Information om Hydrokortison Takeda 20 mg

Hydrokortison Takeda 20 mg byter namn till Kortifarm 20 mg

Vnr. 397367 Hydrokortison Takeda 20 mg ersätts av:
Vnr. 551827 Kortifarm 20 mg

 

Detta innebär tyvärr att ovan produkt ej kommer att finnas tillgänglig under en tid framöver. Orifarm arbetar på att göra denna period så kort som möjligt, men i dagsläget är bedömningen att Kortifarm ska finnas att beställa från februari 2023.

Orifarm beklagar denna restsituation djupt och förstår att många patienter kommer att påverkas.

För patienter som drabbas och behöver hjälp att hitta lämpligt alternativ, hänvisar vi till vården.

Vi beklagar återigen de problem som detta medför patienter och vården, och vi anstränger oss för att få Kortifarm 20 mg tillgänglig så snart som det går.

För ytterligare information är ni välkomna att kontakta Orifarm på nedanstående telefonnummer eller mailadress.

Vänliga hälsningar,

Orifarm Generics AB

Telefon: +46 40 680 02 60

Mailadress: info@orifarm.com