<div id='hrsky-content' style='margin-bottom:5px'> <h1>Senior Investment Manager til etablering af Family Office</h1><p>Har du erfaring som Investment Manager inden for traditionelle s&aring;vel som alternative investeringer? Besidder du st&aelig;rke kommunikative evner, og er du god til at skabe og vedligeholde relationer? Kan du se dig selv i en rolle, hvor der stilles h&oslash;je krav, og hvor diskretion og loyalitet er en &aelig;ressag, s&aring; er jobbet som Senior Investment Manager hos Habico A/S m&aring;ske noget for dig?</p> <p><strong>Om stillingen:</strong></p> <p>Stillingen som Senior Investment Manager er en nyoprettet stilling, hvor du i t&aelig;t samarbejde med ejer, dedikerede kollegaer og eksterne samarbejdspartnere forventes at bidrage til l&oslash;sningen af f&oslash;lgende opgaver:</p> <ul> <li> <p>Udvikling af investeringsstrategi</p> </li> <li> <p>Screening, analyse og risikostyring af investeringsmuligheder inden for alternative s&aring;vel som traditionelle aktiver</p> </li> <li> <p>Gennemf&oslash;relse af investeringer omfattende is&aelig;r due diligence</p> </li> <li> <p>Monitorering samt udarbejdelse af markedsanalyser og rapportering vedr&oslash;rende investeringsportef&oslash;lje</p> </li> <li> <p>Sparring med ejer omkring aktive investeringer samt deltagelse i investor-/bestyrelsesm&oslash;der</p> </li> <li> <p>Udarbejdelse af rapportering til ejer, omfattende l&oslash;bende v&aelig;rdians&aelig;ttelse af investeringer, likviditetsanalyser og portef&oslash;ljesammens&aelig;tning</p> </li> <li> <p>Udvikling af strategiplan for Family Office</p> </li> </ul> <p>Alle ovenst&aring;ende opgaver forventes l&oslash;st i t&aelig;t samarbejde med ejer.</p> <p><strong>Din profil:</strong></p> <ul> <li> <p>Vi forventer, at du har en relevant &oslash;konomisk uddannelse (f.eks. HD, cand.merc.aud., cand.oecon. eller lign.) og nogle &aring;rs erfaring med investeringer</p> </li> <li> <p>Du har et professionelt fundament, der g&oslash;r, at du selvst&aelig;ndigt kan formulere investeringsstrategien, bidrage til implementering heraf samt etablere de n&oslash;dvendige procedurer</p> </li> <li> <p>Det vil ydermere v&aelig;re en fordel, at du har bred erfaring p&aring; tv&aelig;rs af investeringskategorier og gerne fra investment banking, private equity eller lignende</p> </li> <li> <p>St&aelig;rke kommunikationsevner, herunder evnen til at formidle tekniske og teoretiske forhold til et bredt udsnit af interessenter, s&aring;vel som en sund, k&oslash;bmandskabsdrevet tilgang til investeringer er et must</p> </li> </ul> <p>Der er tale om en udfordrende stilling, hvor du forventes at yde en fokuseret indsats for at leve op til virksomhedens m&aring;l og ambitioner. Det er derfor et krav, at du er dedikeret, struktureret og m&aring;lrettet.</p> <p><strong>Du kan forvente:</strong></p> <p>En attraktiv og udfordrende stilling i et dynamisk og uformelt milj&oslash;. Et selvst&aelig;ndigt og ansvarsfuldt job med gode muligheder for faglig og personlig udvikling blandt gode kollegaer. Da stillingen er nyoprettet, er der stor mulighed for at p&aring;virke udviklingen.</p> <p>S&aring;fremt du har sp&oslash;rgsm&aring;l er du velkommen til, at kontakte ejer Hans B&oslash;gh-S&oslash;rensen p&aring; <a><span style="text-decoration: underline;">hbs@orifarm.com</span></a> eller CFO i Orifarm Group A/S, Jacob Berg Lucassen p&aring; <a><span style="text-decoration: underline;">jbl@orifarm.com</span></a></p> <p>V&aelig;r venligst opm&aelig;rksom p&aring;, at ans&oslash;gninger sendt via email ikke vil komme i betragtning. I overensstemmelse med EUs persondatalov skal ovenst&aring;ende email-adresser udelukkende anvendes til sp&oslash;rgsm&aring;l omkring stillingen.</p> <div class="block"> <p style="margin-bottom: 5px !important"> <strong>Ansøgningsfrist:</strong> </p> 9. maj 2019 </div> <div class='contacts' style='margin-top:20px'> </div> <script> var rollState = 'down'; window.addEventListener( "message", function (e) { if(e.origin !== 'https://hr-skyen.dk'){ return; } if(e.data == 'rollup'){ $('#hrsky-content').slideUp(); rollState = 'up'; } if(e.data == 'rolldown'){ $('#hrsky-content').slideDown(); rollState = 'down'; } if(e.data == 'toggle'){ if(rollState == 'up') { $('#hrsky-content').slideDown(); rollState = 'down'; } else { $('#hrsky-content').slideUp(); rollState = 'up'; } } }, false); </script> <span style="clear:both;display:block">Hvis du oplever problemer med at ansøge i Internet Explorer, anbefaler vi at du prøver i en anden browser.</span> <script src="https://hr-skyen.dk/hr/frame-api/hr.js" type="text/javascript"></script> <div id="hrskyen"></div> <script type="text/javascript"> (function() { hrsky = new HRSkyen({ companyId:67, persistent:{ theme:'orifarm-api', joblisturl:location.href }, locale:'da_DK', container:'hrskyen', queryKey:'hr', search:'hr=show-job|42806', action:'show-job|42806' }); })(); </script> <br> <div style="display:none;" class="application" style="clear:both;" id="applyposition"> <span style="cursor:pointer;text-decoration:underline;" class="toggleDescription"></span><br> <br> <br><form method="post" class="formular validateonsubmit" action="frame-api/pages/iframe.show.job.php?version=1&amp;locale=da_DK&amp;jobid=42806&amp;xdmframe=2&amp;theme=orifarm-api&amp;companyid=67&amp;filters=en_US"> <input type="hidden" name="formApplication" value="1"><div class="tabs"><div class="tabcontent"> <input type="hidden" name="Application[f0][locale]" value="da_DK"><input type="hidden" name="Application[f0][companyid]" value="67"><input type="hidden" name="Application[f0][jobpostid]" value="42806"><input type="hidden" name="Application[f0][referrer]" value="none"><input type="hidden" name="CV[f0][origin]" value="form"><input type="hidden" name="Application[f0][departmentid]" value="702"><input type="hidden" name="jobid" value="42806"><input type="hidden" name="CV[f0][departmentid]" value="702"><div class="tab selected"> <h2 class="tabtitle">Basisinformation</h2> <div> <div class="fieldset fieldSet1"><h2></h2></div> <div class="fieldset fieldSet2"> <h2>Basisinformation</h2> <div class="inputrow name"> <label><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">Navn</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[JobApplicant][f0][name]" class="required" value="" onblur='fieldValidate(this, "JobApplicant", "name")'> </div> <div class="inputrow dateofbirth"> <div class="helpmsg">Fire cifre - eksempelvis 1977</div> <label><span class="label-text">F&oslash;dsels&aring;r</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[JobApplicant][f0][dateofbirth]" value="" onblur='fieldValidate(this, "JobApplicant", "dateofbirth")'> </div> <div id="imagefield-id-JobApplicant-image" class="inputrow"> <label><span class="label-text">Billede</span></label><div id="imagefield-id-JobApplicant-imagec" class="imageuploadercontent"> <input type="hidden" name="CV[JobApplicant][f0][image]" id="id-JobApplicant-image" value=""><img style="display:none"><div class="imagename"></div> <iframe src="https://hr-skyen.dk/hr/attachment.upload.php?type=image&amp;file=%20%20&amp;fieldname=imagefield-id-JobApplicant-image&amp;theme=orifarm-api&amp;theme=orifarm-api&amp;locale=da_DK" class="imageuploadframe" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" style="height:50px;width:260px;"></iframe> </div> <div style="display:block;clear:both;line-height:1px;font-size:1px;height:1px;overflow:hidden;"></div> </div> </div> <div class="fieldset fieldSet3"> <h2>Din adresse</h2> <div class="inputrow road"> <label><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">Adresse</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[JobApplicant][Location][f0][road]" class="required" value="" onblur='fieldValidate(this, "Location", "road")'> </div> <div class="inputrow address_zip zip"> <label><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">Postnummer</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[JobApplicant][Location][f0][zip]" class="required" value="" onblur='fieldValidate(this, "Location", "zip")'> </div> <div class="inputrow city"> <label><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">By</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[JobApplicant][Location][f0][city]" class="required" value="" onblur='fieldValidate(this, "Location", "city")'> </div> <div class="inputrow email"> <label><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">E-mail</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[JobApplicant][Contact][f0][email]" class="required" value="" onblur='fieldValidate(this, "Contact", "email")'> </div> <div class="inputrow phone"> <label><span class="label-text">Telefon</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[JobApplicant][Contact][f0][phone]" value="" onblur='fieldValidate(this, "Contact", "phone")'> </div> <div class="inputrow mobile"> <label><span class="label-text">Mobil</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[JobApplicant][Contact][f0][mobile]" value="" onblur='fieldValidate(this, "Contact", "mobile")'> </div> </div> </div> </div> <div class="tab"> <h2 class="tabtitle">Ans&oslash;gning og CV</h2> <div> <div class="fieldset fieldSet4"><h2></h2></div> <div class="fieldset fieldSet5"> <h2>Profiloversigt</h2> <div class="inputrow title"> <label><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">Seneste jobtitel</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[f0][title]" class="required" value="" onblur='fieldValidate(this, "CV", "title")'> </div> <div class="inputrow experience"> <label><span class="label-text">&Aring;rs erfaring</span></label><select name="CV[f0][experience]"><option value="0">V&aelig;lg <option value="0-2 &aring;r">0-2 &aring;r <option value="3-5 &aring;r">3-5 &aring;r <option value="6-10 &aring;r">6-10 &aring;r <option value="over 10 &aring;r"> over 10 &aring;r</select> </div> <div class="inputrow eduname"> <label><span class="label-text">Uddannelse</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[f0][eduname]" value="" onblur='fieldValidate(this, "CV", "eduname")'> </div> <div class="inputrow eduyear"> <label><span class="label-text">Uddannelses&aring;r</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[f0][eduyear]" value="" onblur='fieldValidate(this, "CV", "eduyear")'> </div> <div class="inputrow edulevel"> <label><span class="label-text">Uddannelsesniveau</span></label><select name="CV[f0][edulevel]"><option value="0">V&aelig;lg <option value="Folkeskole">Folkeskole <option value="Erhvervsuddannelse/Gymnasium/HF mv.">Erhvervsuddannelse/Gymnasium/HF mv. <option value="Kort/Mellemlang videreg&aring;ende">Kort/Mellemlang videreg&aring;ende <option value="Lang videreg&aring;ende">Lang videreg&aring;ende <option value="PhD">PhD</select> </div> </div> <div class="fieldset fieldSet6 fieldSet7 fieldSet8"> <h2>Dit CV</h2> <div style="padding:0px;padding-left:20px;height:24px;clear:both;line-height:24px;" class="switch"> <input type="radio" onclick='displaybox("box29",this);' checked="" name="radio29" style="vertical-align:middle;margin:0px;margin-right:5px;">Jeg &oslash;nsker at uploade mit CV</div> <div style="padding:0px;padding-left:20px;height:24px;clear:both;line-height:24px;" class="switch"> <input type="radio" onclick='displaybox("box33",this);' name="radio29" style="vertical-align:middle;margin:0px;margin-right:5px;">Jeg vil skrive mit CV</div> <div class="fieldset" id="box29" style="display:block"><div id="filefield-id-CV-cvfile" class=" cvtemplatefieldid-"> <div class="filenames filesrequired"></div> <label><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">Upload your CV</span></label><iframe src="https://hr-skyen.dk/hr/attachment.upload.php?type=file&amp;fieldname=filefield-id-CV-cvfile&amp;varname=CV%5Bf0%5D%5Bcvfile%5D&amp;theme=orifarm-api&amp;locale=da_DK" class="fileuploadframe" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" style="height:61px;width:260px;"></iframe> </div></div> <div class="fieldset" id="box33" style="display:none"><div class="inputrow textarearequired"> <label style="display:block;clear:both;float:none;" class="longlabel"><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">Skriv dit CV her</span></label><div class="textareawrapperbig"><textarea name="CV[f0][about]" class="ckeditorBasic" id="CKE667c3f2d519e72e1e54c983a13082c74"></textarea></div> </div></div> </div> <div class="fieldset fieldSet9 fieldSet10 fieldSet11"> <h2>Din Ans&oslash;gning</h2> <div style="padding:0px;padding-left:20px;height:24px;clear:both;line-height:24px;" class="switch"> <input type="radio" onclick='displaybox("box37",this);' checked="" name="radio37" style="vertical-align:middle;margin:0px;margin-right:5px;">Jeg &oslash;nsker at uploade min ans&oslash;gning</div> <div style="padding:0px;padding-left:20px;height:24px;clear:both;line-height:24px;" class="switch"> <input type="radio" onclick='displaybox("box41",this);' name="radio37" style="vertical-align:middle;margin:0px;margin-right:5px;">Jeg vil skrive min ans&oslash;gning</div> <div class="fieldset" id="box37" style="display:block"><div id="filefield-id-Application-applicationfile" class=" cvtemplatefieldid-"> <div class="filenames filesrequired"></div> <label><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">Application</span></label><iframe src="https://hr-skyen.dk/hr/attachment.upload.php?type=file&amp;fieldname=filefield-id-Application-applicationfile&amp;varname=Application%5Bf0%5D%5Bapplicationfile%5D&amp;theme=orifarm-api&amp;locale=da_DK" class="fileuploadframe" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" style="height:61px;width:260px;"></iframe> </div></div> <div class="fieldset" id="box41" style="display:none"><div class="inputrow textarearequired"> <label style="display:block;clear:both;float:none;" class="longlabel"><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">Skriv din ans&oslash;gning</span></label><div class="textareawrapperbig"><textarea name="Application[f0][application]" class="ckeditorBasic" id="CKE907607a4e710711076a8dfb558d10c08"></textarea></div> </div></div> <div id="filefield-id-CV-attachments" class=" cvtemplatefieldid-23673"> <div class="filenames"></div> <label><span class="label-text">Andre dokumenter</span></label><iframe src="https://hr-skyen.dk/hr/attachment.upload.php?cvtemplatefieldid=23673&amp;type=file&amp;multiple=1&amp;fieldname=filefield-id-CV-attachments&amp;varname=CV%5Bf0%5D%5Battachments%5D&amp;theme=orifarm-api&amp;locale=da_DK" class="fileuploadframe" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" style="height:61px;width:260px;"></iframe> </div> <div class="inputrow name"> <label><span class="requireddot">*</span><span class="label-text">Hvor s&aring; du f&oslash;rste gang stillingsopslaget?</span></label><select name="CV[CVData][9544]" class="required"><option value="0">V&aelig;lg <option value="Our website">Our website <option value="Jobview"> Jobview <option value="LinkedIn"> LinkedIn <option value="Facebook"> Facebook <option value="Jobindex"> Jobindex <option value="Jobnet"> Jobnet <option value="Farmakonom.dk"> Farmakonom.dk <option value="[ANDET]"> [ANDET]</select> </div> </div> <div class="fieldset termsAgreeWrapper fieldSet12"> <h2>Betingelser &amp; vilk&aring;r</h2> <hr> <div class="termsWrapper">Orifarm anvender kun indtastede data til rekrutteringsform&aring;l og personlige oplysninger bliver behandlet fortroligt. Orifarm overholder g&aelig;ldende dansk og EU-lovgivning p&aring; omr&aring;det om beskyttelse af personlige data. <br> <br> Dine data opbevares i vores rekrutteringssystem i op til 6 m&aring;neder efter endt ans&oslash;gning. Herefter slettes de automatisk medmindre du aktivt v&aelig;lger at forny din ans&oslash;gning/CV med yderligere 6 m&aring;neder. Du informeres herom pr. e-mail ved udgangen af perioden.<br> </div> <label class="longlabel"><input type="checkbox" class="terms" value="1">Jeg accepterer betingelserne</label> </div> </div> </div> </div></div> <div style="clear:both;" class="tabbottom"><button type="submit">N&aelig;ste</button></div> <div class="cb"></div> </form> <div class="cb"></div> </div> <div class="cb"></div> <script type="text/javascript"> </script> </div>

Senior Investment Manager til etablering af Family Office

Har du erfaring som Investment Manager inden for traditionelle såvel som alternative investeringer? Besidder du stærke kommunikative evner, og er du god til at skabe og vedligeholde relationer? Kan du se dig selv i en rolle, hvor der stilles høje krav, og hvor diskretion og loyalitet er en æressag, så er jobbet som Senior Investment Manager hos Habico A/S måske noget for dig?

Om stillingen:

Stillingen som Senior Investment Manager er en nyoprettet stilling, hvor du i tæt samarbejde med ejer, dedikerede kollegaer og eksterne samarbejdspartnere forventes at bidrage til løsningen af følgende opgaver:

 • Udvikling af investeringsstrategi

 • Screening, analyse og risikostyring af investeringsmuligheder inden for alternative såvel som traditionelle aktiver

 • Gennemførelse af investeringer omfattende især due diligence

 • Monitorering samt udarbejdelse af markedsanalyser og rapportering vedrørende investeringsportefølje

 • Sparring med ejer omkring aktive investeringer samt deltagelse i investor-/bestyrelsesmøder

 • Udarbejdelse af rapportering til ejer, omfattende løbende værdiansættelse af investeringer, likviditetsanalyser og porteføljesammensætning

 • Udvikling af strategiplan for Family Office

Alle ovenstående opgaver forventes løst i tæt samarbejde med ejer.

Din profil:

 • Vi forventer, at du har en relevant økonomisk uddannelse (f.eks. HD, cand.merc.aud., cand.oecon. eller lign.) og nogle års erfaring med investeringer

 • Du har et professionelt fundament, der gør, at du selvstændigt kan formulere investeringsstrategien, bidrage til implementering heraf samt etablere de nødvendige procedurer

 • Det vil ydermere være en fordel, at du har bred erfaring på tværs af investeringskategorier og gerne fra investment banking, private equity eller lignende

 • Stærke kommunikationsevner, herunder evnen til at formidle tekniske og teoretiske forhold til et bredt udsnit af interessenter, såvel som en sund, købmandskabsdrevet tilgang til investeringer er et must

Der er tale om en udfordrende stilling, hvor du forventes at yde en fokuseret indsats for at leve op til virksomhedens mål og ambitioner. Det er derfor et krav, at du er dedikeret, struktureret og målrettet.

Du kan forvente:

En attraktiv og udfordrende stilling i et dynamisk og uformelt miljø. Et selvstændigt og ansvarsfuldt job med gode muligheder for faglig og personlig udvikling blandt gode kollegaer. Da stillingen er nyoprettet, er der stor mulighed for at påvirke udviklingen.

Såfremt du har spørgsmål er du velkommen til, at kontakte ejer Hans Bøgh-Sørensen på hbs@orifarm.com eller CFO i Orifarm Group A/S, Jacob Berg Lucassen på jbl@orifarm.com

Vær venligst opmærksom på, at ansøgninger sendt via email ikke vil komme i betragtning. I overensstemmelse med EUs persondatalov skal ovenstående email-adresser udelukkende anvendes til spørgsmål omkring stillingen.

Ansøgningsfrist:

9. maj 2019
Hvis du oplever problemer med at ansøge i Internet Explorer, anbefaler vi at du prøver i en anden browser.