<div id='hrsky-content' style='margin-bottom:5px'> <h1>Studentermedhjælper til Orifarms Corporate HR &amp; Communication Department</h1><p><strong>Savner du et relevant studiejob i et s&aelig;rdeles dynamisk og fagligt udviklende milj&oslash;? </strong><strong>Har du lyst til at f&aring; erfaring med HR &amp; kommunikation i en international koncern? </strong><strong>L&aelig;gger du v&aelig;gt p&aring; gode relationer og er du en st&aelig;rk kommunikat&oslash;r med &oslash;je for detaljen samt flair for orden og struktur? S&aring; l&aelig;s med her!</strong></p> <p><strong>Om jobbet</strong></p> <p>Orifarms HR &amp; Kommunikationsafdeling s&oslash;ger hurtigst muligt en studentermedhj&aelig;lper, der kan indg&aring; i vores team og v&aelig;re med til at l&oslash;se store og sm&aring; opgaver af forskellig karakter, herunder:</p> <ul> <li> <p>L&oslash;bende opdatering af vores virksomhedspr&aelig;sentation samt leder- og personaleh&aring;ndbog</p> </li> <li> <p>Skrive f&aelig;ngende og informative tekster p&aring; dansk og engelsk til vores intranet, hjemmeside og LinkedIn</p> </li> <li> <p>L&aelig;se korrektur p&aring; pr&aelig;sentationer p&aring; dansk og engelsk (s&aring;vel sprog som layout)</p> </li> <li> <p>Assistere med administrative opgaver ved rekrutteringer, herunder korrekturl&aelig;sning af stillingsannoncer, oprettelse af stillingsopslag i vores rekrutteringssystem og udsendelse af links til personlighedstest</p> </li> <li> <p>St&aring; for rekruttering herunder jobsamtaler og introduktion af studentermedhj&aelig;lpere</p> </li> <li> <p>Drive mindre projekter, f.eks. udarbejdelse af rekrutteringsmaterialer, opdatering af Orifarms designmanual, events mm.</p> </li> <li> <p>Udarbejdelse af evalueringer i SurveyXact</p> </li> <li> <p>Opdatering af vores personalerabatter og firmaaftaler</p> </li> </ul> <p><strong>Hvem er vi</strong></p> <p>Vi er en professionel stabsfunktion p&aring; 22 medarbejdere med HR og kommunikations kolleger i Danmark, Tyskland og Tjekkiet, der arbejder t&aelig;t sammen for at sikre den bedste service til resten af organisationen, der best&aring;r af ca. 300 danske kolleger og i alt 1100 kolleger fordelt p&aring; 8 lande. Vi er l&oslash;bende i dialog med alle virksomhedens afdelinger og er i t&aelig;t samarbejde med vores udenlandske kollegaer. Vi er ambiti&oslash;se, har h&oslash;jt til loftet og en uformel omgangstone og s&aelig;tter pris p&aring; et godt grin i hverdagen.</p> <p><strong>Hvem er du</strong></p> <p>Vi forventer, at du:</p> <ul> <li> <p>Er i gang med en bacheloruddannelse, Human Resource- eller kommunikationsfaglig, hvor du indtil videre har vist gode resultater</p> </li> <li> <p>Behersker dansk og engelsk p&aring; h&oslash;jt niveau i b&aring;de skrift og tale, og har et internationalt udsyn</p> </li> <li> <p>Kommunikerer i &oslash;jenh&oslash;jde alt afh&aelig;ngig af m&aring;lgruppen, dvs. evner at balancere mellem et akademisk og et mere levende hverdagssprog</p> </li> <li> <p>Er struktureret og detaljeorienteret</p> </li> <li> <p>Er god til at holde overblik og sige til og fra ift. opgaveflowet</p> </li> <li> <p>Har mod til at drible med opgaverne p&aring; egen h&aring;nd, naturligvis med en grundig introduktion</p> </li> <li> <p>Er udadvendt og mod p&aring; at pr&aelig;sentere for en mellemstor gruppe af mennesker</p> </li> <li> <p>Ved siden af dine faglige interesser er proaktivitet og en positiv indstilling kendetegnende for din personlighed, og du lader dig ikke sl&aring; ud, hvis dagens to-do-liste m&aring; omprioriteres til fordel for her-og-nu-opgaver</p> </li> </ul> <p><strong>Vores v&aelig;rdier</strong></p> <p>Explorer-&aring;nden gennemsyrer stadig Orifarm, selv om vi er blevet en stor international virksomhed, siden Hans og Birgitte B&oslash;gh-S&oslash;rensen grundlagde firmaet i 1994. Vores mission er at skabe m&aelig;rkbare besparelser for samfundet via parallelimporterede og generiske l&aelig;gemidler og at give forbrugerne mere sundhed for pengene. Mens vi arbejder seri&oslash;st og m&aring;lbevidst p&aring; det, insisterer vi p&aring; at v&aelig;re gode kolleger, udvikle os sammen, hj&aelig;lpes ad og l&aelig;re nyt. Den indstilling kan ogs&aring; komme dig til gode.</p> <p><strong>Det praktiske</strong></p> <p>Arbejdstiden vil v&aelig;re ca. 15 timer om ugen, som udgangspunkt i tidsrummet 8-16 to dage om ugen, med mulighed for mere i ferieperioder og fleksibilitet i eksamensperioder.</p> <div class="block"> <p style="margin-bottom: 5px !important"> <strong>Ansøgningsfrist:</strong> </p> 12. maj 2019 </div> <div class='contacts' style='margin-top:20px'> <div class='block'> <strong>Karen Schou Hansen</strong><br><a href="mailto:kahan@orifarm.com">kahan@orifarm.com</a><br>Tlf.: +45 63 95 26 11<br>Tlf.: +45 22 65 01 44<br> </div></div> </div> <script> var rollState = 'down'; window.addEventListener( "message", function (e) { if(e.origin !== 'https://hr-skyen.dk'){ return; } if(e.data == 'rollup'){ $('#hrsky-content').slideUp(); rollState = 'up'; } if(e.data == 'rolldown'){ $('#hrsky-content').slideDown(); rollState = 'down'; } if(e.data == 'toggle'){ if(rollState == 'up') { $('#hrsky-content').slideDown(); rollState = 'down'; } else { $('#hrsky-content').slideUp(); rollState = 'up'; } } }, false); </script> <span style="clear:both;display:block">Hvis du oplever problemer med at ansøge i Internet Explorer, anbefaler vi at du prøver i en anden browser.</span> <script src="https://hr-skyen.dk/hr/frame-api/hr.js" type="text/javascript"></script> <div id="hrskyen"></div> <script type="text/javascript"> (function() { hrsky = new HRSkyen({ companyId:67, persistent:{ theme:'orifarm-api', joblisturl:location.href }, locale:'da_DK', container:'hrskyen', queryKey:'hr', search:'hr=show-job|42765', action:'show-job|42765' }); })(); </script> <br> <div style="display:none;" class="application" style="clear:both;" id="applyposition"> <span style="cursor:pointer;text-decoration:underline;" class="toggleDescription"></span><br> <br> <br><form method="post" class="formular validateonsubmit" action="frame-api/pages/iframe.show.job.php?version=1&amp;locale=da_DK&amp;jobid=42765&amp;xdmframe=2&amp;theme=orifarm-api&amp;companyid=67&amp;filters=en_US"> <input type="hidden" name="formApplication" value="1"><div class="tabs"><div class="tabcontent"> <input type="hidden" name="Application[f0][locale]" value="da_DK"><input type="hidden" name="Application[f0][companyid]" value="67"><input type="hidden" name="Application[f0][jobpostid]" value="42765"><input type="hidden" name="Application[f0][referrer]" value="none"><input type="hidden" name="CV[f0][origin]" value="form"><input type="hidden" name="Application[f0][departmentid]" value="702"><input type="hidden" name="jobid" value="42765"><input type="hidden" name="CV[f0][departmentid]" value="702"><div class="tab selected"> <h2 class="tabtitle">Basisinformation</h2> <div> <div class="fieldset fieldSet1"><h2></h2></div> <div class="fieldset fieldSet2"> <h2>Basisinformation</h2> <div class="inputrow name"> <label><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">Navn</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[JobApplicant][f0][name]" class="required" value="" onblur='fieldValidate(this, "JobApplicant", "name")'> </div> <div class="inputrow dateofbirth"> <div class="helpmsg">Fire cifre - eksempelvis 1977</div> <label><span class="label-text">F&oslash;dsels&aring;r</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[JobApplicant][f0][dateofbirth]" value="" onblur='fieldValidate(this, "JobApplicant", "dateofbirth")'> </div> <div id="imagefield-id-JobApplicant-image" class="inputrow"> <label><span class="label-text">Billede</span></label><div id="imagefield-id-JobApplicant-imagec" class="imageuploadercontent"> <input type="hidden" name="CV[JobApplicant][f0][image]" id="id-JobApplicant-image" value=""><img style="display:none"><div class="imagename"></div> <iframe src="https://hr-skyen.dk/hr/attachment.upload.php?type=image&amp;file=%20%20&amp;fieldname=imagefield-id-JobApplicant-image&amp;theme=orifarm-api&amp;theme=orifarm-api&amp;locale=da_DK" class="imageuploadframe" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" style="height:50px;width:260px;"></iframe> </div> <div style="display:block;clear:both;line-height:1px;font-size:1px;height:1px;overflow:hidden;"></div> </div> </div> <div class="fieldset fieldSet3"> <h2>Din adresse</h2> <div class="inputrow road"> <label><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">Adresse</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[JobApplicant][Location][f0][road]" class="required" value="" onblur='fieldValidate(this, "Location", "road")'> </div> <div class="inputrow address_zip zip"> <label><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">Postnummer</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[JobApplicant][Location][f0][zip]" class="required" value="" onblur='fieldValidate(this, "Location", "zip")'> </div> <div class="inputrow city"> <label><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">By</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[JobApplicant][Location][f0][city]" class="required" value="" onblur='fieldValidate(this, "Location", "city")'> </div> <div class="inputrow email"> <label><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">E-mail</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[JobApplicant][Contact][f0][email]" class="required" value="" onblur='fieldValidate(this, "Contact", "email")'> </div> <div class="inputrow phone"> <label><span class="label-text">Telefon</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[JobApplicant][Contact][f0][phone]" value="" onblur='fieldValidate(this, "Contact", "phone")'> </div> <div class="inputrow mobile"> <label><span class="label-text">Mobil</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[JobApplicant][Contact][f0][mobile]" value="" onblur='fieldValidate(this, "Contact", "mobile")'> </div> </div> </div> </div> <div class="tab"> <h2 class="tabtitle">Ans&oslash;gning og CV</h2> <div> <div class="fieldset fieldSet4"><h2></h2></div> <div class="fieldset fieldSet5"> <h2>Profiloversigt</h2> <div class="inputrow title"> <label><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">Seneste jobtitel</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[f0][title]" class="required" value="" onblur='fieldValidate(this, "CV", "title")'> </div> <div class="inputrow experience"> <label><span class="label-text">&Aring;rs erfaring</span></label><select name="CV[f0][experience]"><option value="0">V&aelig;lg <option value="0-2 &aring;r">0-2 &aring;r <option value="3-5 &aring;r">3-5 &aring;r <option value="6-10 &aring;r">6-10 &aring;r <option value="over 10 &aring;r"> over 10 &aring;r</select> </div> <div class="inputrow eduname"> <label><span class="label-text">Uddannelse</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[f0][eduname]" value="" onblur='fieldValidate(this, "CV", "eduname")'> </div> <div class="inputrow eduyear"> <label><span class="label-text">Uddannelses&aring;r</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[f0][eduyear]" value="" onblur='fieldValidate(this, "CV", "eduyear")'> </div> <div class="inputrow edulevel"> <label><span class="label-text">Uddannelsesniveau</span></label><select name="CV[f0][edulevel]"><option value="0">V&aelig;lg <option value="Folkeskole">Folkeskole <option value="Erhvervsuddannelse/Gymnasium/HF mv.">Erhvervsuddannelse/Gymnasium/HF mv. <option value="Kort/Mellemlang videreg&aring;ende">Kort/Mellemlang videreg&aring;ende <option value="Lang videreg&aring;ende">Lang videreg&aring;ende <option value="PhD">PhD</select> </div> </div> <div class="fieldset fieldSet6 fieldSet7 fieldSet8"> <h2>Dit CV</h2> <div style="padding:0px;padding-left:20px;height:24px;clear:both;line-height:24px;" class="switch"> <input type="radio" onclick='displaybox("box29",this);' checked="" name="radio29" style="vertical-align:middle;margin:0px;margin-right:5px;">Jeg &oslash;nsker at uploade mit CV</div> <div style="padding:0px;padding-left:20px;height:24px;clear:both;line-height:24px;" class="switch"> <input type="radio" onclick='displaybox("box33",this);' name="radio29" style="vertical-align:middle;margin:0px;margin-right:5px;">Jeg vil skrive mit CV</div> <div class="fieldset" id="box29" style="display:block"><div id="filefield-id-CV-cvfile" class=" cvtemplatefieldid-"> <div class="filenames filesrequired"></div> <label><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">Upload your CV</span></label><iframe src="https://hr-skyen.dk/hr/attachment.upload.php?type=file&amp;fieldname=filefield-id-CV-cvfile&amp;varname=CV%5Bf0%5D%5Bcvfile%5D&amp;theme=orifarm-api&amp;locale=da_DK" class="fileuploadframe" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" style="height:61px;width:260px;"></iframe> </div></div> <div class="fieldset" id="box33" style="display:none"><div class="inputrow textarearequired"> <label style="display:block;clear:both;float:none;" class="longlabel"><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">Skriv dit CV her</span></label><div class="textareawrapperbig"><textarea name="CV[f0][about]" class="ckeditorBasic" id="CKE667c3f2d519e72e1e54c983a13082c74"></textarea></div> </div></div> </div> <div class="fieldset fieldSet9 fieldSet10 fieldSet11"> <h2>Din Ans&oslash;gning</h2> <div style="padding:0px;padding-left:20px;height:24px;clear:both;line-height:24px;" class="switch"> <input type="radio" onclick='displaybox("box37",this);' checked="" name="radio37" style="vertical-align:middle;margin:0px;margin-right:5px;">Jeg &oslash;nsker at uploade min ans&oslash;gning</div> <div style="padding:0px;padding-left:20px;height:24px;clear:both;line-height:24px;" class="switch"> <input type="radio" onclick='displaybox("box41",this);' name="radio37" style="vertical-align:middle;margin:0px;margin-right:5px;">Jeg vil skrive min ans&oslash;gning</div> <div class="fieldset" id="box37" style="display:block"><div id="filefield-id-Application-applicationfile" class=" cvtemplatefieldid-"> <div class="filenames filesrequired"></div> <label><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">Application</span></label><iframe src="https://hr-skyen.dk/hr/attachment.upload.php?type=file&amp;fieldname=filefield-id-Application-applicationfile&amp;varname=Application%5Bf0%5D%5Bapplicationfile%5D&amp;theme=orifarm-api&amp;locale=da_DK" class="fileuploadframe" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" style="height:61px;width:260px;"></iframe> </div></div> <div class="fieldset" id="box41" style="display:none"><div class="inputrow textarearequired"> <label style="display:block;clear:both;float:none;" class="longlabel"><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">Skriv din ans&oslash;gning</span></label><div class="textareawrapperbig"><textarea name="Application[f0][application]" class="ckeditorBasic" id="CKE907607a4e710711076a8dfb558d10c08"></textarea></div> </div></div> <div id="filefield-id-CV-attachments" class=" cvtemplatefieldid-23673"> <div class="filenames"></div> <label><span class="label-text">Andre dokumenter</span></label><iframe src="https://hr-skyen.dk/hr/attachment.upload.php?cvtemplatefieldid=23673&amp;type=file&amp;multiple=1&amp;fieldname=filefield-id-CV-attachments&amp;varname=CV%5Bf0%5D%5Battachments%5D&amp;theme=orifarm-api&amp;locale=da_DK" class="fileuploadframe" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" style="height:61px;width:260px;"></iframe> </div> <div class="inputrow name"> <label><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">Hvor s&aring; du f&oslash;rste gang stillingsopslaget?</span></label><select name="CV[CVData][9544]" class="required"><option value="0">V&aelig;lg <option value="Our website">Our website <option value="Jobview"> Jobview <option value="LinkedIn"> LinkedIn <option value="Facebook"> Facebook <option value="Jobindex"> Jobindex <option value="Jobnet"> Jobnet <option value="Farmakonom.dk"> Farmakonom.dk <option value="[ANDET]"> [ANDET]</select> </div> </div> <div class="fieldset termsAgreeWrapper fieldSet12"> <h2>Betingelser &amp; vilk&aring;r</h2> <hr> <div class="termsWrapper">Orifarm anvender kun indtastede data til rekrutteringsform&aring;l og personlige oplysninger bliver behandlet fortroligt. Orifarm overholder g&aelig;ldende dansk og EU-lovgivning p&aring; omr&aring;det om beskyttelse af personlige data. <br> <br> Dine data opbevares i vores rekrutteringssystem i op til 6 m&aring;neder efter endt ans&oslash;gning. Herefter slettes de automatisk medmindre du aktivt v&aelig;lger at forny din ans&oslash;gning/CV med yderligere 6 m&aring;neder. Du informeres herom pr. e-mail ved udgangen af perioden.<br> </div> <label class="longlabel"><input type="checkbox" class="terms" value="1">Jeg accepterer betingelserne</label> </div> </div> </div> </div></div> <div style="clear:both;" class="tabbottom"><button type="submit">N&aelig;ste</button></div> <div class="cb"></div> </form> <div class="cb"></div> </div> <div class="cb"></div> <script type="text/javascript"> </script>

Studentermedhjælper til Orifarms Corporate HR & Communication Department

Savner du et relevant studiejob i et særdeles dynamisk og fagligt udviklende miljø? Har du lyst til at få erfaring med HR & kommunikation i en international koncern? Lægger du vægt på gode relationer og er du en stærk kommunikatør med øje for detaljen samt flair for orden og struktur? Så læs med her!

Om jobbet

Orifarms HR & Kommunikationsafdeling søger hurtigst muligt en studentermedhjælper, der kan indgå i vores team og være med til at løse store og små opgaver af forskellig karakter, herunder:

 • Løbende opdatering af vores virksomhedspræsentation samt leder- og personalehåndbog

 • Skrive fængende og informative tekster på dansk og engelsk til vores intranet, hjemmeside og LinkedIn

 • Læse korrektur på præsentationer på dansk og engelsk (såvel sprog som layout)

 • Assistere med administrative opgaver ved rekrutteringer, herunder korrekturlæsning af stillingsannoncer, oprettelse af stillingsopslag i vores rekrutteringssystem og udsendelse af links til personlighedstest

 • Stå for rekruttering herunder jobsamtaler og introduktion af studentermedhjælpere

 • Drive mindre projekter, f.eks. udarbejdelse af rekrutteringsmaterialer, opdatering af Orifarms designmanual, events mm.

 • Udarbejdelse af evalueringer i SurveyXact

 • Opdatering af vores personalerabatter og firmaaftaler

Hvem er vi

Vi er en professionel stabsfunktion på 22 medarbejdere med HR og kommunikations kolleger i Danmark, Tyskland og Tjekkiet, der arbejder tæt sammen for at sikre den bedste service til resten af organisationen, der består af ca. 300 danske kolleger og i alt 1100 kolleger fordelt på 8 lande. Vi er løbende i dialog med alle virksomhedens afdelinger og er i tæt samarbejde med vores udenlandske kollegaer. Vi er ambitiøse, har højt til loftet og en uformel omgangstone og sætter pris på et godt grin i hverdagen.

Hvem er du

Vi forventer, at du:

 • Er i gang med en bacheloruddannelse, Human Resource- eller kommunikationsfaglig, hvor du indtil videre har vist gode resultater

 • Behersker dansk og engelsk på højt niveau i både skrift og tale, og har et internationalt udsyn

 • Kommunikerer i øjenhøjde alt afhængig af målgruppen, dvs. evner at balancere mellem et akademisk og et mere levende hverdagssprog

 • Er struktureret og detaljeorienteret

 • Er god til at holde overblik og sige til og fra ift. opgaveflowet

 • Har mod til at drible med opgaverne på egen hånd, naturligvis med en grundig introduktion

 • Er udadvendt og mod på at præsentere for en mellemstor gruppe af mennesker

 • Ved siden af dine faglige interesser er proaktivitet og en positiv indstilling kendetegnende for din personlighed, og du lader dig ikke slå ud, hvis dagens to-do-liste må omprioriteres til fordel for her-og-nu-opgaver

Vores værdier

Explorer-ånden gennemsyrer stadig Orifarm, selv om vi er blevet en stor international virksomhed, siden Hans og Birgitte Bøgh-Sørensen grundlagde firmaet i 1994. Vores mission er at skabe mærkbare besparelser for samfundet via parallelimporterede og generiske lægemidler og at give forbrugerne mere sundhed for pengene. Mens vi arbejder seriøst og målbevidst på det, insisterer vi på at være gode kolleger, udvikle os sammen, hjælpes ad og lære nyt. Den indstilling kan også komme dig til gode.

Det praktiske

Arbejdstiden vil være ca. 15 timer om ugen, som udgangspunkt i tidsrummet 8-16 to dage om ugen, med mulighed for mere i ferieperioder og fleksibilitet i eksamensperioder.

Ansøgningsfrist:

12. maj 2019
Karen Schou Hansen
kahan@orifarm.com
Tlf.: +45 63 95 26 11
Tlf.: +45 22 65 01 44
Hvis du oplever problemer med at ansøge i Internet Explorer, anbefaler vi at du prøver i en anden browser.