<div id='hrsky-content' style='margin-bottom:5px'> <h1>Account &amp; Portfolio Manager - Sweden</h1><p><em>Orifarmkoncernen &auml;r en fram&aring;tstr&auml;vande europeisk akt&ouml;r inom l&auml;kemedels- och sjukv&aring;rdsindustrin. Orifarms &ouml;vergripande m&aring;l &auml;r att skapa konkurrens p&aring; marknaden och besparingar f&ouml;r kunder och samh&auml;lle. Nu s&ouml;ker vi en Account &amp; Portfolio Manager till v&aring;rt s&auml;ljteam f&ouml;r parallellimport p&aring; den svenska marknaden. </em></p> <p><strong>Om rollen</strong></p> <p>M&ouml;jligheterna f&ouml;r den nya Account &amp; Portfolio Managern &auml;r stora. F&ouml;retaget befinner sig i ett sp&auml;nnande l&auml;ge inf&ouml;r framtiden med en marknadsledande position och i rollen har du stora m&ouml;jligheter att p&aring;verka utfallet fram&ouml;ver. Huvuduppgiften &auml;r att jobba brett med inf&ouml;rs&auml;ljning och f&ouml;rhandlingar mot apotekskedjorna som &auml;r dina kunder. &Auml;ven kontinuerlig optimering av produktportf&ouml;ljen &auml;r en &aring;terkommande och viktig uppgift. Du ansvarar f&ouml;r hela den operativa processen fr&aring;n offert och priss&auml;ttning till uppf&ouml;ljning. Dessutom arbetar du strategiskt med att utveckla dina produktlinjer och Orifarms kunderbjudande p&aring; svenska marknaden.</p> <p>De viktigaste arbetsuppgifterna i korthet:</p> <ul> <li> <p>S&auml;lj B2B</p> </li> <li> <p>Utveckling av produktportf&ouml;lj</p> </li> <li> <p>Priss&auml;ttningar</p> </li> <li> <p>F&ouml;rhandlingar</p> </li> </ul> <p>Rollen inneb&auml;r mycket frihet under ansvar, och du kommer dagligen ta beslut av b&aring;de mindre och st&ouml;rre betydelse.</p> <p>Du kommer ing&aring; som en av tre Account &amp; Portfolio Managers i Sverige-teamet och rapporterar till Country Manager. I teamet ing&aring;r ytterligare personer som st&ouml;ttar det dagliga s&auml;ljarbetet. Placering &auml;r p&aring; centralt bel&auml;get kontor i Stockholm, d&auml;r du sitter tillsammans med ett 10-tal kollegor. Resdagar till huvudkontoret i Danmark (Odense) kommer ing&aring; i tj&auml;nsten, r&auml;kna med 10 -15 resdagar p&aring; ett &aring;r. </p> <p><strong>Om dig</strong></p> <p>Vi s&ouml;ker dig som har flera &aring;rs erfarenhet av s&auml;ljarbete och f&ouml;rhandlingar p&aring; central niv&aring; i en internationell eller nordisk organisation. Kanske har du arbetat som KAM, produktchef eller ink&ouml;pare f&ouml;r snabbr&ouml;rliga varor eller i en n&auml;rliggande bransch s&aring;som medicinteknik. Erfarenhet av offentlig upphandling &auml;r meriterande d&aring; Orifarm &auml;ven verkar inom detta omr&aring;de. Du kommer troligtvis fr&aring;n en stor verksamhet, g&auml;rna inom apotekshandel- eller l&auml;kemedelsindustri eller n&auml;rliggande bransch.</p> <p> </p> <p>Vi ser det som meriterande med en universitetsutbildning inom ekonomi/finans, likas&aring; om du har en farmaceutisk bakgrund med erfarenhet av f&ouml;rs&auml;ljning. Du talar och skriver svenska och engelska flytande, och &auml;r duktig i Excel och &ouml;vriga system.</p> <p>F&ouml;r att lyckas i rollen som Account &amp; Portfolio Manager ska du vara praktiskt lagd och f&ouml;rst&aring; dynamiken i komplexa data. Du &auml;r ut&aring;triktad, bra p&aring; att bygga relationer och duktig p&aring; att f&ouml;rhandla. Vidare f&ouml;rst&aring;r du vikten av att lyssna och bygga team samtidigt som du tycker om att ta mycket ansvar och ha varierande arbetsuppgifter. Du har en stor f&ouml;rm&aring;ga att se m&ouml;jligheter i olika situationer och du &auml;r duktig p&aring; att kommunicera.</p> <p><strong>F&ouml;retagspresentation</strong></p> <p>Orifarmkoncernen &auml;r en framatstr&auml;vande europeisk akt&ouml;r inom l&auml;kemedels- och sjukv&aring;rdsindustrin. M&aring;let &auml;r att skapa konkurrens p&aring; marknaden och besparingar f&ouml;r patienter och samh&auml;lle. De tv&aring; aff&auml;rsomr&aring;dena, parallellimporterade l&auml;kemedel och generiska l&auml;kemedel bidrar till att &ouml;ka tillg&auml;ngligheten via apotek och ger besparingar f&ouml;r samh&auml;llet. Bolaget grundades 1994 i Danmark och &auml;r idag den st&ouml;rsta leverant&ouml;ren av parallellimporterade l&auml;kemedel i Europa och har en stark n&auml;rvaro p&aring; marknaderna f&ouml;r generika i Norden.</p> <p> F&ouml;r fr&aring;gor v&auml;nligen kontakta Country Manager, Christian Vallentin.</p> <p> </p> <div class="block"> <p style="margin-bottom: 5px !important"> <strong>Sista ansökningsdag:</strong> </p> Så fort som möjligt </div> <div class='contacts' style='margin-top:20px'> <div class='block'> <strong>Christian Vallentin</strong><br><a href="mailto:chval@orifarm.com">chval@orifarm.com</a><br>Tlf.: 0046 722 009226<br> </div></div> </div> <script> var rollState = 'down'; window.addEventListener( "message", function (e) { if(e.origin !== 'https://hr-skyen.dk'){ return; } if(e.data == 'rollup'){ $('#hrsky-content').slideUp(); rollState = 'up'; } if(e.data == 'rolldown'){ $('#hrsky-content').slideDown(); rollState = 'down'; } if(e.data == 'toggle'){ if(rollState == 'up') { $('#hrsky-content').slideDown(); rollState = 'down'; } else { $('#hrsky-content').slideUp(); rollState = 'up'; } } }, false); </script> <span style="clear:both;display:block">If you experience problems applying with Internet Explorer, we recommend trying it in a different browser.</span> <script src="https://hr-skyen.dk/hr/frame-api/hr.js" type="text/javascript"></script> <div id="hrskyen"></div> <script type="text/javascript"> (function() { hrsky = new HRSkyen({ companyId:67, persistent:{ theme:'orifarm-api', joblisturl:location.href }, locale:'sv_SE', container:'hrskyen', queryKey:'hr', search:'hr=show-job|39921', action:'show-job|39921' }); })(); </script> <br> <div style="display:none;" class="application" style="clear:both;" id="applyposition"> <span style="cursor:pointer;text-decoration:underline;" class="toggleDescription"></span><br> <br> <br><a style="cursor:pointer;margin-bottom:8px;display:block" class="applyWithLinkedIn"><img src="/hr/themes/default/linkedin.png" style="position:relative;top:2px;"> Ansök med Linkedin</a><form method="post" class="formular validateonsubmit" action="frame-api/pages/iframe.show.job.php?version=1&amp;locale=sv_SE&amp;jobid=39921&amp;xdmframe=2&amp;theme=orifarm-api&amp;companyid=67&amp;filters=en_US"> <input type="hidden" name="formApplication" value="1"><div class="tabs"><div class="tabcontent"> <input type="hidden" name="Application[f0][locale]" value="sv_SE"><input type="hidden" name="Application[f0][companyid]" value="67"><input type="hidden" name="Application[f0][jobpostid]" value="39921"><input type="hidden" name="Application[f0][referrer]" value="none"><input type="hidden" name="CV[f0][origin]" value="form"><input type="hidden" name="Application[f0][departmentid]" value="1712"><input type="hidden" name="jobid" value="39921"><input type="hidden" name="CV[f0][departmentid]" value="1712"><div class="tab selected"> <h2 class="tabtitle">grundl&auml;ggande information</h2> <div> <div class="fieldset fieldSet1"><h2></h2></div> <div class="fieldset fieldSet2"> <h2>grundl&auml;ggande information</h2> <div class="inputrow name"> <label><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">Dit namn</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[JobApplicant][f0][name]" class="required" value="" onblur='fieldValidate(this, "JobApplicant", "name")'> </div> <div class="inputrow dateofbirth"> <div class="helpmsg">Fyra tecken - exempelvis 1977</div> <label><span class="label-text">F&ouml;delse&aring;r</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[JobApplicant][f0][dateofbirth]" value="" onblur='fieldValidate(this, "JobApplicant", "dateofbirth")'> </div> <div id="imagefield-id-JobApplicant-image" class="inputrow"> <label><span class="label-text">Bild</span></label><div id="imagefield-id-JobApplicant-imagec" class="imageuploadercontent"> <input type="hidden" name="CV[JobApplicant][f0][image]" id="id-JobApplicant-image" value=""><img style="display:none"><div class="imagename"></div> <iframe src="https://hr-skyen.dk/hr/attachment.upload.php?type=image&amp;file=%20%20&amp;fieldname=imagefield-id-JobApplicant-image&amp;theme=orifarm-api&amp;theme=orifarm-api&amp;locale=sv_SE" class="imageuploadframe" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" style="height:50px;width:260px;"></iframe> </div> <div style="display:block;clear:both;line-height:1px;font-size:1px;height:1px;overflow:hidden;"></div> </div> </div> <div class="fieldset fieldSet3"> <h2>Din adress</h2> <div class="inputrow road"> <label><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">Adress</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[JobApplicant][Location][f0][road]" class="required" value="" onblur='fieldValidate(this, "Location", "road")'> </div> <div class="inputrow address_zip zip"> <label><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">Postnummer</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[JobApplicant][Location][f0][zip]" class="required" value="" onblur='fieldValidate(this, "Location", "zip")'> </div> <div class="inputrow city"> <label><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">Stad</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[JobApplicant][Location][f0][city]" class="required" value="" onblur='fieldValidate(this, "Location", "city")'> </div> <div class="inputrow email"> <label><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">E-mail</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[JobApplicant][Contact][f0][email]" class="required" value="" onblur='fieldValidate(this, "Contact", "email")'> </div> <div class="inputrow phone"> <label><span class="label-text">Telefon</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[JobApplicant][Contact][f0][phone]" value="" onblur='fieldValidate(this, "Contact", "phone")'> </div> <div class="inputrow mobile"> <label><span class="label-text">Mobil</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[JobApplicant][Contact][f0][mobile]" value="" onblur='fieldValidate(this, "Contact", "mobile")'> </div> </div> </div> </div> <div class="tab"> <h2 class="tabtitle">Ans&ouml;kan och CV</h2> <div> <div class="fieldset fieldSet4"><h2></h2></div> <div class="fieldset fieldSet5"> <h2>Profil &ouml;versikt</h2> <div class="inputrow title"> <label><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">CV titel</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[f0][title]" class="required" value="" onblur='fieldValidate(this, "CV", "title")'> </div> <div class="inputrow experience"> <label><span class="label-text">&Aring;r av erfarenhet</span></label><select name="CV[f0][experience]"><option value="0">V&auml;lj <option value="0-2 &aring;r">0-2 &aring;r <option value="3-5 &aring;r"> 3-5 &aring;r <option value="6-10 &aring;r"> 6-10 &aring;r <option value="mer"> mer</select> </div> <div class="inputrow eduname"> <label><span class="label-text">Utbildning namn</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[f0][eduname]" value="" onblur='fieldValidate(this, "CV", "eduname")'> </div> <div class="inputrow eduyear"> <label><span class="label-text">Examens&aring;r</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[f0][eduyear]" value="" onblur='fieldValidate(this, "CV", "eduyear")'> </div> <div class="inputrow edulevel"> <label><span class="label-text">Utbildningsniv&aring;</span></label><select name="CV[f0][edulevel]"><option value="0">V&auml;lj <option value="Grundl&auml;ggande utbildning">Grundl&auml;ggande utbildning <option value="Gymnasieutbildning"> Gymnasieutbildning <option value="kort h&ouml;gre utbildning"> kort h&ouml;gre utbildning <option value="h&ouml;gre utbildning"> h&ouml;gre utbildning <option value="PhD"> PhD</select> </div> </div> <div class="fieldset fieldSet6 fieldSet7 fieldSet8"> <h2>Ditt CV</h2> <div style="padding:0px;padding-left:20px;height:24px;clear:both;line-height:24px;" class="switch"> <input type="radio" onclick='displaybox("box29",this);' checked="" name="radio29" style="vertical-align:middle;margin:0px;margin-right:5px;">Jag vill ladda upp mitt CV</div> <div style="padding:0px;padding-left:20px;height:24px;clear:both;line-height:24px;" class="switch"> <input type="radio" onclick='displaybox("box33",this);' name="radio29" style="vertical-align:middle;margin:0px;margin-right:5px;">Jag vill skriva min CV</div> <div class="fieldset" id="box29" style="display:block"><div id="filefield-id-CV-cvfile" class=" cvtemplatefieldid-"> <div class="filenames filesrequired"></div> <label><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">Ladda upp ditt CV</span></label><iframe src="https://hr-skyen.dk/hr/attachment.upload.php?type=file&amp;fieldname=filefield-id-CV-cvfile&amp;varname=CV%5Bf0%5D%5Bcvfile%5D&amp;theme=orifarm-api&amp;locale=sv_SE" class="fileuploadframe" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" style="height:61px;width:260px;"></iframe> </div></div> <div class="fieldset" id="box33" style="display:none"><div class="inputrow textarearequired"> <label style="display:block;clear:both;float:none;" class="longlabel"><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">Skriv ditt CV h&auml;r</span></label><div class="textareawrapperbig"><textarea name="CV[f0][about]" class="ckeditorBasic" id="CKE667c3f2d519e72e1e54c983a13082c74"></textarea></div> </div></div> </div> <div class="fieldset fieldSet9 fieldSet10 fieldSet11"> <h2>Din ans&ouml;kan</h2> <div style="padding:0px;padding-left:20px;height:24px;clear:both;line-height:24px;" class="switch"> <input type="radio" onclick='displaybox("box37",this);' checked="" name="radio37" style="vertical-align:middle;margin:0px;margin-right:5px;">Jag vill ladda upp min ans&ouml;kan</div> <div style="padding:0px;padding-left:20px;height:24px;clear:both;line-height:24px;" class="switch"> <input type="radio" onclick='displaybox("box41",this);' name="radio37" style="vertical-align:middle;margin:0px;margin-right:5px;">Jag vill skriva min ans&ouml;kan</div> <div class="fieldset" id="box37" style="display:block"><div id="filefield-id-Application-applicationfile" class=" cvtemplatefieldid-"> <div class="filenames filesrequired"></div> <label><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">Ans&ouml;kan</span></label><iframe src="https://hr-skyen.dk/hr/attachment.upload.php?type=file&amp;fieldname=filefield-id-Application-applicationfile&amp;varname=Application%5Bf0%5D%5Bapplicationfile%5D&amp;theme=orifarm-api&amp;locale=sv_SE" class="fileuploadframe" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" style="height:61px;width:260px;"></iframe> </div></div> <div class="fieldset" id="box41" style="display:none"><div class="inputrow textarearequired"> <label style="display:block;clear:both;float:none;" class="longlabel"><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">Skriv din ans&ouml;kan</span></label><div class="textareawrapperbig"><textarea name="Application[f0][application]" class="ckeditorBasic" id="CKE907607a4e710711076a8dfb558d10c08"></textarea></div> </div></div> <div id="filefield-id-CV-attachments" class=" cvtemplatefieldid-23673"> <div class="filenames"></div> <label><span class="label-text">Andra dokument</span></label><iframe src="https://hr-skyen.dk/hr/attachment.upload.php?cvtemplatefieldid=23673&amp;type=file&amp;multiple=1&amp;fieldname=filefield-id-CV-attachments&amp;varname=CV%5Bf0%5D%5Battachments%5D&amp;theme=orifarm-api&amp;locale=sv_SE" class="fileuploadframe" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" style="height:61px;width:260px;"></iframe> </div> <div class="inputrow name"> <label><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">Hur hittade du oss?</span></label><select name="CV[CVData][9544]" class="required"><option value="0">V&auml;lj <option value="Our website">Our website <option value="Jobview"> Jobview <option value="LinkedIn"> LinkedIn <option value="Facebook"> Facebook <option value="Jobindex"> Jobindex <option value="Jobnet"> Jobnet <option value="Farmakonom.dk"> Farmakonom.dk <option value="[ANDET]"> [ANDET]</select> </div> </div> <div class="fieldset termsAgreeWrapper fieldSet12"> <h2>Villkor</h2> <hr> <div class="termsWrapper"> <p><strong>Privacy policy for online application</strong><br> Thank you for your interest in our online job posting.<br> &nbsp;<br> <strong>The protection of your personal information is very important to us.</strong><br> Therefore, we will inform you below about the collection, processing and use of your data in the context of the online application, in accordance with the relevant data protection regulations.<br> &nbsp;<br> <strong>Purpose of data collection / dissemination</strong><br> The collection and processing of your personal application data is exclusively earmarked for the filling of positions within our company. Your data will only be forwarded to the in-house bodies and specialist departments of our company responsible for the concrete application process. A transfer of your personal application data to other companies of the Orifarm Group will not take place without your prior express consent.<br> Any further use or transfer of your application data to third parties will not take place.<br> &nbsp;<br> <strong>Retention period of the application data</strong><br> A deletion of your personal application data takes place automatically 3 months after completing the application process, unless you have explicitly agreed to a longer storage.<br> &nbsp;<br> <strong>Storage for future job postings</strong><br> If we are unable to provide you with a current vacancy, but your profile suggests that your application may be of interest for future job postings, we will store your personal application information for six months, provided that you expressly consent to such storage and use. We would contact you in advance.<br> &nbsp;<br> <strong>Right to information and revocation</strong><br> If you have questions about the collection, processing or use of your personal data, or in cases of information, correction or deletion of data, as well as revocation of granted consent, please contact our data protection officer:<br> &nbsp;<br> <strong>Mr. Michael Stopper</strong><br> E-Mail: privacy.orifarm@mediant.de<br> &nbsp;<br> &nbsp;<br> To continue with the application, please accept the following required field with the asterisk *.</p> <input type="checkbox" name="acceptedconsents[]" value="388">&nbsp;I agree with the terms &amp; conditions</div> </div> </div> </div> </div></div> <div style="clear:both;" class="tabbottom"><button type="submit">N&auml;sta</button></div> <div class="cb"></div> </form> <div class="cb"></div> </div> <div class="cb"></div> <script type="text/javascript"> </script>

Account & Portfolio Manager - Sweden

Orifarmkoncernen är en framåtsträvande europeisk aktör inom läkemedels- och sjukvårdsindustrin. Orifarms övergripande mål är att skapa konkurrens på marknaden och besparingar för kunder och samhälle. Nu söker vi en Account & Portfolio Manager till vårt säljteam för parallellimport på den svenska marknaden.

Om rollen

Möjligheterna för den nya Account & Portfolio Managern är stora. Företaget befinner sig i ett spännande läge inför framtiden med en marknadsledande position och i rollen har du stora möjligheter att påverka utfallet framöver. Huvuduppgiften är att jobba brett med införsäljning och förhandlingar mot apotekskedjorna som är dina kunder. Även kontinuerlig optimering av produktportföljen är en återkommande och viktig uppgift. Du ansvarar för hela den operativa processen från offert och prissättning till uppföljning. Dessutom arbetar du strategiskt med att utveckla dina produktlinjer och Orifarms kunderbjudande på svenska marknaden.

De viktigaste arbetsuppgifterna i korthet:

  • Sälj B2B

  • Utveckling av produktportfölj

  • Prissättningar

  • Förhandlingar

Rollen innebär mycket frihet under ansvar, och du kommer dagligen ta beslut av både mindre och större betydelse.

Du kommer ingå som en av tre Account & Portfolio Managers i Sverige-teamet och rapporterar till Country Manager. I teamet ingår ytterligare personer som stöttar det dagliga säljarbetet. Placering är på centralt beläget kontor i Stockholm, där du sitter tillsammans med ett 10-tal kollegor. Resdagar till huvudkontoret i Danmark (Odense) kommer ingå i tjänsten, räkna med 10 -15 resdagar på ett år.

Om dig

Vi söker dig som har flera års erfarenhet av säljarbete och förhandlingar på central nivå i en internationell eller nordisk organisation. Kanske har du arbetat som KAM, produktchef eller inköpare för snabbrörliga varor eller i en närliggande bransch såsom medicinteknik. Erfarenhet av offentlig upphandling är meriterande då Orifarm även verkar inom detta område. Du kommer troligtvis från en stor verksamhet, gärna inom apotekshandel- eller läkemedelsindustri eller närliggande bransch.

Vi ser det som meriterande med en universitetsutbildning inom ekonomi/finans, likaså om du har en farmaceutisk bakgrund med erfarenhet av försäljning. Du talar och skriver svenska och engelska flytande, och är duktig i Excel och övriga system.

För att lyckas i rollen som Account & Portfolio Manager ska du vara praktiskt lagd och förstå dynamiken i komplexa data. Du är utåtriktad, bra på att bygga relationer och duktig på att förhandla. Vidare förstår du vikten av att lyssna och bygga team samtidigt som du tycker om att ta mycket ansvar och ha varierande arbetsuppgifter. Du har en stor förmåga att se möjligheter i olika situationer och du är duktig på att kommunicera.

Företagspresentation

Orifarmkoncernen är en framatsträvande europeisk aktör inom läkemedels- och sjukvårdsindustrin. Målet är att skapa konkurrens på marknaden och besparingar för patienter och samhälle. De två affärsområdena, parallellimporterade läkemedel och generiska läkemedel bidrar till att öka tillgängligheten via apotek och ger besparingar för samhället. Bolaget grundades 1994 i Danmark och är idag den största leverantören av parallellimporterade läkemedel i Europa och har en stark närvaro på marknaderna för generika i Norden.

För frågor vänligen kontakta Country Manager, Christian Vallentin.

Sista ansökningsdag:

Så fort som möjligt
Christian Vallentin
chval@orifarm.com
Tlf.: 0046 722 009226
If you experience problems applying with Internet Explorer, we recommend trying it in a different browser.