Privaatsuspoliitika

Orifarm Groupis („Orifarm“ või „meie“) on andmekaitse ja konfidentsiaalsus oluline prioriteet. Käesolev privaatsuspoliitika sätestab selged suunised, seoses sellega, kuidas Orifarm teie isikuandmeid töötleb. Lisaks selgitame, kuidas kasutame isikuandmeid, mida jätate ja/või esitate, kui meie veebilehte külastate ja seal erinevaid teenuseid kasutate. 

1. Vastutav andmetöötleja ja kontaktteave

Orifarm OÜ
Maakri 19-21
ET-10145 Tallinn
Phone no.: +45 63952806
vasb@bevsnez.pbz

2. Isikuandmete kogumine

Teid teavitatakse alati, kui teie kohta kogutakse isikuandmeid. Meie poolt kogutud isikuandmete hulka võib kuuluda näiteks teie nimi, meiliaadress ja sarnased identifitseerimisandmed, sealhulgas teave teie veebilehel navigeerimise kohta.

Teie andmete esitamisega seoses on alati märgitud, kas andmete esitamine on vabatahtlik või vajalik soovitud tegevuse teostamiseks.
Teie isikuandmed kogutakse ühel või mitmel järgmistest juhtudest:

• kui tellite Orifarmi uudiskirja;
• kui olete Orifarmi klient või tarnija;
• kui teavitate kõrvaltoimetest;
• kui esitate toodetega seotud kaebusi;
• kui edastate toodetega seotud päringuid/küsimusi;
• kui kandideerite tööle;
• kui sisenete Orifarmi rajatistesse.

3. Isikuandmete kasutamine

Isikuandmeid kogutakse ja kasutatakse seoses:

• uudiskirja tellimisega;
• kampaaniateabega;
• muude turundusmaterjalidega, sealhulgas kutsed üritustele;
• tagasikutsumisega;
• hinnamuutustega;
• organisatsiooniliste muutustega;
• Ravimiameti kõrvaltoimetest teavitamisega;
• kliendisuhetega;
• tarnijasuhetega;
• tööle võtmise protsessiga;
• tarbijate arvustuste kogumise ja hindamisega;
• statistika kogumisega;
• muude turustamisalgatustega.
Pange tähele, et kasutame teie isikuandmeid turundusmaterjali saatmiseks ainult juhul, kui olete eelnevalt selleks vastava nõusoleku andnud, v.a siis, kui võime õigusaktide alusel teiega ilma eelneva nõusolekuta ühendust võtta.
Orifarm kogub statistikat selle kohta, milliseid meie kodulehe rubriike kasutajad külastavad ja milliseid tooteid kasutajad eelistavad. Need andmed ei sisalda isikuandmeid. Lisaks kogume teavet selle kohta, milliseid tooteid meie kasutajad ühtse tervikuna eelistavad. Seda teavet kasutatakse ka veebilehe täiustamiseks. Me ei müü ega jaga muul viisil teavet selle kohta, kuidas meie kasutaja veebilehel navigeerib ja seda kasutab. Meil ei ole võimalik näha, milliselt veebilehelt te tulete ja millisele pärast meie kodulehelt lahkumist edasi liigute.

4. Teistele vastutavatele andmetöötlejatele edastamine

Me ei edasta teie isikuandmeid ilma teie nõusolekuta kolmandatele pooltele. Teatud asjaoludel ja vastavatele õigusaktidele viidates võib olla vajalik edastada teavet riiklikule ametiasutusele või politseile. Näiteks võib kõrvaltoimest teavitamise korral edastada anonüümseks muudetud teavet Ravimiametile.

Ettevõtte ümberkorraldamise, täieliku või osalise müügi korral toimub iga selline andmete edastamine kooskõlas kehtivate õigusaktidega isikuandmete töötlemise kohta.

5. Isikuandmete kustutamine

Kustutame teie isikuandmed siis, kui me ei pea neid enam seoses ühe või enama punktis 4 välja toodud eesmärgiga töötlema. Andmeid võib aga anonüümsel kujul pikemaajaliselt töödelda ja säilitada.

6. Küpsiste poliitika

Küpsised on andmefailid, mis saadetakse veebiserveritest veebilehitsejatesse, kus neid ühtlasi säilitatakse. Iga kord kui veebilehitseja taotleb serverilt veebilehte, saadetakse teave tagasi serverisse. Seadme äratundmiseks salvestatakse seansiküpsised kasutaja arvutisse. Neid hoitakse kuni nende kustutamise või aegumiseni. Küpsiste kasutamise kaudu on võimalik luua kasutajaharjumuste statistikat. Küpsised võivad säilitada rohkem teavet, nagu kasutaja eelistused.

Küpsiste kasutamine
Orifarm.com kasutab küpsiseid liikluse jälgimiseks, lehekülje sisu optimeerimiseks ja turundamise eesmärkidel. Kogu kogutud teave muudetakse täiesti anonüümseks ja Orifarm ei jaga küpsiseid ühegi kolmanda osapoolega.

Küpsiste eemaldamine

Võite küpsiseid lihtsa vaevaga kustutada igas kasutatud veebilehitsejas rubriigi „Eelistused“ alt. Mõned veebilehitsejad pakuvad võimaluse küpsiseid blokeerida, kuid sel võib olla negatiivne mõju meie veebilehe kasutajakogemusele.

Google analytics
Orifarm.com kasutab teenust Google Analytics, mis on veebi analüüsimise teenus Google Inc.-ilt. Seda kasutatakse, et saada parem ülevaade kasutajakäitumise kohta, kui kasutajad veebilehte sirvivad.

Kogutud teave hõlmab külastajate arvu, riigi asukohta jne, ning see võimaldab meil oma veebilehte täiustada, tehes seda nende andmete põhjal kasutajasõbralikumaks.

Täiendava teabe saamiseks külastage Google Analytics lehekülge, kus näete üldist teavet Google Analyticsi turva- ja privaatsuspõhimõtete kohta.

7. Turvalisus

Oleme rakendanud turvameetmeid, et tagada, et meie siseprotseduurid vastaks kõrgetele turvalisuse poliitika standarditele. Seetõttu püüdleme teie isikuandmete kvaliteedi ja terviklikkuse kaitsmise poole. Kõrvaltoimetest teavitamisel muudame kõik isikuandmed anonüümseks nii palju kui õiguslikud nõuded seda võimaldavad.

8. Teie õigused

Teil on igal ajal, teatud õiguslike eranditega, õigus saada teavet teie isikuandmete kohta, mida me töötleme. Lisaks on teil mõnede isikuandmete puhul õigus vastavalt eeskirjadele paluda oma isikuandmete parandamist, kustutamist või blokeerimist. Lisaks on teil õigus saada teavet enda kohta, mida olete meile esitanud, ning õigus paluda seda teavet edastada mõnele teisele vastutavale andmetöötlejale (andmete ülekantavus).

9. Nõusoleku tagasivõtmine

Võite igal ajal igasuguse enda antud nõusoleku tagasi võtta ja me kustutame teie isikuandmed, v.a juhul, kui saame töötlemist mingil teisel eesmärgil jätkata. Kui soovite oma nõusoleku tagasi võtta, võtke meiega ühendust aadressil qngncebgrpgvba@bevsnez.pbz.

10. Teistele veebilehtedele suunavad lingid jms

Meie veebilehel võib olla linke teistele veebilehtedele või integreeritud lehtedele. Me ei vastuta teiste ettevõtete veebilehtede sisu eest või selliste ettevõtete praktikate eest seoses isikuandmete kogumisega. Kui külastate teisi veebilehti, peaksite lugema lehe omaniku poliitikat isikuandmete kaitse ja muu asjakohase poliitika kohta.

11. Andmete muutmine jms

Kui tahate, et me teie kohta kogutud isikuandmeid uuendaks, muudaks või kustutaks, soovite saada ligipääsu teie kohta töödeldavatele andmetele, või kui teil on küsimusi seoses ülaltoodud suunistega, võite meiega ühendust võtta aadressil qngncebgrpgvba@bevsnez.pbz. Teie kohta töödeldavatele andmetele ligipääsu saamise taotlemiseks täitke palun ligipääsuvorm siin.

12. Kaebused

Kui soovite oma isikuandmete töötlemise kohta kaebuse esitada, võtke meiega ühendust meili, telefoni või kirja teel, nagu on mainitud punktis 1. Samuti võite ühendust võtta andmekaitseagentuuriga aadressil Estonian Data Protection Inspectorate, 39 Tatari St., 10134 Tallinn, E-mail: vasb@nxv.rr, (https://www.aki.ee/en/contacts).