Meie vastutus

Meile on oluline tuua muutusi ja mitte ainult ravimite valdkonnas. Rahvusvahelise ettevõttena kohustume tegutsema vastutustundlikult ja nägema vaeva meid ümbritsevates ühiskondades.

Meie jaoks tähendab vastutustundlik käitumine muu hulgas kestliku ja vastutustundliku äri ja juhtimise omamist, mitmekesise tööjõu omamist ja oma töötajate eest hoolt kandmist, et minimeerida negatiivne mõju ümbritsevale keskkonnale ja et toetada inim- ja tööjõuõiguste edendamise ja altkäemaksu vastaseid algatusi. Meie ettevõtja sotsiaalse vastutuse poliitika on nende jõupingutuste üldine standard ning seda võib täispikkuses lugeda siit.

Orifarm liitus 2018. aastal ÜRO algatusega Global Compact ning me inkorporeerime algatuse kümmet põhimõtet pidevalt oma strateegiates, poliitikates ja toimingutes. Meie saavutatud edusammude teatise aruanded leiate siit:

COP Report 2020

COP Report 2019

COP Report 2018

Meie sotsiaalne vastutus ulatub kaugemale meie sisemisest väärtusahelast. Sotsiaalne vastutustundlikkus on meile ühtlasi oluline tarnijate ja toodete valimisel. Seega on Orifarm kehtestanud tarnija käitumisjuhendi. Selle tarnija käitumisjuhendi eesmärk on toetada vastutustundliku ja kasumliku äritegevuse kasvu meie tarnijate ja partneritega. Tarnija käitumisjuhend toob välja meie ootused seoses tarnijatega ja moodustab osa kõigist toimingutest Orifarmi ja selle tarnijate vahel.

Meie tarnija käitumisjuhendi võib leida siit.

Jätkusuutlik juhtimine

Meie jaoks on jätkusuutlikul juhtimisel mitu tähendust. Esiteks keskendume oma töötajate eest hoolt kandmisele ja teiseks püüame luua motiveeriva keskkonna, kus meie töötajad on edukad ja arenevad.

Lisaks sellele on meie jaoks oluline olla sotsiaalne ja sõbralik organisatsioon, mis arvestab mitmekesisususega. Mitmekesisus Orifarmis tähendab töötajate tunnustamist nende erinevuse pärast, mitte nende erinevusest sõltumata. Me näeme igas töötajas potentsiaali ja loome kõigile võimalusi tööalaseks arenemiseks.

Rahvusvahelise ettevõttena on konkurentsivõimelisuse seisukohast samuti oluline, et me jagaks omavahel erinevatest kultuuridest tulenevaid kogemusi ja õppetunde.

Lisaks paneb Orifarm suurt rõhku sellele, et olla hea ja pädev partner oma sidusrühmade jaoks. Seega on meie jaoks loomulik tegutseda korruptsiooni vastu ja edendada head ärieetikat.

Keskkond

Meie eesmärk on panustada paremasse keskkonda, tagades, et keskkonnaalased küsimused on meie tegevuste loomulik osa.

Orifarm mõjutab keskkonda peamiselt ressursside kaudu, mida oma hoonetes ja transportimisel kasutame. Keskkonnamõju vähendamiseks oleme kogu organisatsioonis kehtestanud keskkonnapoliitika, mis suunab meid keskkonna eest igapäevases elus hoolt kandma. See tähendab, et töötame pidevalt oma energiatarbimise ja jäätmekäitluse vähendamise nimel.

Meie keskkonnapoliitika on ametiasutustele soovi korral saadaval

Heategevus ja filantroopia

Eduka üle-Euroopalise ettevõttena peame sotsiaalse vastutustundlikkusega tegutsemist ja inimeste, loomade ja looduse jaoks tingimuste parandamisse panustamist oma kohustuseks. Meie heategevuslikud tegevused jätkavad ettevõtte pikaajalist traditsiooni. Mitmeid aastaid oleme olnud pühendunud projektidele üle kogu maailma, mis aitavad abivajavaid inimesi ja pakuvad tuge tuleviku arendamisel nii kohalikul, riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.
Üks meie suurimaid heategevusprojekte on olnud H.C. Andersen Schools Kambodžas , kus Orifarmi annetused on viinud seitsme uue kooli loomiseni ja aidanud paljusid kohalikke lapsi hariduse saamisel.
Näited teistest meie toetatud projektidest

 • DanChurchAidi kaudu kaevude ehitamine Indias, et tagada ligipääs puhtale joogiveele
  Kolmanda maailma laste vaktsineerimine ja neile hariduse tagamine UNICEFi kaudu
  Projektid Kagu-Aasias elevantide ja tiigrite päästmiseks
  Metsiku looduse säilitamine Kagu-Aasias ja Indias
  Taani „Plant a Tree“ projekt Taani metsi toetavas kampaanias
  Taani multiskleroosi seltsi toetamine

Osana meie pühendumusest ühiskonnale annetame üleliigsed ravimid kolmanda maailma riikide haiglatele organisatsiooni Global Medical Aid kaudu.

Praegu keskendume Myanmari maapiirkondade küladele, kus meie annetused toetavad jätkusuutlikku arengut.
Klõpsake allpool, et meie põnevate projektide kohta veel lugeda.

Myanmari külad                                                Koolid Kambodžas

Kontakt

pfe@bevsnez.pbz