Vårt ansvar

Det er viktig for oss at vi gjør en forskjell, og ikke bare på legemiddelområdet. Som et internasjonalt selskap har vi en naturlig forpliktelse til å opptre ansvarlig, og for å gjøre en innsats i våre omkringliggende samfunn.

Kort sagt, å opptre ansvarlig for oss betyr å ha bærekraftig næringsliv og forvaltning, mangfold blant de ansatte og ta vare på dem, og å minimere all negativ innvirkning på omgivelsene og støtte fremtidig vekst i de deler av verden hvor ting som rent vann og utdanning ikke er en selvfølge.

Bærekraftig virksomhet

Innenfor våre to forretningsområder har vi som mål å være en progressiv aktør som skaper konkurranse på markedet og besparelser for forbrukerne og samfunnet. 

Vår generiske virksomhet gir millioner i besparelser, da generiske produkter er betydelig billigere sammenlignet med originale produkter. På grunn av refusjoner fra myndighetene, som blir beregnet på grunnlag av de billigste medisinene, sparte generiske legemidler det danske samfunnet for 800 millioner euro i 2014.

 

Bærekraftig ledelse

For oss har bærekraftig ledelse flere betydninger. Først og fremst har vi fokus på å ta godt vare på våre ansatte, og vi tar sikte på å skape et motiverende miljø der medarbeiderne våre trives og kan utvikle seg.

I tillegg til dette, verdsetter vi å være en sosial og vennlig organisasjon som har plass til mangfold. Mangfold i Orifarm handler om å anerkjenne medarbeidere på grunn av, ikke på tross av, at de er forskjellige. Vi har gode erfaringer med å ansette fysisk og psykisk funksjonshemmede på spesielle og individuelle vilkår. Vi ser potensialet i hver enkelt medarbeider, og skaper muligheter for å få alle til å utvikle seg i jobben.

Å være et internasjonalt selskap, er det også av stor konkurransemessig betydning at vi deler erfaringer og samle kunnskap fra hverandres ulike kulturer.

Videre legger Orifarm stor vekt på å være en god og kompetent partner for våre interessenter. Derfor er det naturlig for oss å jobbe mot korrupsjon og for å fremme god forretningsetikk

Miljø

Det er vårt mål å bidra til et bedre miljø ved å sikre at miljøhensyn er en naturlig del av alle våre aktiviteter.

Orifarm påvirker primært miljøet gjennom de ressursene vi bruker i våre bygninger og for transport. For å minimere miljøpåvirkningen, har vi innarbeidet en miljøpolitikk i hele organisasjonen som guider oss i forhold til hvordan vi tar vare på miljøet i hverdagen. Dette betyr at vi hele tiden jobber med å redusere energiforbruket og avfallshåndtering.

Vår miljøpolitikk blir fornyet hvert annet år for å sikre at vi holder fokus på dette området og setter nye mål.
For å evaluere og overvåke at vi oppfyller målene og kravene i miljøpolitikken, utgir vi en miljørapport annethvert år.

Vår miljøpolitikk og rapporten er tilgjengelig for myndigheter ved forespørsel.

Veldedighet

Som et vellykket paneuropeisk selskap, ser vi det som vår plikt å ta samfunnsansvar og bidra til å bedre forholdene for mennesker, dyr og natur. Våre veldedige handlinger har lange tradisjoner i selskapet. I mange år har vi vært forpliktet til prosjekter over hele verden som hjelper mennesker i nød, og vi gir støtte til fremtidig utvikling på både lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Ett av våre største veldedige prosjekter har vært H.C. Andersens skoler i Kambodsja der Orifarms donasjoner har resultert i sju nye skoler og har hjulpet mange lokale barn til å få en utdannelse.

Eksempler på andre prosjekter som vi har støttet er:

  • Bygging av brønner i India for å sikre tilgang til rent drikkevann gjennom Folkekirkens Nødhjælp.
  • Vaksinasjon og utdanning av barn i den tredje verden gjennom UNICEF.
  • Prosjekter i Sørøst-Asia for overlevelsen av elefanter og tigre.
  • Bevaring av dyrelivet i Øst-Europa og India.
  • Det danske «Plant a Tree»-prosjektet i en kampanje for å støtte danske skoger.
  • Støtte til Danish Multiple Sclerosis Society.

 

Som en del av vår forpliktelse til samfunnet, donerer vi våre overflødige legemidler til sykehus i den tredje verden gjennom organisasjonen Global Medical Aid.

I dette øyeblikk er vårt viktigste fokus på  landsbyer i Myanmar, hvor donasjonene støtter en bærekraftig utvikling.

Klikk nedenfor for å lese mer om våre spennende prosjekter:

Landsbyer i Myanmar                   Skoler i Kambodsja