Obszary działalności gospodarczej

Orifarm to nazwa grupy, która obejmuje wszystkie nasze działania. Jesteśmy zaangażowani w dwa obszary działalności:

  • Orifarm to nazwa naszej działalności w dziedzinie importu równoległego
  • Orifarm Generics to nazwa naszej działalności w dziedzinie leków generycznych

Łącząc te dwa obszary działalności, chcemy stworzyć konkurencję, a tym samym zaoferować duże oszczędności zarówno społeczeństwom, jak i konsumentom poprzez dostarczanie wysokiej jakości produktów farmaceutycznych po niskich kosztach.

Import równoległy

Import równoległy to proces importowania oryginalnych produktów farmaceutycznych sprzedawanych w krajach UE, a następnie sprzedawania ich na innym rynku UE po niższej cenie. Jest to możliwe ze względu na fakt, że producenci oryginalnych produktów farmaceutycznych sprzedają swoje produkty po różnych cenach w UE w zależności od indywidualnych warunków rynkowych w każdym kraju. Oznacza to, że ten sam produkt farmaceutyczny może mieć różne ceny w poszczególnych krajach, w których jest sprzedawany. Jedyną różnicę stanowi zatem cena. Farmaceutyki z importu równoległego są w 100% identyczne z oryginałem — nawet jeśli produkty są przepakowywane i sprzedawane pod inną nazwą.

Oznacza to, że konsumenci korzystają z oryginalnych produktów farmaceutycznych po rozsądnych cenach w większej liczbie krajów UE.

Grupa Orifarm jest największym dostawcą leków z importu równoległego w Europie. Import równoległy produktów farmaceutycznych został uznany i zatwierdzony przez europejskie i krajowe organy odpowiedzialne za jakość i bezpieczeństwo produktów farmaceutycznych. Leki z importu równoległego muszą być ponownie oznakowane lub zapakowane na rynku, na którym będą sprzedawane. Każdy produkt farmaceutyczny otrzymuje nowe opakowanie lub etykietę w języku obowiązującym na rynku sprzedaży. Ponadto wszystkie ulotki informacyjne dla pacjentów są napisane w języku danego kraju.

Więcej informacji o naszych wysokich standardach jakości

Leki generyczne

Gdy opracowywany jest nowy produkt farmaceutyczny, firma farmaceutyczna składa wniosek o patent i tym samym otrzymuje wyłączne prawa do sprzedaży produktu przez określony czas. Po wygaśnięciu patentu producenci leków generycznych mają możliwość wprowadzenia do obrotu identycznego produktu — tzw. leku generycznego — a tym samym stworzenia konkurencji i zapewnienia dużych oszczędności zarówno dla społeczeństw, jak i dla konsumentów poprzez dostarczanie wysokiej jakości leków po niskich kosztach.

Leki generyczne zawierają te same składniki aktywne, co produkty farmaceutyczne pochodzące od oryginalnego wytwórcy. Podlegają one tym samym surowym przepisom i wysokim standardom jakości, co oryginalne produkty. Dlatego też produkty generyczne mają dokładnie taki sam wpływ na konsumenta, jak środki farmaceutyczne pochodzące od oryginalnego producenta. Produkty generyczne noszą inną nazwę niż równoważny produkt oryginalny, ale mają ten sam efekt.

Firmy produkujące leki generyczne nie ponoszą tych samych wydatków na badania i rozwój, co firma wprowadzająca innowacje. Mogą zatem oferować produkty generyczne po niższej cenie. Produkty generyczne są średnio o 77% tańsze od produktów oryginalnych.

Firma Orifarm Generics zawarła umowy z kilkoma producentami farmaceutyków i dzięki tej współpracy wprowadzamy na rynek i sprzedajemy szeroką gamę produktów generycznych na rynkach skandynawskich. Dotyczy to zarówno leków na receptę, jak i sprzedawanych bez recepty (OTC). Stworzyliśmy bardzo mocną platformę leków generycznych OTC, która jest oferowana jako linia produktów „Yellow by Orifarm” . Naszą ambicją jest, aby zawsze dysponować atrakcyjnym i zróżnicowanym portfolio wysokiej jakości produktów w celu sprostania wymaganiom rynku.
W 2016 roku firma Orifarm Generics połączyła się z firmą Alternova w jedną spółkę, zachowując nazwę Orifarm Generics. Wszystkie działania w ramach firm Alternova i Pilum Pharma są realizowane przez Orifarm Generics. Produkty są nadal sprzedawane w ramach oryginalnych marek Alternova, DLF i Pilum Pharma.

Nasze rynki