Myanmari külad

Alates aastast 2014 ja kolmel järgneval aastal osaleb Orifarm projektis „Toeta küla“, kus jagame toetust kümnele Myanmari külale.

Projekt panustab mitmetesse algatustesse, mis on kõik loodud selleks, et aidata maapiirkondade kohalikel elanikel luua jätkusuutlik elatise teenimise võimalus ja tagada praeguse positiivse arengu jätkumine Myanmaris.

Projekti kohta

Projekt „Toeta küla“ põhineb koostööpõhisel mõttemallil, kus kõik aitavad üksteist ja kogukond tugevdab üksikut perekonda. Abiga toetatakse mitmeid algatusi, sealhulgas köögiviljaaedade loomist, vihmausside kasvatamist komposti ja väetiste tootmiseks, loomakasvatuse alustamist, riisipankade loomist, et tagada toiduga varustatus põuaajal, tualettide ja kanalisatsioonitingimuste parandamist ja tervishoiutöötajate koolitamist.

Projekt annab ka naistele maakogukondades võimaluse hoiuste gruppide loomiseks, kus nad saavad vastutasuks investeeringuteks raha laenata. Need investeeringud võivad võimaldada neil üürida maatüki riisikasvatuseks ning tagada neile seeläbi regulaarne sissetulek.

„Toeta küla“ ulatub palju kaugemale naistele köögiviljaaegade ja loomakasvatuse kohta õpetamisest. Paljud perekonnad võivad tänu sellele lubada oma lapsi kooli saata ja see muudab kogu perekonna tuleviku paremaks.

Miks Myanmar?

Myanmar on riik, mis areneb kiires tempos. Viimastel aastatel on riigis toimunud reforme ja demokratiseerimine. Ajakirjandus on muutunud järjest vabamaks ja inimesed on saanud rohkem õigusi.

Myanmar on ühtlasi riik, kus on lõputud võimalused ja elanikkond, kellel on energia ja tahe oma kogukonda paremaks muuta ja kes on valmis tegema jõupingutusi, et suuta enda eest hoolt kanda.

„Toeta küla“ eesmärk on anda birmalastele just sellist abi, mida on vaja arengule edasise tõuke andmiseks ja selleks, et võimaldada neil pärast abi saamise lõppemist tegutsemine üle võtta.

Myanmarist

Alates riigi iseseisvumisest aastal 1948 on võimul olnud järjestikused sõjaväehuntad. Aastatepikkune hooletussejätt, isolatsioon, välisinvesteeringute puudus ja etnilised konfliktid tähendavad, et praegu elab iga neljas birmalane vaesuses, ilma ligipääsuta põhilistele tervishoiu- ja haridusteenustele.

Rohkem kui 500 000 Myanmaris elavat inimest on sisepõgenikud või elavad riigist väljas eksiilis. Lõhkemata miinid ja laskemoon pärsivad suurte piirkondade arenemist, eriti Tai piiri ääres.

2010 ja 2012. aasta valimised andsid NLDle (Riiklik Demokraatia Liiga) koos opositsiooniliidri Aung San Suu Kyiga poliitilise mõjuvõimu. Samas on president U Thein Seini uus tsiviil-militaar valitsus algatanud poliitilise reformi, mis on viinud väljendusvabaduse osalise taastamiseni, suurema kodanikuühiskonna töö ulatuseni ja võimaluseni olla kriitiline valitsuse ja riigi haldusasutuste suhtes. Kuid pikk tee on veel minna.

Soovite rohkem teada?

DanChurchAid (Folkekirkens Nødhjælp) juhib projekti „Toeta küla“.

Organisatsiooni ja projekti kohta võite lisateavet saada nende veebilehelt: https://www.danchurchaid.org/