter i 2018 sammenlignet med året før.

Men krævende markedsbetingelser og udfordringer med at fastholde en stabil leverance af få, og normalt godt sælgende produkter, pressede generelt koncernens omsætning og indtjening fra de generiske produkter. Indtjeningen faldt med 19 mio. kroner til 72 mio. kroner, mens det lykkedes at fastholde omsætningen på samme niveau som i 2017 (571 mio. kr.).

-Vi har gjort det godt i 2018 under vanskelige betingelser, og vi har ambitionen og troen på at kunne fortsætte væksten og en positiv udvikling for Orifarm. Men vi er også realistiske og ved at 2019 bliver mindst lige så udfordrende som 2018, hvor Orifarms markeder er præget af stærk konkurrence. Men vi har så mange dygtige medarbejdere, der hver især er med at til drive Orifarm fremad. Derfor er jeg er sikker på, at vi sammen kan indfri de fælles mål for 2019, siger Erik Sandberg, administrerende direktør for Orifarm.


Forventninger til 2019

Orifarm Groups mål er en omsætningsstigning på 3-6 % for 2019, og en indtjening på niveau med 2018.             

For yderligere information, kontakt venligst:

Communication Manager, Andreas Lykke Sognstrup, tlf. 3012 2351
CEO, Orifarm Group A/S, Erik Sandberg, tlf. 2265 0121. 

 

Nøgletal – Orifarm Group (Alle angivelser er mio. DKK.)

 

2018

  2017

2016

2015

2014

Nettoomsætning

6.208

5.928

5.404

5.661

5.628

Bruttoresultat

976

896

809

723

680

Resultat af primær drift excl. restrukturering

300

251

240

171

122

Resultat af finansielle poster

-31

-38

-60

-65

-57

Resultat før skat

260

214

122

86

65Fakta om Orifarm Group
Orifarm Group er Europas største parallelimportør af lægemidler og en af de største leverandører af lægemidler i Danmark. Koncernen omfatter en række selskaber, der beskæftiger sig med import, produktion, ompakning, distribution, registrering og salg af lægemidler. Koncernen beskæftiger sig med parallelimport af lægemidler fra EU/EØS-lande, som sælges i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Holland, Østrig og England.

Herudover beskæftiger koncernen sig med salg af generiske lægemidler i Norden. Et generisk lægemiddel indeholder samme virkemiddel som et originalt præparat. Virkemidlet er imidlertid ikke længere patentbelagt, og derfor kan det generiske lægemiddel produceres og sælges til en lavere pris end det tilsvarende originalpræparat.

Orifarm Group har hovedsæde i Odense og beskæftiger i dag ca. 1.200 medarbejdere.