Væksten fortsætter hos fynske Orifarm

Fynsk forankrede Orifarm Group lukker endnu en gang regnskabsbøgerne med et godt resultat. På trods af udfordrende markedskonditioner er det i 2016 lykkedes at fortsætte den positive vækst, som virksomheden har haft i de seneste år.

Orifarm Group fremlægger i denne uge regnskabet for 2016, og endnu en gang er der fremgang for den fynske medicinalvirksomhed. På trods af et samlet fald i koncernens omsætning med 4,4 procent til 5,4 mia. kroner, er driftsresultatet før ekstraordinære poster øget med hele 40 procent til 240 mio. kroner.

De to forretningsenheder, Orifarm Generics og Orifarm Parallel Import, har begge bidraget til det gode resultat.

Orifarm Parallel Import, som ompakker og sælger medicin inden for EU/EØS, tegner sig for den største del af driftsindtjeningen på 164 mio. kroner, hvilket er en stigning på 28 mio. kroner sammenlignet med 2015 – til trods for et fald i omsætningen på 8,6 procent. Et dedikeret fokus på lønsomheder ifølge viceadministrerende direktør for Orifarm Group, Erik Sandberg, en god del af forklaringen:

”Vi har udpeget og fjernet nogle varelinjer, som ikke gav overskud, og den øvelse har vist sig at bære frugt. Samtidigt har vi været dygtige til at tilpasse os nogle udfordrende markedsvilkår, herunder den lave svenske kronekurs, og vende begrænsninger til muligheder i relation til Brexit”, udtaler han.

Orifarm var netop ved at starte op med et salgskontor i England i forsommeren 2016, da afgørelsen om det britiske exit fra EU tvang virksomheden til at tænke i andre baner. Den faldende kurs på det britiske pund har vendt virksomhedens fokus mod indkøb af varer og resulteret i en markant bedre tilgængelighed.

 

 

Historisk stigning i omsætningen

På linje med 2015 er det dog området for generiske lægemidler, der præsterer den største vækst med en stigning i omsætningen på hele 44 procent og en tilsvarende forøget driftsindtjening fra 57 til 106 mio. kroner. Her er det især et øget salg af håndkøbsmedicin samt et strategisk fokus på nicheprodukter, der har vist gode resultater. Samtidigt afspejler resultatet også en såkaldt full-year effect af det opkøb, Orifarm Generics foretog i 2015 af Growth House Holding med de to virksomheder Alternova i Nyborg og Viminco i Skælskør.

”Vi er meget stolte over resultatet, ikke mindst fordi vi sideløbende med en række produktlanceringer og et øget salg har formået at integrere 20 medarbejdere fra Alternova og rekruttere et tilsvarende antal nye kolleger til organisationen for at kunne følge med vores vækst. Det er i høj grad medarbejdernes fortjeneste, at vi er lykkedes med det”, udtaler administrerende direktør i Orifarm Generics, Ulrik Ernst Rasmussen.

Hos Viminco er der netop sat gang i en udvidelse af laboratoriet, og i efteråret meldte Orifarm ud, at man skulle rekruttere op mod 30 nye funktionærer for at realisere de strategiske ambitioner. Det tal er man nu tæt på at nå i mål med. Men vækstrejsen er, ifølge Ulrik Ernst Rasmussen, kun lige begyndt:

”Vi har fremlagt en ambitiøs 5-års plan i Orifarm Generics, der sigter mod at tredoble omsætningen, så vi læner os ikke tilbage”, siger den administrerende direktør.

 

 

Ude med kikkerten

Også i Orifarm Parallel Import sigter man højt, og begge forretningsenheder har planer om at realisere målene dels ved opdyrkelse af nye markeder, dels via sammenlægninger eller opkøb:

”Det gode resultat for 2016 ruster os til at udnytte de muligheder i endnu højere grad. Vi har løbende kikkerten ude, og dukker den rigtige virksomhed op, er vi klar til at byde”, fortæller Erik Sandberg.

Orifarm Group forventer yderligere fremgang i 2017.

 

For yderligere information, kontakt venligst:

Adm. direktør Orifarm Group A/S, Hans Bøgh-Sørensen tlf. 29 74 27 1

Viceadm. direktør Orifarm Group A/S og adm. dir. Orifarm Parallel Import, Erik Sandberg tlf. 22 65 01 21

Adm. direktør Orifarm Generics A/S, Ulrik Ernst Rasmussen tlf. 22 65 01 91

 

Nøgletal (Alle angivelser er mio. DKK.)

 

  2016

2015

2014

2013

Nettoomsætning

5.404

5.661

5.628

5.411

Bruttoresultat

809

723

680

713

Resultat af primær drift excl. restrukturering

240

171

122

119

Resultat af finansielle poster

-60

-65

-57

-62

Resultat før skat

122

86

65

57

 

Fakta om Orifarm

Orifarm-koncernen er Europas største parallelimportør af lægemidler og den største leverandør af lægemidler i Danmark. Koncernen omfatter en række selskaber, der beskæftiger sig med import, produktion, ompakning, distribution, registrering og salg af lægemidler. Koncernen beskæftiger sig med parallelimport af lægemidler fra EU/EØS-lande, som sælges i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Holland, Østrig og England. Herudover beskæftiger koncernen sig med salg af generiske lægemidler i Norden. Et generisk lægemiddel indeholder samme virkemiddel som et originalt præparat. Virkemidlet er imidlertid ikke længere patentbelagt,og derfor kan det generiske lægemiddel produceres og sælges til en lavere pris end det tilsvarende originalpræparat.

Orifarm Group har hovedsæde i Odense og beskæftiger i dag ca. 1.100 medarbejdere.