Ärivaldkonnad

Orifarm on grupi nimi, mis hõlmab kõiki meie tegevusi. Orifarm tegutseb kahes ärivaldkonnas:

  • Orifarm on meie paralleelimpordiäri nimi
  • Orifarm Generics on meie geneeriliste ravimite äri nimi

Nende kahe ärivaldkonna kaudu on meie eesmärk luua konkurentsi ja seeläbi võimaldada nii ühiskondade kui ka tarbijate jaoks kokkuhoidu, pakkudes odava hinnaga kvaliteetseid ravimeid.

Paralleelimport

Paralleelimport on ELi riikides turustatud originaalravimite importimine ja nende mingil teisel ELi turul madalama hinnaga müümine. See on võimalik tänu asjaolule, et originaalravimite tootjad müüvad oma tooteid ELis erinevate hindadega sõltuvalt iga riigi individuaalsetest turutingimustest. See tähendab, et samal ravimil võib olla eri hind igas riigis, kus seda müüakse. Kuid hind on ainus erinevus. Paralleelimporditud ravimid on 100% identsed originaaliga, isegi kui tooted on ümberpakitud ja neid müüakse teise nime all.

See tähendab, et tarbijad saavad soetada mõistlike hindadega originaalravimeid rohkemates ELi riikides.

Orifarm on suurim paralleelimporditud ravimite tarnija ELis. Ravimite paralleelimporti tunnustatakse ja kiidetakse heaks Euroopa ja riiklike ametiasutuste poolt, kes vastutavad ravimite kvaliteedi ja ohutuse eest. Paralleelimporditud ravimid tuleb turu jaoks, kus neid müüakse, uuesti sildistada või pakendada. Iga ravim saab müügituru keeles kas uue pakendi või sildi. Lisaks kirjutatakse kõik patsiendi infolehed konkreetse riigi emakeeles.

Loe veel meie kõrgete kvaliteedistandardite kohta

Geneerilised ravimid

Pärast uue ravimi väljatöötamist taotleb ravimifirma patendi ja saab seeläbi teatud aastateks toote müümise ainuõigused. Kui patent aegub, on geneeriliste ravimite tootjatel võimalus turustada identset toodet (nn geneerilist ravimit) ning luua seeläbi konkurents ja anda nii ühiskondadele kui ka tarbijatele kokkuhoiuvõimalus, tagades soodsa hinnaga kvaliteetse ravimi.

Geneerilised ravimid sisaldavad samu toimeaineid kui algtootja ravimid. Neile kohalduvad sama ranged eeskirjad ja kõrged kvaliteedistandardid kui originaaltoodetele. Seega on geneerilistel toodetel tarbija jaoks täpselt sama toime kui algtootja ravimitel.

Geneerilised tooted kannavad teistsugust nime kui vastav algtoode, kuid toime on alati sama.
Ettevõtetel, mis toodavad geneerilisi ravimeid, ei ole samu uurimis- ja arendustegevuse kulusid kui ravimeid väljatöötaval ettevõttel. Seetõttu saavad nad geneerilisi tooteid madalama hinnaga müüa. Geneerilised tooted on originaaltoodetest keskmiselt 77% odavamad.

Orifarm Genericsil on lepingud mitmete ravimitootjatega ja selle koostöö kaudu turustame ning müüme Põhjamaa turgudel laia valikut geneerilisi tooteid. Seda nii retseptiravimite kui ka käsimüügiravimite puhul. Oleme loonud väga tugeva geneeriliste käsimüügiravimite platvormi, mida turustatakse kui „Yellow by Orifarm“ . Meie ambitsioon on omada turunõudlusele vastamiseks alati atraktiivset, kvaliteetset ja mitmekesist tooteportfooliot.

2016. aastal ühines Orifarm Generics Alternovaga, säilitades nime Orifarm Generics. Kõik Alternova ja Pilum Pharma tegevused kuuluvad nüüd Orifarm Genericsi alla. Tooteid turustatakse endiselt Alternova, DLFi ja Pilum Pharma originaalbrändide nime all.

Meie turud