<div id='hrsky-content' style='margin-bottom:5px'> <h1>IT Compliance Specialist</h1><h2><span><span><span><span><strong><span><span><span>- For dig, der vil v&aelig;re med til at sikre compliance af IT-systemer og data </span></span></span></strong></span></span></span></span></h2> <h3 class="paragraph"><span><span><span><span><span><span>Hvis du har interesse og erfaring indenfor IT compliance samt vil v&aelig;re med til at sikre compliance med interne retningslinjer og lovgivning hos Orifarm Corporate IT, s&aring; er du m&aring;ske vores nye IT Compliance Specialist.</span></span></span></span></span></span></h3> <p class="paragraph"> </p> <p class="paragraph"><span><span><span><strong><span><span><span>S&oslash;rg for at compliance altid er i bevidstheden</span></span></span></strong></span></span></span><br> <span><span><span><span><span><span>I rollen som IT Compliance Specialist vil du, sammen med </span></span></span><span><span><span>kolleger p&aring; tv&aelig;rs af organisationen, v&aelig;re med til at sikre compliance af vores data samt IT-systemer. Du vil blandt andet inkorporere Orifarms retningslinjer samt ekstern lovgivning i procedurerne Corporate IT arbejder efter. Herudover vil du sikre et passende dokumentationsniveau og periodiske kontroller.</span></span></span></span></span></span></p> <p class="paragraph"><span><span><span><span><span><span>Derudover vil du v&aelig;re med til at &oslash;ge kendskabet til IT compliance, blandt andet igennem tr&aelig;ningsprogrammer, s&aring; vores IT-kolleger altid har compliance i bevidstheden. </span></span></span></span></span></span></p> <p class="paragraph"><span><span><span><span><span><span>Desuden vil du udf&oslash;re konkrete IT compliance opgaver, s&aring;som at: </span></span></span></span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span><span><span><span>deltage i projekter for at sikre, at IT compliance opretholdes og procedurer f&oslash;lges i projektfasen, og den senere driftsfase</span></span></span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span lang="NO-BOK"><span><span><span>eksekvere og dokumentere evalueringer/risikoanalyser i forbindelse med</span></span></span></span><span lang="NO-BOK"><span><span><span> IT-leverand&oslash;rer og systemer</span></span></span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span><span><span><span>facilitere IT-leverand&oslash;raudits, bl.a. igennem ekstern</span></span></span></span><span><span><span><span>e</span></span></span></span><span><span><span><span> konsulentbureau</span></span></span></span><span><span><span><span>er</span></span></span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span><span><span><span>deltage i myndighedsinspektioner samt interne/eksterne audits,</span></span></span></span><span><span><span><span> bl.a. IT-revision </span></span></span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span><span><span><span>videreudvikle og vedligeholde IT QMS procedurer</span></span></span></span><span><span><span><span> samt governance-processer </span></span></span></span> </span></span></span></span></li> </ul> <p class="paragraph"><span><span><span><span><span><span>I stillingen er der s&aelig;rligt fokus p&aring; overholdelse af EU/US GMP lovgivning, men ogs&aring; andre krav, lovgivning og rammer er i spil.</span></span></span><span><span><span> Hertil kan n&aelig;vnes rammev&aelig;rk ITIL, GAMP5, TBM. </span></span></span> </span></span></span><br> </p> <p><span><span><span><strong><span><span><span>Erfaren, omhyggelig og struktureret teamplayer</span></span></span></strong></span></span></span><br> <span><span><span><span><span><span>Det er ikke s&aring; vigtigt for os, hvilken uddannelse du har, men vi forestiller os, at du har mindst 3 &aring;rs erfaring i lignende stilling i den farmaceutiske (eller tilsvarende) industri.</span></span></span> </span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span>Herudover forestiller vi os, at du:</span></span></span></span></span></span></p> <ul> <li><span><span><span><span><span><span><span><span>har en omhyggelig og struktureret tilgang til dit arbejde</span></span></span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span><span><span><span>har gode engelsk sprogkundskaber, s&aring;vel som dansk.</span></span></span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span><span><span><span>er god til at samarbejde p&aring; tv&aelig;rs af hele organisationen </span></span></span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span><span><span><span>er god til at finde l&oslash;sninger</span></span></span></span></span></span></span></span><br> </li> </ul> <p><span><span><span><strong><span><span><span>IT Governance, Corporate IT</span></span></span></strong></span></span></span><br> <span><span><span><span><span><span>Vi er en lille afdeling placeret under CIO office i Corporate IT. Corporate IT er en st&oslash;rre organisation hos Orifarm, som besk&aelig;ftiger 86 dygtige medarbejdere. De fleste sidder p&aring; hovedkontoret i Odense, men ogs&aring; andre steder i Danmark, samt Tyskland, Tjekkiet og Polen. </span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span>I IT Governance afdelingen arbejder vi med IT compliance, IT leverand&oslash;rer og kontrakter, IT change og test samt administration. Vi praktiserer en uformel tone med plads til den enkelte. Vi har et t&aelig;t samarbejde med vores kolleger i Corporate IT samt interessenter ude i organisationen, is&aelig;r QA og Legal. Du vil blive en del af en dedikeret og motiveret afdeling, som i dag best&aring;r af 4 medarbejdere. </span></span></span></span></span></span><br> </p> <p><span><span><strong><span><span><span>Om Orifarm</span></span></span></strong><br> <span><span><span>Alle skal have adgang til moderne medicin. H&oslash;je priser eller manglende adgang til l&aelig;gemidler b&oslash;r aldrig p&aring;virke vores mulighed for at modtage behandling eller lindring og leve et sundt liv. I Orifarm str&aelig;ber vi efter at bringe sunde dage til de mennesker og samfund, vi hj&aelig;lper, ved at g&oslash;re moderne medicin til en bedre forretning for de mennesker og de samfund, vi bidrager til. Med afs&aelig;t i vores vision &oslash;nsker vi at skabe adgang til prisvenlige l&aelig;gemidler af h&oslash;j kvalitet ved at udfordre markeder og altid s&oslash;ge nye muligheder. Med vores kernev&aelig;rdier i spidsen, s&oslash;rger vi altid for at have fokus p&aring; ansvarlighed og altid med vores kunder som centrum for vores opm&aelig;rksomhed. </span></span></span><span lang="EN-US"><span><span>Alt vi g&oslash;r er drevet af vores eneste form&aring;l:</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><em><span lang="EN-US"><span><span>For as many as possible, as healthy a day as possible.</span></span></span></em></span></span></p> <p><span><span><span><span><span>Vores historie g&aring;r tilbage til 1994, hvor Orifarm blev grundlagt i Danmark af Hans &amp; Birgitte B&oslash;gh-S&oslash;rensen. Siden dengang er Orifarm vokset fra at v&aelig;re en lille ni-personers virksomhed til i dag at v&aelig;re en international virksomhed, der opererer p&aring; globalt plan i 13 forskellige lande. I dag er Orifarm Europas st&oslash;rste parallelimport&oslash;r af l&aelig;gemidler og Danmarks st&oslash;rste leverand&oslash;r af l&aelig;gemidler med over 2200 medarbejdere.</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span>Vi opererer indenfor syv forskellige forretningsomr&aring;der: Over the Counter (OTC), Consumer Healthcare, Generics, Promotional Rx, Unlicensed Medicines, Parallel Import and Clinical Trials Supplies (CTS). Derudover har vi stort fokus p&aring; nye forretningsmuligheder og synergetiske M&amp;A for at yderligere at &oslash;ge vores tilbud.</span></span></span></span></span><br> </p> <p class="paragraph"><span><span><span><strong><span><span><span>Vi tilbyder</span></span></span></strong> </span></span></span><br> <span><span><span><span><span>I Orifarm ved vi at vores v&aelig;kst har r&oslash;dder i v&aelig;ksten af vores medarbejdere. Vi er en ambiti&oslash;s organisation, der b&aelig;rer pr&aelig;g af en iv&aelig;rks&aelig;tter kultur og vi hylder b&aring;de hjerner og hjerter med g&aring;-p&aring;-mod. Vores hemmelighed bag succesen? At v&aelig;rds&aelig;tte hvordan forskellige f&aelig;rdigheder kan spille sammen, s&aring; vi i f&aelig;llesskab danner rammerne for rejsen. Hvad end du spiller en direkte eller indirekte rolle i at indfri vores m&aring;ls&aelig;tning, kommer du til at bidrage ved brug af dine egenskaber, personlige s&aring;vel som professionelle. I Orifarm vil din personlige v&aelig;kstrejse blive skabt ud fra dit eget bidrag til at g&oslash;re hverdagen sund for s&aring; mange som muligt.</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span>Vi anser vores feedbackkultur som en fundamental del af hver eneste medarbejders mulighed for l&aelig;ring og udvikling. Og n&aring;r vi opn&aring;r gode resultater i f&aelig;llesskab, er alle medarbejdere, ogs&aring; studentermedhj&aelig;lpere, selvf&oslash;lgelig en del af vores bonusordning.</span></span></span></span></span><br> <br> <span><span><span><strong><span><span><span>Lokation </span></span></span></strong></span></span></span><br> <span><span><span><span><span><span>Du kommer til at have din prim&aelig;re dagligdag p&aring; Orifarms hovedkontor i det sydlige Odense. Vi l&aelig;gger v&aelig;gt p&aring; en fleksibel hverdag, hvor alle medarbejdere skal have muligheden for at arbejde hjemmefra </span></span></span><span><span>1-2 dage i ugen, s&aring;fremt det er et &oslash;nske for medarbejderen og det stemmer overens med p&aring;g&aelig;ldende opgave.</span></span></span></span></span><br> <br> <span><span><span><strong><span><span><span>Har du brug for yderligere information?</span></span></span></strong></span></span></span><br> <span><span><span><span><span><span>Hvis du har brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte IT Governance Department Manager, Anne Ruby Baltsersen, p&aring; </span></span></span><a href="mailto:arb@orifarm.com"><span><span><span>arb@orifarm.com</span></span></span></a><span class="MsoHyperlink"><span style="text-decoration: underline;"><span><span><span>.</span></span></span></span></span> </span></span></span></p> <div class="block"> <p style="margin-bottom: 5px !important"> <strong>Ansøgningsfrist:</strong> </p> Hurtigst muligt </div> <div class='contacts' style='margin-top:20px'> </div> <script> var rollState = 'down'; window.addEventListener( "message", function (e) { if(e.origin !== 'https://hr-skyen.dk'){ return; } if(e.data == 'rollup'){ $('#hrsky-content').slideUp(); rollState = 'up'; } if(e.data == 'rolldown'){ $('#hrsky-content').slideDown(); rollState = 'down'; } if(e.data == 'toggle'){ if(rollState == 'up') { $('#hrsky-content').slideDown(); rollState = 'down'; } else { $('#hrsky-content').slideUp(); rollState = 'up'; } } }, false); </script> <span style="clear:both;display:block">Hvis du oplever problemer med at ansøge i Internet Explorer, anbefaler vi at du prøver i en anden browser.</span> <script src="https://hr-skyen.dk/hr/frame-api/hr.js" type="text/javascript"></script> <div id="hrskyen"></div> <script type="text/javascript"> getScript(HR_WEB_ROOT+'js/easyXDM/easyXDM.min.js', function() { hrsky = new HRSkyen({ companyId:67, persistent:{ theme:'orifarm-api', joblisturl:location.href }, locale:'da_DK', container:'hrskyen', queryKey:'hr', search:'hr=show-job|130790', action:'show-job|130790' }); }); </script> <br> <div style="display:none; clear:both;" class="application" id="applyposition"> <span role="button" tabindex="0" aria-pressed="false" aria-expanded="false" style="cursor:pointer;text-decoration:underline;" class="toggleDescription"></span><br> <br> <br><form method="post" class="formular validateonsubmit" action="hr/frame-api/pages/iframe.show.job.php?version=1&amp;locale=da_DK&amp;jobid=130790&amp;xdmframe=2&amp;theme=orifarm-api&amp;companyid=67&amp;filters=en_US"> <input type="hidden" name="formApplication" value="1"><div class="tabs"><div class="tabcontent"> <input type="hidden" name="Application[f0][locale]" value="da_DK"><input type="hidden" name="Application[f0][companyid]" value="67"><input type="hidden" name="Application[f0][jobpostid]" value="130790"><input type="hidden" name="Application[f0][referrer]" value="none"><input type="hidden" name="CV[f0][origin]" value="form"><input type="hidden" name="Application[f0][departmentid]" value="702"><input type="hidden" name="jobid" value="130790"><input type="hidden" name="CV[f0][departmentid]" value="702"><input type="hidden" name="Application[f0][reflinkid]" value=""><input type="hidden" name="g-recaptcha-response" value=""><div class="tab selected" role="tabpanel" aria-labelledby="tabpanel"> <h2 class="tabtitle" role="tab" tabindex="0" aria-selected="true">Basisinformation</h2> <div> <fieldset class="fieldset fieldSet1"> <legend></legend> <div class="cb"></div> </fieldset> <fieldset class="fieldset fieldSet2"> <legend>Basisinformation</legend> <div class="cb"></div> <div class="inputrow name"> <label for="text-name-Navn"><span class="requireddot" aria-hidden="true">*</span><span class="label-text">Navn</span></label><input type="text" autocomplete="name" name="CV[JobApplicant][f0][name]" id="text-name-Navn" class="required" aria-required="true" required="" value="" onblur='fieldValidate(this, "JobApplicant", "name")'> </div> <div id="imagefield-id-JobApplicant-image" class="inputrow"> <label><span class="label-text">Billede</span></label><div id="imagefield-id-JobApplicant-imagec" class="imageuploadercontent"> <input type="hidden" name="CV[JobApplicant][f0][image]" id="id-JobApplicant-image" value=""><img style="display:none" alt="Billede"><div class="imagename"></div> <iframe src="https://recruit.hr-on.com/attachment.upload.php?type=image&amp;file=%20%20&amp;fieldname=imagefield-id-JobApplicant-image&amp;theme=orifarm-api&amp;locale=da_DK&amp;label=Billede&amp;autocomplete=photo" class="imageuploadframe" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" style="height:55px;width:260px;" title="Billede"></iframe> </div> <div style="display:block;clear:both;line-height:1px;font-size:1px;height:1px;overflow:hidden;"></div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldset fieldSet3"> <legend>Din adresse</legend> <div class="cb"></div> <div class="inputrow road"> <label for="text-road-Adresse"><span class="label-text">Adresse</span></label><input type="text" autocomplete="address-line1" name="CV[JobApplicant][Location][f0][road]" id="text-road-Adresse" value="" onblur='fieldValidate(this, "Location", "road")'> </div> <div class="inputrow address_zip zip"> <label for="text-zip-Postnummer"><span class="requireddot" aria-hidden="true">*</span><span class="label-text">Postnummer</span></label><input type="text" autocomplete="postal-code" name="CV[JobApplicant][Location][f0][zip]" id="text-zip-Postnummer" class="required" aria-required="true" required="" value="" onblur='fieldValidate(this, "Location", "zip")'> </div> <div class="inputrow city"> <label for="text-city-By"><span class="requireddot" aria-hidden="true">*</span><span class="label-text">By</span></label><input type="text" autocomplete="address-level2" name="CV[JobApplicant][Location][f0][city]" id="text-city-By" class="required" aria-required="true" required="" value="" onblur='fieldValidate(this, "Location", "city")'> </div> <div class="inputrow email"> <label for="text-email-Email"><span class="requireddot" aria-hidden="true">*</span><span class="label-text">E-mail</span></label><input type="text" autocomplete="email" name="CV[JobApplicant][Contact][f0][email]" id="text-email-Email" class="required" aria-required="true" required="" value="" onblur='fieldValidate(this, "Contact", "email")'> </div> <div class="inputrow phone"> <label for="text-phone-Telefon"><span class="label-text">Telefon</span></label><input type="text" autocomplete="tel" name="CV[JobApplicant][Contact][f0][phone]" id="text-phone-Telefon" value="" onblur='fieldValidate(this, "Contact", "phone")'> </div> <div class="inputrow mobile"> <label for="text-mobile-Mobil"><span class="label-text">Mobil</span></label><input type="text" autocomplete="tel" name="CV[JobApplicant][Contact][f0][mobile]" id="text-mobile-Mobil" value="" onblur='fieldValidate(this, "Contact", "mobile")'> </div> </fieldset> </div> </div> <div class="tab" role="tabpanel" aria-labelledby="tabpanel"> <h2 class="tabtitle" role="tab" tabindex="0" aria-selected="false">Ans&oslash;gning og CV</h2> <div> <fieldset class="fieldset fieldSet4"> <legend></legend> <div class="cb"></div> </fieldset> <fieldset class="fieldset fieldSet5"> <legend>Profiloversigt</legend> <div class="cb"></div> <div class="inputrow title"> <label for="text-title-Senestejobtitel"><span class="requireddot" aria-hidden="true">*</span><span class="label-text">Seneste jobtitel</span></label><input type="text" autocomplete="organization-title" name="CV[f0][title]" id="text-title-Senestejobtitel" class="required" aria-required="true" required="" value="" onblur='fieldValidate(this, "CV", "title")'> </div> <div class="inputrow experience"> <label for="select-experience-rserfaring"><span class="label-text">&Aring;rs erfaring</span></label><select name="CV[f0][experience]" id="select-experience-rserfaring"><option value="0">V&aelig;lg <option value="0-2 &aring;r">0-2 &aring;r <option value="3-5 &aring;r">3-5 &aring;r <option value="6-10 &aring;r">6-10 &aring;r <option value="over 10 &aring;r"> over 10 &aring;r</select> </div> <div class="inputrow eduname"> <label for="text-eduname-Uddannelse"><span class="label-text">Uddannelse</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[f0][eduname]" id="text-eduname-Uddannelse" value="" onblur='fieldValidate(this, "CV", "eduname")'> </div> <div class="inputrow eduyear"> <label for="text-eduyear-Uddannelsesr"><span class="label-text">Uddannelses&aring;r</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[f0][eduyear]" id="text-eduyear-Uddannelsesr" value="" onblur='fieldValidate(this, "CV", "eduyear")'> </div> <div class="inputrow edulevel"> <label for="select-edulevel-Uddannelsesniveau"><span class="label-text">Uddannelsesniveau</span></label><select name="CV[f0][edulevel]" id="select-edulevel-Uddannelsesniveau"><option value="0">V&aelig;lg <option value="Folkeskole">Folkeskole <option value="Erhvervsuddannelse/Gymnasium/HF mv.">Erhvervsuddannelse/Gymnasium/HF mv. <option value="Kort/Mellemlang videreg&aring;ende">Kort/Mellemlang videreg&aring;ende <option value="Lang videreg&aring;ende">Lang videreg&aring;ende <option value="PhD">PhD</select> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldset fieldSet6 fieldSet7 fieldSet8"> <legend>Dit CV</legend> <div class="cb"></div> <label style="padding:0px;padding-left:20px;height:24px;clear:both;line-height:24px;display:inline-block;" class="switch"><input type="radio" onclick='displaybox("box29",this);' checked="" name="radio29" style="vertical-align:middle;margin:0px;margin-right:5px;" aria-expanded="true" aria-controls="box29">Jeg &oslash;nsker at uploade mit CV</label><label style="padding:0px;padding-left:20px;height:24px;clear:both;line-height:24px;display:inline-block;" class="switch"><input type="radio" onclick='displaybox("box33",this);' name="radio29" style="vertical-align:middle;margin:0px;margin-right:5px;" aria-expanded="false" aria-controls="box33">Jeg vil skrive mit CV</label><fieldset class="fieldset" id="box29" style="display:block"> <legend class="visuallyhidden">Jeg &oslash;nsker at uploade mit CV</legend> <div class="cb"></div> <div id="filefield-id-CV-cvfile" class=" cvtemplatefieldid-"> <div class="filenames filesrequired"></div> <label><span class="requireddot" aria-hidden="true">*</span><span class="label-text">Upload your CV</span></label><iframe src="https://recruit.hr-on.com/attachment.upload.php?type=file&amp;fieldname=filefield-id-CV-cvfile&amp;varname=CV%5Bf0%5D%5Bcvfile%5D&amp;theme=orifarm-api&amp;locale=da_DK&amp;required=1&amp;label=Upload%20your%20CV" class="fileuploadframe" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" title="Upload your CV" style="height:65px;width:260px;"></iframe> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldset" id="box33" style="display:none"> <legend class="visuallyhidden">Jeg vil skrive mit CV</legend> <div class="cb"></div> <div class="inputrow textarearequired"> <label style="display:block;clear:both;float:none;" class="longlabel"><span class="requireddot" aria-hidden="true">*</span><span class="label-text">Skriv dit CV her</span><span class="label-notice">OBS: Den tekst, du indtaster i feltet herunder, bliver konverteret til en PDF-fil</span></label><div class="textareawrapperbig"><textarea name="CV[f0][about]" id="CKE667c3f2d519e72e1e54c983a13082c74" aria-required="true" required="" class="ckeditorBasic"></textarea></div> </div> </fieldset> </fieldset> <fieldset class="fieldset fieldSet9 fieldSet10 fieldSet11"> <legend>Din Ans&oslash;gning</legend> <div class="cb"></div> <label style="padding:0px;padding-left:20px;height:24px;clear:both;line-height:24px;display:inline-block;" class="switch"><input type="radio" onclick='displaybox("box37",this);' checked="" name="radio37" style="vertical-align:middle;margin:0px;margin-right:5px;" aria-expanded="true" aria-controls="box37">Jeg &oslash;nsker at uploade min ans&oslash;gning</label><label style="padding:0px;padding-left:20px;height:24px;clear:both;line-height:24px;display:inline-block;" class="switch"><input type="radio" onclick='displaybox("box41",this);' name="radio37" style="vertical-align:middle;margin:0px;margin-right:5px;" aria-expanded="false" aria-controls="box41">Jeg vil skrive min ans&oslash;gning</label><fieldset class="fieldset" id="box37" style="display:block"> <legend class="visuallyhidden">Jeg &oslash;nsker at uploade min ans&oslash;gning</legend> <div class="cb"></div> <div id="filefield-id-Application-applicationfile" class=" cvtemplatefieldid-"> <div class="filenames filesrequired"></div> <label><span class="requireddot" aria-hidden="true">*</span><span class="label-text">Application</span></label><iframe src="https://recruit.hr-on.com/attachment.upload.php?type=file&amp;fieldname=filefield-id-Application-applicationfile&amp;varname=Application%5Bf0%5D%5Bapplicationfile%5D&amp;theme=orifarm-api&amp;locale=da_DK&amp;required=1&amp;label=Application" class="fileuploadframe" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" title="Application" style="height:65px;width:260px;"></iframe> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldset" id="box41" style="display:none"> <legend class="visuallyhidden">Jeg vil skrive min ans&oslash;gning</legend> <div class="cb"></div> <div class="inputrow textarearequired"> <label style="display:block;clear:both;float:none;" class="longlabel"><span class="requireddot" aria-hidden="true">*</span><span class="label-text">Skriv din ans&oslash;gning</span><span class="label-notice">OBS: Den tekst, du indtaster i feltet herunder, bliver konverteret til en PDF-fil</span></label><div class="textareawrapperbig"><textarea name="Application[f0][application]" id="CKE907607a4e710711076a8dfb558d10c08" aria-required="true" required="" class="ckeditorBasic"></textarea></div> </div> </fieldset> <div id="filefield-id-CV-attachments" class=" cvtemplatefieldid-23673"> <div class="filenames"></div> <label><span class="label-text">Andre dokumenter</span></label><iframe src="https://recruit.hr-on.com/attachment.upload.php?cvtemplatefieldid=23673&amp;type=file&amp;multiple=1&amp;fieldname=filefield-id-CV-attachments&amp;varname=CV%5Bf0%5D%5Battachments%5D&amp;theme=orifarm-api&amp;locale=da_DK&amp;label=Andre%20dokumenter" class="fileuploadframe" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" title="Andre dokumenter" style="height:65px;width:260px;"></iframe> </div> <div class="inputrow userreferrer"> <label for="select-userreferrer-Hvorsdufrstegangstillingsopslaget"><span class="requireddot" aria-hidden="true">*</span><span class="label-text">Hvor s&aring; du f&oslash;rste gang stillingsopslaget?</span></label><select name="Application[f0][userreferrer]" class="required" aria-required="true" required="" id="select-userreferrer-Hvorsdufrstegangstillingsopslaget"><option value="0">V&aelig;lg <option value="Our website">Our website <option value="LinkedIn"> LinkedIn <option value="Jobindex"> Jobindex <option value="Farmakonom.dk"> Farmakonom.dk <option value="MedWatch"> MedWatch <option value="ITWatch"> ITWatch <option value="ITjobbank"> ITjobbank <option value="Graduateland"> Graduateland <option value="SDUjobbank"> SDUjobbank <option value="KU Projekt &amp; Job"> KU Projekt &amp; Job <option value="BS CareerGate"> BS CareerGate <option value="ITU Job- og Projektbank"> ITU Job- og Projektbank <option value="AU Job- og Projektbank"> AU Job- og Projektbank <option value="[Other]"> [Other]</select> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldset termsAgreeWrapper fieldSet12"> <legend>Betingelser &amp; vilk&aring;r</legend> <div class="cb"></div> <hr> <div class="consent"> <div class="termsWrapper" id="consent-388"> <p><strong>Privacy policy for online application</strong><br> Thank you for your interest in our online job posting.<br> &nbsp;<br><strong>The protection of your personal information is very important to us.</strong><br> Therefore, we will inform you below about the collection, processing and use of your data in the context of the online application, in accordance with the relevant data protection regulations.<br> &nbsp;<br><strong>Purpose of data collection / dissemination</strong><br> The collection and processing of your personal application data is exclusively earmarked for the filling of positions within our company. Your data will only be forwarded to the in-house bodies and specialist departments of our company responsible for the concrete application process. A transfer of your personal application data to other companies of the Orifarm Group will not take place without your prior express consent.<br> Any further use or transfer of your application data to third parties will not take place.<br> &nbsp;<br><strong>Retention period of the application data</strong><br> A deletion of your personal application data takes place automatically 6&nbsp;months after completing the application process, unless you have explicitly agreed to a longer storage.<br> &nbsp;<br><strong>Storage for future job postings</strong><br> If we are unable to provide you with a current vacancy, but your profile suggests that your application may be of interest for future job postings, we will store your personal application information for six months, provided that you expressly consent to such storage and use. We would contact you in advance.<br> &nbsp;<br><strong>Right to information and revocation</strong><br> If you have questions about the collection, processing or use of your personal data, or in cases of information, correction or deletion of data, as well as revocation of granted consent, please contact:<br> &nbsp;<br><strong>Orifarm Group A/S</strong><br> Energivej 15 - CVR: 27347822</p> <p>+45 63952700, info@orifarm.com<br> &nbsp;<br> &nbsp;<br> To continue with the application, please accept the following required field with the asterisk *.</p> </div> <label class="longlabel" aria-describedby="consent-388"><span aria-hidden="true" class="requireddot" style="display:inline;">*</span><input type="checkbox" name="acceptedconsents[]" class="terms termsrequired" value="388" id="consentrequired"><span class="checkmark"></span>I agree with the terms &amp; conditions</label> </div> </fieldset> </div> </div> </div></div> <div style="clear:both;" class="tabbottom"><button type="button">N&aelig;ste<span class="visuallyhidden"> side</span></button></div> <div class="cb"></div> </form> <div class="cb"></div> </div> <div class="cb"></div> <script type="text/javascript"> $('.termsAgreeWrapper').appendTo(".fieldSet3"); </script> </div>

IT Compliance Specialist

- For dig, der vil være med til at sikre compliance af IT-systemer og data

Hvis du har interesse og erfaring indenfor IT compliance samt vil være med til at sikre compliance med interne retningslinjer og lovgivning hos Orifarm Corporate IT, så er du måske vores nye IT Compliance Specialist.

Sørg for at compliance altid er i bevidstheden
I rollen som IT Compliance Specialist vil du, sammen med kolleger på tværs af organisationen, være med til at sikre compliance af vores data samt IT-systemer. Du vil blandt andet inkorporere Orifarms retningslinjer samt ekstern lovgivning i procedurerne Corporate IT arbejder efter. Herudover vil du sikre et passende dokumentationsniveau og periodiske kontroller.

Derudover vil du være med til at øge kendskabet til IT compliance, blandt andet igennem træningsprogrammer, så vores IT-kolleger altid har compliance i bevidstheden.

Desuden vil du udføre konkrete IT compliance opgaver, såsom at:

  • deltage i projekter for at sikre, at IT compliance opretholdes og procedurer følges i projektfasen, og den senere driftsfase
  • eksekvere og dokumentere evalueringer/risikoanalyser i forbindelse med IT-leverandører og systemer
  • facilitere IT-leverandøraudits, bl.a. igennem eksterne konsulentbureauer
  • deltage i myndighedsinspektioner samt interne/eksterne audits, bl.a. IT-revision
  • videreudvikle og vedligeholde IT QMS procedurer samt governance-processer

I stillingen er der særligt fokus på overholdelse af EU/US GMP lovgivning, men også andre krav, lovgivning og rammer er i spil. Hertil kan nævnes rammeværk ITIL, GAMP5, TBM.

Erfaren, omhyggelig og struktureret teamplayer
Det er ikke så vigtigt for os, hvilken uddannelse du har, men vi forestiller os, at du har mindst 3 års erfaring i lignende stilling i den farmaceutiske (eller tilsvarende) industri.

Herudover forestiller vi os, at du:

  • har en omhyggelig og struktureret tilgang til dit arbejde
  • har gode engelsk sprogkundskaber, såvel som dansk.
  • er god til at samarbejde på tværs af hele organisationen
  • er god til at finde løsninger

IT Governance, Corporate IT
Vi er en lille afdeling placeret under CIO office i Corporate IT. Corporate IT er en større organisation hos Orifarm, som beskæftiger 86 dygtige medarbejdere. De fleste sidder på hovedkontoret i Odense, men også andre steder i Danmark, samt Tyskland, Tjekkiet og Polen.

I IT Governance afdelingen arbejder vi med IT compliance, IT leverandører og kontrakter, IT change og test samt administration. Vi praktiserer en uformel tone med plads til den enkelte. Vi har et tæt samarbejde med vores kolleger i Corporate IT samt interessenter ude i organisationen, især QA og Legal. Du vil blive en del af en dedikeret og motiveret afdeling, som i dag består af 4 medarbejdere.

Om Orifarm
Alle skal have adgang til moderne medicin. Høje priser eller manglende adgang til lægemidler bør aldrig påvirke vores mulighed for at modtage behandling eller lindring og leve et sundt liv. I Orifarm stræber vi efter at bringe sunde dage til de mennesker og samfund, vi hjælper, ved at gøre moderne medicin til en bedre forretning for de mennesker og de samfund, vi bidrager til. Med afsæt i vores vision ønsker vi at skabe adgang til prisvenlige lægemidler af høj kvalitet ved at udfordre markeder og altid søge nye muligheder. Med vores kerneværdier i spidsen, sørger vi altid for at have fokus på ansvarlighed og altid med vores kunder som centrum for vores opmærksomhed. Alt vi gør er drevet af vores eneste formål:

For as many as possible, as healthy a day as possible.

Vores historie går tilbage til 1994, hvor Orifarm blev grundlagt i Danmark af Hans & Birgitte Bøgh-Sørensen. Siden dengang er Orifarm vokset fra at være en lille ni-personers virksomhed til i dag at være en international virksomhed, der opererer på globalt plan i 13 forskellige lande. I dag er Orifarm Europas største parallelimportør af lægemidler og Danmarks største leverandør af lægemidler med over 2200 medarbejdere.

Vi opererer indenfor syv forskellige forretningsområder: Over the Counter (OTC), Consumer Healthcare, Generics, Promotional Rx, Unlicensed Medicines, Parallel Import and Clinical Trials Supplies (CTS). Derudover har vi stort fokus på nye forretningsmuligheder og synergetiske M&A for at yderligere at øge vores tilbud.

Vi tilbyder
I Orifarm ved vi at vores vækst har rødder i væksten af vores medarbejdere. Vi er en ambitiøs organisation, der bærer præg af en iværksætter kultur og vi hylder både hjerner og hjerter med gå-på-mod. Vores hemmelighed bag succesen? At værdsætte hvordan forskellige færdigheder kan spille sammen, så vi i fællesskab danner rammerne for rejsen. Hvad end du spiller en direkte eller indirekte rolle i at indfri vores målsætning, kommer du til at bidrage ved brug af dine egenskaber, personlige såvel som professionelle. I Orifarm vil din personlige vækstrejse blive skabt ud fra dit eget bidrag til at gøre hverdagen sund for så mange som muligt.

Vi anser vores feedbackkultur som en fundamental del af hver eneste medarbejders mulighed for læring og udvikling. Og når vi opnår gode resultater i fællesskab, er alle medarbejdere, også studentermedhjælpere, selvfølgelig en del af vores bonusordning.

Lokation
Du kommer til at have din primære dagligdag på Orifarms hovedkontor i det sydlige Odense. Vi lægger vægt på en fleksibel hverdag, hvor alle medarbejdere skal have muligheden for at arbejde hjemmefra 1-2 dage i ugen, såfremt det er et ønske for medarbejderen og det stemmer overens med pågældende opgave.

Har du brug for yderligere information?
Hvis du har brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte IT Governance Department Manager, Anne Ruby Baltsersen, på arb@orifarm.com.

Ansøgningsfrist:

Hurtigst muligt
Hvis du oplever problemer med at ansøge i Internet Explorer, anbefaler vi at du prøver i en anden browser.