<div id='hrsky-content' style='margin-bottom:5px'> <h1>Account &amp; Portfolio Manager till Orifarm AB</h1><p><em>&Auml;r du v&aring;r nya Account &amp; Portfolio Manager f&ouml;r licensl&auml;kemedel?</em><br> <br> Orifarm &auml;r den st&ouml;rsta parallellimport&ouml;ren av l&auml;kemedel i Europa samt ett av de st&ouml;rre bolagen inom f&ouml;rs&auml;ljning av generiska l&auml;kemedel i de nordiska l&auml;nderna med en vision att <strong>vara b&auml;st p&aring; att skapa en b&auml;ttre aff&auml;r f&ouml;r h&auml;lso- och sjukv&aring;rden. Rollen som specialiserar p&aring; licensl&auml;kemedel </strong>&auml;r ny i det svenska bolaget och en fantastisk m&ouml;jlighet f&ouml;r dig som har erfarenhet av licensl&auml;kemedel inom l&auml;kemedelssektorn. Du kommer att forma och utveckla bolagets strategi inom licensl&auml;kemedelsomr&aring;det samt delta i dagliga beslut om priss&auml;ttning, arbetsprocesser och ink&ouml;psbeslut.<br> <br> Tj&auml;nsten &auml;r en tillsvidareanst&auml;llning och placering &auml;r p&aring; kontoret i centrala Stockholm, men med m&ouml;jlighet att f&ouml;rl&auml;gga delar av arbetet hemifr&aring;n/p&aring; distans. Du kommer att vara en del av ett litet team och rapportera till Team Manager PI / Trade.<br> <br> Urval och intervjuer sker l&ouml;pande. V&auml;lkommen med din ans&ouml;kan redan idag!<br> <br> <strong>Om tj&auml;nsten</strong><br> I rollen som Account &amp; Portfolio Manager kommer du att f&aring; m&ouml;jligheten till att driva och utveckla aff&auml;rsomr&aring;det licensl&auml;kemedel. Centralt i rollen blir att kommunicera med kunder och skicka in svar p&aring; offertf&ouml;rfr&aring;gningar. Det &auml;r viktigt att du l&auml;tt kan v&auml;xla mellan strategiska beslut och ha koll p&aring; helheten samtidigt som du inte missar viktiga detaljer.<br> <br> Rollen inneb&auml;r att;</p> <ul> <li>Ansvar f&ouml;r hur Orifarm AB operativt arbetar med offertf&ouml;rfr&aring;gningar fr&aring;n apotekskedjor och regioner</li> <li>Leda det strategiska arbetet med offertf&ouml;rfr&aring;gningar och f&ouml;rst&aring; vad som driver int&auml;kter och kostnader i aff&auml;rsmodellen samt t&auml;nka kreativt kring aff&auml;ren givet konkurrensbilden och andra f&ouml;ruts&auml;ttningar</li> <li>Forecast och omv&auml;rldsbevakning av marknaden</li> <li>T&auml;t kontakt med ink&ouml;ps- och logistikfunktionerna</li> <li>N&auml;ra samarbete med &ouml;vriga medarbetare inom f&ouml;rs&auml;ljningsorganisationen i och utanf&ouml;r Sverige</li> </ul> <p><strong>Vem &auml;r du?</strong><br> Vi tror att du som s&ouml;ker har farmaceutisk bakgrund, alternativt &auml;r ekonom eller ingenj&ouml;r samt att du &auml;r van att arbete med att hantera st&ouml;rre m&auml;ngder data och arbeta med offertf&ouml;rfr&aring;gningar. Du beh&auml;rskar Excel v&auml;ldigt v&auml;l samt Power Point och &ouml;vriga Officepaketet och du &auml;r van att presentera slutsatser f&ouml;r beslutsfattare p&aring; ett pedagogiskt och tydligt s&auml;tt.<br> <br> F&ouml;r att lyckas i rollen tror vi att du &auml;r en person som v&aring;gar fatta tuffa beslut och att du trivs i en milj&ouml; d&auml;r det h&auml;nder saker hela tiden. Som person &auml;r du strukturerad, analytisk och noggrann men ocks&aring; nyt&auml;nkande och resultatinriktad med h&ouml;g arbetskapacitet. Du tar med dig arbetslivserfarenhet fr&aring;n l&auml;kemedelsbranschen och det &auml;r mycket meriterande med bakgrund inom omr&aring;det licensl&auml;kemedel och parallellimport samt upphandlingar. Det svenska bolaget &auml;r litet med en platt organisationsstruktur men vi ing&aring;r i ett st&ouml;rre bolag. Tidigare arbete inom st&ouml;rre organisation och gentemot en regelstyrd marknad &auml;r d&auml;rf&ouml;r meriterande.<br> <br> Vidare har du goda kunskaper i svenska och engelska i s&aring; v&auml;l tal och skrift d&aring; b&aring;da spr&aring;ken kr&auml;vs i det dagliga arbetet. Vi ser g&auml;rna att du har f&ouml;rhandlingsvana samt erfarenhet av att vara delaktig i f&ouml;r&auml;ndringsarbete.<br> <br> <strong>Om verksamheten</strong><br> Orifarm &auml;r en ambiti&ouml;s och progressiv akt&ouml;r inom h&auml;lso- och sjukv&aring;rdsbranschen. V&aring;r ambition &auml;r att leverera h&ouml;gkvalitativa och prisv&auml;rda l&auml;kemedel och h&auml;lsov&aring;rdsprodukter. Tillsammans med v&aring;ra kunder och tack vare v&aring;ra h&ouml;gkvalificerade personal har vi lyckats prestera bra resultat genom &aring;ren. Idag &auml;r Orifarm den st&ouml;rsta leverant&ouml;ren av parallellimporterade l&auml;kemedel i Europa samt en snabbv&auml;xande leverant&ouml;r av generiska l&auml;kemedel och specialistl&auml;kemedel.<br> <br> Hela Orifarmgruppen befinner sig p&aring; en sp&auml;nnande tillv&auml;xtresa och slutf&ouml;rde 1 april 2021 sitt st&ouml;rsta f&ouml;rv&auml;rv n&aring;gonsin. Med detta f&ouml;rv&auml;rv fr&aring;n Takeda Pharmaceutical Company Limited fick Orifarm ytterligare &ouml;ver 100 produkter i form av l&auml;kemedel, OTC och VMS i v&aring;r europeiska produktportf&ouml;lj. Bland dessa &aring;terfinns v&auml;lk&auml;nda varum&auml;rken som Waran, Levaxin, Pamol och Ibumetin.<br> <br> Orifarm har &auml;ven f&ouml;rv&auml;rvat tv&aring; ytterligare produktionsanl&auml;ggningar i Hobro i Danmark och Łyszkowice i Polen. Fr&aring;n april 2021 har ungef&auml;r 600 nya medarbetare i Orifarm i samband med tecknandet av f&ouml;rv&auml;rvet. Totalt innefattar nu Orifarmgruppen ca 2000 anst&auml;llda personer i &ouml;ver 10 EU l&auml;nder. </p> <div class="block"> <p style="margin-bottom: 5px !important"> <strong>Application deadline:</strong> </p> As soon as possible </div> <div class='contacts' style='margin-top:20px'> <div class='block'> <strong>Sandra Schönning</strong><br><a href="mailto:sasch@orifarm.com">sasch@orifarm.com</a><br> </div></div> </div> <script> var rollState = 'down'; window.addEventListener( "message", function (e) { if(e.origin !== 'https://hr-skyen.dk'){ return; } if(e.data == 'rollup'){ $('#hrsky-content').slideUp(); rollState = 'up'; } if(e.data == 'rolldown'){ $('#hrsky-content').slideDown(); rollState = 'down'; } if(e.data == 'toggle'){ if(rollState == 'up') { $('#hrsky-content').slideDown(); rollState = 'down'; } else { $('#hrsky-content').slideUp(); rollState = 'up'; } } }, false); </script> <span style="clear:both;display:block">If you experience problems applying with Internet Explorer, we recommend trying it in a different browser.</span> <script src="https://hr-skyen.dk/hr/frame-api/hr.js" type="text/javascript"></script> <div id="hrskyen"></div> <script type="text/javascript"> getScript(HR_WEB_ROOT+'js/easyXDM/easyXDM.min.js', function() { hrsky = new HRSkyen({ companyId:67, persistent:{ theme:'orifarm-api', joblisturl:location.href }, locale:'en_US', container:'hrskyen', queryKey:'hr', search:'hr=show-job|84647', action:'show-job|84647' }); }); </script> <br> <div style="display:none; clear:both;" class="application" id="applyposition"> <span role="button" tabindex="0" aria-pressed="false" aria-expanded="false" style="cursor:pointer;text-decoration:underline;" class="toggleDescription"></span><br> <br> <br><form method="post" class="formular validateonsubmit" action="hr/frame-api/pages/iframe.show.job.php?version=1&amp;locale=en_US&amp;jobid=84647&amp;xdmframe=2&amp;theme=orifarm-api&amp;companyid=67&amp;filters=en_US"> <input type="hidden" name="formApplication" value="1"><div class="tabs"><div class="tabcontent"> <input type="hidden" name="Application[f0][locale]" value="en_US"><input type="hidden" name="Application[f0][companyid]" value="67"><input type="hidden" name="Application[f0][jobpostid]" value="84647"><input type="hidden" name="Application[f0][referrer]" value="none"><input type="hidden" name="CV[f0][origin]" value="form"><input type="hidden" name="Application[f0][departmentid]" value="1712"><input type="hidden" name="jobid" value="84647"><input type="hidden" name="CV[f0][departmentid]" value="1712"><div class="tab selected" role="tabpanel" aria-labelledby="tabpanel"> <h2 class="tabtitle" role="tab" tabindex="0" aria-selected="true">Basic information</h2> <div> <fieldset class="fieldset fieldSet1"><legend></legend></fieldset> <fieldset class="fieldset fieldSet2"> <legend>Basic information</legend> <div class="inputrow name"> <label for="text-name-Name"><span class="requireddot" aria-hidden="true">*</span><span class="label-text">Name</span></label><input type="text" autocomplete="name" name="CV[JobApplicant][f0][name]" id="text-name-Name" class="required" aria-required="true" required="" value="" onblur='fieldValidate(this, "JobApplicant", "name")'> </div> <div class="inputrow dateofbirth"> <div class="helpmsg"><span>Four digits - e.g. 1977</span></div> <label for="text-dateofbirth-Yearofbirth"><span class="label-text">Year of birth</span></label><input type="text" autocomplete="bday-year" name="CV[JobApplicant][f0][dateofbirth]" id="text-dateofbirth-Yearofbirth" value="" onblur='fieldValidate(this, "JobApplicant", "dateofbirth")' aria-describedby="9516" data-regex-error-msg="OBS! Dit f&oslash;dsels&aring;r skal best&aring; af fire tal (som starter p&aring; enten 19 eller 20, fx 1999 eller 2000)" data-regex="^(19|20)[0-9]{2}$"><span class="visuallyhidden" id="9516">Four digits - e.g. 1977</span> </div> <div id="imagefield-id-JobApplicant-image" class="inputrow"> <label><span class="label-text">Picture</span></label><div id="imagefield-id-JobApplicant-imagec" class="imageuploadercontent"> <input type="hidden" name="CV[JobApplicant][f0][image]" id="id-JobApplicant-image" value=""><img style="display:none" alt="Picture"><div class="imagename"></div> <iframe src="https://recruit.hr-on.com/attachment.upload.php?type=image&amp;file=%20%20&amp;fieldname=imagefield-id-JobApplicant-image&amp;theme=orifarm-api&amp;locale=en_US&amp;label=Picture&amp;autocomplete=photo" class="imageuploadframe" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" style="height:50px;width:260px;" title="Picture"></iframe> </div> <div style="display:block;clear:both;line-height:1px;font-size:1px;height:1px;overflow:hidden;"></div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldset fieldSet3"> <legend>Your address</legend> <div class="inputrow road"> <label for="text-road-Address"><span class="requireddot" aria-hidden="true">*</span><span class="label-text">Address</span></label><input type="text" autocomplete="address-line1" name="CV[JobApplicant][Location][f0][road]" id="text-road-Address" class="required" aria-required="true" required="" value="" onblur='fieldValidate(this, "Location", "road")'> </div> <div class="inputrow address_zip zip"> <label for="text-zip-Postalcode"><span class="requireddot" aria-hidden="true">*</span><span class="label-text">Postal code</span></label><input type="text" autocomplete="postal-code" name="CV[JobApplicant][Location][f0][zip]" id="text-zip-Postalcode" class="required" aria-required="true" required="" value="" onblur='fieldValidate(this, "Location", "zip")'> </div> <div class="inputrow city"> <label for="text-city-City"><span class="requireddot" aria-hidden="true">*</span><span class="label-text">City</span></label><input type="text" autocomplete="address-level2" name="CV[JobApplicant][Location][f0][city]" id="text-city-City" class="required" aria-required="true" required="" value="" onblur='fieldValidate(this, "Location", "city")'> </div> <div class="inputrow email"> <label for="text-email-Email"><span class="requireddot" aria-hidden="true">*</span><span class="label-text">E-mail</span></label><input type="text" autocomplete="email" name="CV[JobApplicant][Contact][f0][email]" id="text-email-Email" class="required" aria-required="true" required="" value="" onblur='fieldValidate(this, "Contact", "email")'> </div> <div class="inputrow phone"> <label for="text-phone-Phone"><span class="label-text">Phone</span></label><input type="text" autocomplete="tel" name="CV[JobApplicant][Contact][f0][phone]" id="text-phone-Phone" value="" onblur='fieldValidate(this, "Contact", "phone")'> </div> <div class="inputrow mobile"> <label for="text-mobile-Mobile"><span class="label-text">Mobile</span></label><input type="text" autocomplete="tel" name="CV[JobApplicant][Contact][f0][mobile]" id="text-mobile-Mobile" value="" onblur='fieldValidate(this, "Contact", "mobile")'> </div> </fieldset> </div> </div> <div class="tab" role="tabpanel" aria-labelledby="tabpanel"> <h2 class="tabtitle" role="tab" tabindex="0" aria-selected="false">Application and CV</h2> <div> <fieldset class="fieldset fieldSet4"><legend></legend></fieldset> <fieldset class="fieldset fieldSet5"> <legend>Profile overview</legend> <div class="inputrow title"> <label for="text-title-CVTitle"><span class="requireddot" aria-hidden="true">*</span><span class="label-text">CV Title</span></label><input type="text" autocomplete="organization-title" name="CV[f0][title]" id="text-title-CVTitle" class="required" aria-required="true" required="" value="" onblur='fieldValidate(this, "CV", "title")'> </div> <div class="inputrow experience"> <label for="select-experience-Yearsofexperience"><span class="label-text">Years of experience</span></label><select name="CV[f0][experience]" id="select-experience-Yearsofexperience"><option value="0">Select <option value="0-2 years">0-2 years <option value="3-5 years">3-5 years <option value="6-10 years">6-10 years <option value="more"> more</select> </div> <div class="inputrow eduname"> <label for="text-eduname-Educationname"><span class="label-text">Education name</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[f0][eduname]" id="text-eduname-Educationname" value="" onblur='fieldValidate(this, "CV", "eduname")'> </div> <div class="inputrow eduyear"> <label for="text-eduyear-Graduationyear"><span class="label-text">Graduation year</span></label><input type="text" autocomplete="off" name="CV[f0][eduyear]" id="text-eduyear-Graduationyear" value="" onblur='fieldValidate(this, "CV", "eduyear")'> </div> <div class="inputrow edulevel"> <label for="select-edulevel-Levelofeducation"><span class="label-text">Level of education</span></label><select name="CV[f0][edulevel]" id="select-edulevel-Levelofeducation"><option value="0">Select <option value="Basic education">Basic education <option value="Secondary school">Secondary school <option value="Short higher education">Short higher education <option value="Higher education">Higher education <option value="PhD">PhD</select> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldset fieldSet6 fieldSet7 fieldSet8"> <legend>Your CV</legend> <label style="padding:0px;padding-left:20px;height:24px;clear:both;line-height:24px;display:inline-block;" class="switch"><input type="radio" onclick='displaybox("box29",this);' checked="" name="radio29" style="vertical-align:middle;margin:0px;margin-right:5px;" aria-expanded="true" aria-controls="box29">I want to upload my CV</label><label style="padding:0px;padding-left:20px;height:24px;clear:both;line-height:24px;display:inline-block;" class="switch"><input type="radio" onclick='displaybox("box33",this);' name="radio29" style="vertical-align:middle;margin:0px;margin-right:5px;" aria-expanded="false" aria-controls="box33">I want to write my CV</label><fieldset class="fieldset" id="box29" style="display:block"> <legend class="visuallyhidden">I want to upload my CV</legend> <div id="filefield-id-CV-cvfile" class=" cvtemplatefieldid-"> <div class="filenames filesrequired"></div> <label><span class="requireddot" aria-hidden="true">*</span><span class="label-text">Upload your CV</span></label><iframe src="https://recruit.hr-on.com/attachment.upload.php?type=file&amp;fieldname=filefield-id-CV-cvfile&amp;varname=CV%5Bf0%5D%5Bcvfile%5D&amp;theme=orifarm-api&amp;locale=en_US&amp;required=1&amp;label=Upload%20your%20CV" class="fileuploadframe" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" title="Upload your CV" style="height:61px;width:260px;"></iframe> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldset" id="box33" style="display:none"> <legend class="visuallyhidden">I want to write my CV</legend> <div class="inputrow textarearequired"> <label style="display:block;clear:both;float:none;" class="longlabel"><span class="requireddot" aria-hidden="true">*</span><span class="label-text">Write your CV here</span><span class="label-notice">NOTE: The text in the field below will be converted to a PDF file</span></label><div class="textareawrapperbig"><textarea name="CV[f0][about]" id="CKE667c3f2d519e72e1e54c983a13082c74" aria-required="true" required="" class="ckeditorBasic"></textarea></div> </div> </fieldset> </fieldset> <fieldset class="fieldset fieldSet9 fieldSet10 fieldSet11"> <legend>Your application</legend> <label style="padding:0px;padding-left:20px;height:24px;clear:both;line-height:24px;display:inline-block;" class="switch"><input type="radio" onclick='displaybox("box37",this);' checked="" name="radio37" style="vertical-align:middle;margin:0px;margin-right:5px;" aria-expanded="true" aria-controls="box37">I want to upload my application</label><label style="padding:0px;padding-left:20px;height:24px;clear:both;line-height:24px;display:inline-block;" class="switch"><input type="radio" onclick='displaybox("box41",this);' name="radio37" style="vertical-align:middle;margin:0px;margin-right:5px;" aria-expanded="false" aria-controls="box41">I want to write my application</label><fieldset class="fieldset" id="box37" style="display:block"> <legend class="visuallyhidden">I want to upload my application</legend> <div id="filefield-id-Application-applicationfile" class=" cvtemplatefieldid-"> <div class="filenames filesrequired"></div> <label><span class="requireddot" aria-hidden="true">*</span><span class="label-text">Application</span></label><iframe src="https://recruit.hr-on.com/attachment.upload.php?type=file&amp;fieldname=filefield-id-Application-applicationfile&amp;varname=Application%5Bf0%5D%5Bapplicationfile%5D&amp;theme=orifarm-api&amp;locale=en_US&amp;required=1&amp;label=Application" class="fileuploadframe" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" title="Application" style="height:61px;width:260px;"></iframe> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldset" id="box41" style="display:none"> <legend class="visuallyhidden">I want to write my application</legend> <div class="inputrow textarearequired"> <label style="display:block;clear:both;float:none;" class="longlabel"><span class="requireddot" aria-hidden="true">*</span><span class="label-text">Write your application</span><span class="label-notice">NOTE: The text in the field below will be converted to a PDF file</span></label><div class="textareawrapperbig"><textarea name="Application[f0][application]" id="CKE907607a4e710711076a8dfb558d10c08" aria-required="true" required="" class="ckeditorBasic"></textarea></div> </div> </fieldset> <div id="filefield-id-CV-attachments" class=" cvtemplatefieldid-23673"> <div class="filenames"></div> <label><span class="label-text">Other documents</span></label><iframe src="https://recruit.hr-on.com/attachment.upload.php?cvtemplatefieldid=23673&amp;type=file&amp;multiple=1&amp;fieldname=filefield-id-CV-attachments&amp;varname=CV%5Bf0%5D%5Battachments%5D&amp;theme=orifarm-api&amp;locale=en_US&amp;label=Other%20documents" class="fileuploadframe" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" title="Other documents" style="height:61px;width:260px;"></iframe> </div> <div class="inputrow userreferrer"> <label for="select-userreferrer-Howdidyoufindus"><span class="requireddot" aria-hidden="true">*</span><span class="label-text">How did you find us?</span></label><select name="Application[f0][userreferrer]" class="required" aria-required="true" required="" id="select-userreferrer-Howdidyoufindus"><option value="0">Select <option value="Our website">Our website <option value="Jobview"> Jobview <option value="LinkedIn"> LinkedIn <option value="Facebook"> Facebook <option value="Jobindex"> Jobindex <option value="Jobnet"> Jobnet <option value="Farmakonom.dk"> Farmakonom.dk <option value="[ANDET]"> [ANDET]</select> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldset termsAgreeWrapper fieldSet12"> <legend>Terms &amp; Conditions</legend> <hr> <div class="consent"> <div class="termsWrapper" id="consent-388"> <p><strong>Privacy policy for online application</strong><br> Thank you for your interest in our online job posting.<br> &nbsp;<br><strong>The protection of your personal information is very important to us.</strong><br> Therefore, we will inform you below about the collection, processing and use of your data in the context of the online application, in accordance with the relevant data protection regulations.<br> &nbsp;<br><strong>Purpose of data collection / dissemination</strong><br> The collection and processing of your personal application data is exclusively earmarked for the filling of positions within our company. Your data will only be forwarded to the in-house bodies and specialist departments of our company responsible for the concrete application process. A transfer of your personal application data to other companies of the Orifarm Group will not take place without your prior express consent.<br> Any further use or transfer of your application data to third parties will not take place.<br> &nbsp;<br><strong>Retention period of the application data</strong><br> A deletion of your personal application data takes place automatically 6&nbsp;months after completing the application process, unless you have explicitly agreed to a longer storage.<br> &nbsp;<br><strong>Storage for future job postings</strong><br> If we are unable to provide you with a current vacancy, but your profile suggests that your application may be of interest for future job postings, we will store your personal application information for six months, provided that you expressly consent to such storage and use. We would contact you in advance.<br> &nbsp;<br><strong>Right to information and revocation</strong><br> If you have questions about the collection, processing or use of your personal data, or in cases of information, correction or deletion of data, as well as revocation of granted consent, please contact:<br> &nbsp;<br><strong>Orifarm Group A/S</strong><br> Energivej 15 - CVR: 27347822</p> <p>+45 63952700, info@orifarm.com<br> &nbsp;<br> &nbsp;<br> To continue with the application, please accept the following required field with the asterisk *.</p> </div> <label class="longlabel" aria-describedby="consent-388"><span aria-hidden="true" class="requireddot" style="display:inline;">*</span><input type="checkbox" name="acceptedconsents[]" class="terms termsrequired" value="388" id="consentrequired"><span class="checkmark"></span>I agree with the terms &amp; conditions</label> </div> </fieldset> </div> </div> </div></div> <div style="clear:both;" class="tabbottom"><button type="button">Next<span class="visuallyhidden"> page</span></button></div> <div class="cb"></div> </form> <div class="cb"></div> </div> <div class="cb"></div> <script type="text/javascript"> $('.termsAgreeWrapper').appendTo(".fieldSet3"); </script>

Account & Portfolio Manager till Orifarm AB

Är du vår nya Account & Portfolio Manager för licensläkemedel?

Orifarm är den största parallellimportören av läkemedel i Europa samt ett av de större bolagen inom försäljning av generiska läkemedel i de nordiska länderna med en vision att vara bäst på att skapa en bättre affär för hälso- och sjukvården. Rollen som specialiserar på licensläkemedel är ny i det svenska bolaget och en fantastisk möjlighet för dig som har erfarenhet av licensläkemedel inom läkemedelssektorn. Du kommer att forma och utveckla bolagets strategi inom licensläkemedelsområdet samt delta i dagliga beslut om prissättning, arbetsprocesser och inköpsbeslut.

Tjänsten är en tillsvidareanställning och placering är på kontoret i centrala Stockholm, men med möjlighet att förlägga delar av arbetet hemifrån/på distans. Du kommer att vara en del av ett litet team och rapportera till Team Manager PI / Trade.

Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan redan idag!

Om tjänsten
I rollen som Account & Portfolio Manager kommer du att få möjligheten till att driva och utveckla affärsområdet licensläkemedel. Centralt i rollen blir att kommunicera med kunder och skicka in svar på offertförfrågningar. Det är viktigt att du lätt kan växla mellan strategiska beslut och ha koll på helheten samtidigt som du inte missar viktiga detaljer.

Rollen innebär att;

  • Ansvar för hur Orifarm AB operativt arbetar med offertförfrågningar från apotekskedjor och regioner
  • Leda det strategiska arbetet med offertförfrågningar och förstå vad som driver intäkter och kostnader i affärsmodellen samt tänka kreativt kring affären givet konkurrensbilden och andra förutsättningar
  • Forecast och omvärldsbevakning av marknaden
  • Tät kontakt med inköps- och logistikfunktionerna
  • Nära samarbete med övriga medarbetare inom försäljningsorganisationen i och utanför Sverige

Vem är du?
Vi tror att du som söker har farmaceutisk bakgrund, alternativt är ekonom eller ingenjör samt att du är van att arbete med att hantera större mängder data och arbeta med offertförfrågningar. Du behärskar Excel väldigt väl samt Power Point och övriga Officepaketet och du är van att presentera slutsatser för beslutsfattare på ett pedagogiskt och tydligt sätt.

För att lyckas i rollen tror vi att du är en person som vågar fatta tuffa beslut och att du trivs i en miljö där det händer saker hela tiden. Som person är du strukturerad, analytisk och noggrann men också nytänkande och resultatinriktad med hög arbetskapacitet. Du tar med dig arbetslivserfarenhet från läkemedelsbranschen och det är mycket meriterande med bakgrund inom området licensläkemedel och parallellimport samt upphandlingar. Det svenska bolaget är litet med en platt organisationsstruktur men vi ingår i ett större bolag. Tidigare arbete inom större organisation och gentemot en regelstyrd marknad är därför meriterande.

Vidare har du goda kunskaper i svenska och engelska i så väl tal och skrift då båda språken krävs i det dagliga arbetet. Vi ser gärna att du har förhandlingsvana samt erfarenhet av att vara delaktig i förändringsarbete.

Om verksamheten
Orifarm är en ambitiös och progressiv aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Vår ambition är att leverera högkvalitativa och prisvärda läkemedel och hälsovårdsprodukter. Tillsammans med våra kunder och tack vare våra högkvalificerade personal har vi lyckats prestera bra resultat genom åren. Idag är Orifarm den största leverantören av parallellimporterade läkemedel i Europa samt en snabbväxande leverantör av generiska läkemedel och specialistläkemedel.

Hela Orifarmgruppen befinner sig på en spännande tillväxtresa och slutförde 1 april 2021 sitt största förvärv någonsin. Med detta förvärv från Takeda Pharmaceutical Company Limited fick Orifarm ytterligare över 100 produkter i form av läkemedel, OTC och VMS i vår europeiska produktportfölj. Bland dessa återfinns välkända varumärken som Waran, Levaxin, Pamol och Ibumetin.

Orifarm har även förvärvat två ytterligare produktionsanläggningar i Hobro i Danmark och Łyszkowice i Polen. Från april 2021 har ungefär 600 nya medarbetare i Orifarm i samband med tecknandet av förvärvet. Totalt innefattar nu Orifarmgruppen ca 2000 anställda personer i över 10 EU länder.

Application deadline:

As soon as possible
Sandra Schönning
sasch@orifarm.com
If you experience problems applying with Internet Explorer, we recommend trying it in a different browser.