Koostöö

Orifarm on tervishoiuäris progressiivne Euroopa mängija. Meie üldine visioon on juhtida tervishoiu soodsamaks muutmist ning kõigil meie turgudel on siht selge: olla juhtiv tarnija – kui me seda juba ei ole.

Selle visiooni saavutamiseks toetume tugevatele suhetele nii meie äripartnerite ja ka riiklike ja Euroopa assotsiatsioonidega, kus me püüame mõjuvõimu saavutada.

Õige äripartner

Otsime kvaliteetsete toodete ja turuteadmistega äripartnereid. Vastutasuks pakume ainulaadset turuligipääsu ja laialdasi teadmisi turgudest, kus tegutseme. Oleme pühendunud ärisuhetele ning õigete äripartnerite leidmine on meie jaoks väga oluline.

Püüdleme selle poole, et olla oma klientide eelistatud tarnija – ja oma tarnijate eelistatud klient. Tahame luua väärtust mitte ainult endale, vaid ka neile, kellega äri teeme.

Äripartner – Paralleelimport

Orifarm on heade tulevikuväljavaadetega edukas paralleelimpordi ettevõte. Meil on üks suurimaid paralleelimporditud ravimite tooteportfooliosid Euroopas ja tugev positsioon mitmetel turgudel.
Otsime tugevaid ja kauakestvaid ärisuhteid oma tarnijatega ja tagame, et oleme usaldusväärne äripartner.

  • Tagame teile õigeaegsed maksed ja ligipääsu hädavajalikele turuteadmistele.
    Pakume atraktiivset ja mitmekesist tootevalikut, mis vastab turunõudmistele.
    Anname alati oma parima, et luua väärtust teile kui meie tarnijale.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust meie korporatiivse paralleelimpordi kaubandusdirektori Thomas Brandhofiga.

Äripartner – geneerilised ravimid

Orifarm Generics on kiiresti kasvav geneeriliste ravimite tarnija Põhjamaades. Oleme edukalt loonud tugeva positsiooni Põhjamaa turgudel, mida me jätkuvalt arendame.

Orifarm Generics on edukalt turule toonud laia valiku tooteid nii retsepti- kui ka käsimüügiravimite seast. Meie ambitsioon on omada turunõudlusele vastamiseks alati atraktiivset, kvaliteetset ja mitmekesist tooteportfooliot.

Me ei keskendu spetsiaalsetele ravivaldkondadele, kuid pakume laia valikut ravimeid paljudes kategooriates ja niššides. Pakume kvalifitseeritud ligipääsu Põhjamaade turule ning vastutasuks otsime kõrge kvaliteediga toodete/teenustega partnereid, kellega saame luua vastastikku kasulikud ja pikaajalised suhted. Meiega on lihtne koostööd teha ja meie otsuste tegemise protsessid on sujuvad. 

Põhjamaade turu nõudmistele tõhusaks vastamiseks otsime tarnijaid, kes pakuvad:

  • madalate kuludega tootmist;
  • kiiret/paindlikku otsuste tegemist ja proaktiivset kommunikatsiooni;
  • õigeaegset kohaletoimetamist;
  • lühikesi tootmistellimuste täitmisaegu.

Assotsiatsioonid

Orifarmi jaoks on oluline olla jätkuvalt poliitilisel areenil kaasatud ja edendada ühiskonna kokkuhoidu seoses meie kahe ärivaldkonnaga; paralleelimport ja geneerilised ravimid. Oleme seega vägagi kaasatud nii riiklikul kui ka Euroopa assotsiatsioonide tasandil.

Paralleelimpordi osas oleme EAEPCi (European Association of Euro-Pharmaceutical Companies) liige ning kogu assotsiatsiooni meeskond näeb kõvasti vaeva, et eemaldada igasugused konkurentsimoonutused (nt kvoodid, kahetine hinnakujundus) ja murda müüte, mis kimbutavad nii importijaid kui ka eksportijaid (nt paralleelimport ähvardab teadus- ja arendustegevust). 
Lisateabe saamiseks külastage palun EAEPCi kodulehte.

Lisaks on Orifarm riikliku paralleelimpordi assotsiatsioonide liige enamikel müügiturgudel, kus me esindatud oleme.
Geneeriliste ravimite osas oleme EGA (European Generic and Biosimilar Medicines Association) liige. EGA ja selle liikmed töötavad Euroopa riiklikes valitsustes ja ELi institutsioonides, et arendada ravikuuride taskukohaseid lahendusi ja tõsta Euroopa konkurentsivõimet globaalsel ravimiturul.
Lisateabe saamiseks külastage palun EGA kodulehte.

Taanis, Norras ja Rootsis teeme oma poliitilist lobitööd riiklike assotsiatsioonide kaudu, nagu IGLFarma Norge ja FGL.