Sekretess- & cookiepolicy

Riktlinjer för sekretesspolicy

Orifarm är ett företag som hanterar läkemedel, både generiska och parallellimporterade. Vi respekterar din integritet och informerar dig nedan om hur vi använder insamlad data samt om dina accessrättigheter.
Genom att besöka vår webbplats godkänner du sekretess- och cookiepolicyn. Vi förbehåller oss rätten att ändra riktlinjerna.

Personlig data

Orifarm är medveten om vikten av våra användares integritet. Orifarm samlar inte in, säljer eller vidarebefordrar personlig data till andra människor eller icke-anslutna företag. 

Med förbehåll för ändringar

Orifarm förbehåller sig rätten att när som helst ändra detta sekretessuttalande i överensstämmelse med juridiska krav.

Cookiespolicy

Cookies är datafiler som skickas från webbservrar till webbläsare, där de också lagras. Varje gång en webbläsare begär en sida från servern, skickas information tillbaka till servern.
Sessionscookies sparas på användarens dator för att känna igen enheten. De bibehålls tills de raderas eller löper ut.
Genom att använda cookies, är det möjligt att generera statistik över besökarnas användning. Cookies kan lagra information som användarpreferenser.

Användning av cookies

Orifarm.se använder cookies för att övervaka trafiken, för att optimera webbplatsens innehåll och i marknadsföringssyfte. All insamlad information är fullständigt anonymiserad och Orifarm delar inte cookies med någon tredje part. 

Borttagning av cookies

Du kan enkelt radera cookies under ”Preferences/Inställningar” i valfri webbläsare. Några webbläsare erbjuder även alternativet att blockera cookies, detta kan ha en negativ påverkan på användbarheten av vår webbplats.

Google Analytics

Orifarm.com använder Google Analytics, en tjänst för webbanalyser från Google Inc. Detta sker för att få bättre inblick i användarbeteende när användare utforskar webbplatsen.
Insamlad information omfattar antalet besökare, landsinställning etc., och låter oss förbättra vår webbplats för att göra den mer användarvänlig baserat på denna statistik.

För ytterligare information, besök 
Google Analytics för allmän information om Google Analytics säkerhets- och sekretessprinciper.