Rekordregnskab fra fynske Orifarm

Orifarm Group formår at sikre billigere medicin til millioner af forbrugere i Europa samtidig med at virksomheden tjener penge, så der kan investeres i fremtiden. Hård konkurrence til trods kom Orifarm stærkt ud af 2017 med et regnskab, der viser 10 procent vækst i omsætningen og den næstbedste indtjening i virksomhedens historie.

Det går godt for medicinalkoncernen Orifarm Group, der i denne uge fremlægger regnskabet for 2017. Koncernens omsætning steg i 2017 med 10 procent til 5,9 mia. kroner, resultatet af primær drift steg til 251 mio. kroner og resultatet før skat til 214 mio. kroner. 

 


Billige parallelimporterede produkter driver det flotte resultat

Fremgangen i koncernresultatet skyldes især parallelimportforretningen Orifarm Parallel Import, der med en positiv udvikling og fornuftige resultater på såvel eksisterende som nye markeder bidrog væsentligt til omsætningen og indtjeningen. Orifarm Parallel Import, som ompakker og sælger medicin inden for EU/EØS, og som udgør det største af de to forretningsben, bidrog i 2017 med en omsætning på 5,4 mia. kroner, hvilket er en stigning på 11 procent i forhold til 2016. Resultatet af primær drift excl. restrukturering steg med 31 mio. kroner til 195 mio. kroner.

De generiske lægemidler, som er koncernens andet forretningsben og håndteres af Orifarm Generics, klarede sig igennem 2017 med svagt faldende omsætning såvel som indtjening. Omsætningen for 2017 blev på 571 mio. kroner, hvilket udgør et fald på 18 mio. kroner i forhold til 2016. Resultatet af primær drift excl. restrukturering faldt med 15 mio. kroner i 2017 til 92 mio. kroner. Resultatet i 2017 kommer efter flere års stærk vækst i Orifarm Generics, og Orifarm Group investerer nu markant for at sikre den fremtidige vækst på området for generiske lægemidler.

Præsident og CEO Hans Bøgh-Sørensen er meget tilfreds med årets resultat for koncernen:

Parallelimportforretningen har i 2017 klaret sig særdeles flot. Det er et område med stærk konkurrence og mange om buddet, så det kræver en dedikeret og skarp organisation med ambitiøse medarbejdere, der forstår at gøre en god handel på samfundets, forbrugernes og Orifarms vegne”, siger han, og fortsætter: ”Vores mission er at udfordre markedet for medicinalprodukter for at sikre ’en bedre deal’ for alle, og det glæder mig naturligvis, når det lykkes så godt som i 2017.”        

Især Tyskland, der er Orifarms største enkelte marked for parallelimporterede produkter, har på trods af intens konkurrence bidraget væsentligt til det flotte resultat, og det samme gælder for Danmark. Det er ligeledes lykkedes for Orifarm at få fodfæste på de nye markeder. Her har især Holland og Østrig bidraget positivt til årets resultat.  


Orifarm Group investerer yderligere i generiske lægemidler

Efter flere år med stor succes og markant vækst indenfor generiske lægemidler blev 2017 et mere jævnt år for Orifarm Generics. Generics lagde godt ud med et stærkt første halvår i Danmark og Sverige, men mødte hård priskonkurrence i andet halvår i begge lande. Ledelsen i Orifarm Group har trods udfordringerne i 2017 fortsat fuld tiltro til, at det generiske forretningsben også har en vigtig rolle at spille i fremtiden. Hans Bøgh-Sørensen uddyber: ”Vi er overbeviste om, at vi også i fremtiden kan gøre en stor forskel for forbrugerne indenfor generiske lægemidler – både i Danmark og på andre markeder. Derfor investerer koncernen massivt i Generics´ fremtidige vækst bl.a. via en udvidelse af laboratoriet på lokationen i Skælskør. Her arbejder medarbejdere ihærdigt på at udvikle nye produkter, som vi derefter kan producere og sælge til fordelagtige priser.”

Lokationen i Skælskør huser Viminco, der beskæftiger ca. 100 medarbejdere. Orifarm Group opkøbte i 2015 Viminco som et led i et øget strategisk fokus på håndkøbsmedicin og nicheprodukter.


Synergier skal sikre fremtidens vækst

Orifarm er en ambitiøs virksomhed, der altid stræber efter at opnå endnu bedre resultater. For at skabe det rette fundament for fremtidig vækst, har Orifarm netop påbegyndt en omstrukturering af virksomheden. Hans Bøgh-Sørensen siger:

”Der sker mange ændringer i Orifarms omgivelser i disse år, og vores virksomhed er i en rivende udvikling. Som ansvarlige ledere skal vi jo altid sørge for, at virksomheden og medarbejderne er bedst muligt klædt på til fremtidens udfordringer. Derfor har vi netop besluttet at nedbryde siloerne internt og samle de to forretningsenheder i langt større grad, end vi har haft indtil nu. På den måde forventer vi at drage nytte af de mange synergieffekter, der eksisterer på tværs af de to forretningsenheder og dermed skabe et solidt fundament for yderligere vækst i koncernen.”

Orifarm Group forventer et resultat for 2018 på linje med resultatet for 2017.


For yderligere information, kontakt venligst:

Viceadm. direktør Orifarm Group A/S, Erik Sandberg, tlf. 22 65 01 21.
Corporate Communications, tlf. 22 65 01 22.


2017 financielle highlights

Nøgletal – Orifarm Group (Alle angivelser er mio. DKK.)

 

2017

2016

2015

2014

Nettoomsætning

5.928

5.404

5.661

5.628

Bruttoresultat

896

809

723

680

Resultat af primær drift excl. Restrukturering

251

240

171

122

Resultat af finansielle poster

-38

-60

-65

-57

Resultat før skat

214

122

86

65

 

Fakta om Orifarm Group

Orifarm Group er Europas største parallelimportør af lægemidler og den største leverandør af lægemidler i Danmark. Koncernen omfatter en række selskaber, der beskæftiger sig med import, produktion, ompakning, distribution, registrering og salg af lægemidler. Koncernen beskæftiger sig med parallelimport af lægemidler fra EU/EØS-lande, som sælges i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Holland, Østrig og England. Herudover beskæftiger koncernen sig med salg af generiske lægemidler i Norden. Et generisk lægemiddel indeholder samme virkemiddel som et originalt præparat. Virkemidlet er imidlertid ikke længere patentbelagt, og derfor kan det generiske lægemiddel produceres og sælges til en lavere pris end det tilsvarende originalpræparat.

Orifarm Group har hovedsæde i Odense og beskæftiger i dag ca. 1.100 medarbejdere.