Mūsu atbildība

Mums ir svarīgi atstāt iespaidu ne tikai uz farmācijas nozari. Mums kā starptautiskam uzņēmumam ir jārīkojas atbildīgi un jāiegulda mūsu apkārtējās kopienās.

Atbildīga rīcība mums ir arī ilgtspējīga un atbildīga uzņēmējdarbība un pārvaldība, daudzveidīgs darbaspēks un rūpes par mūsu darbiniekiem, mūsu negatīvās ietekmes uz vidi samazināšana līdz minimumam un atbalsts iniciatīvām cilvēktiesību un darba tiesību, kā arī korupcijas apkarošanas jomā. Mūsu Korporatīvās sociālās atbildības politika kalpo kā vispārējs standarts šiem centieniem, un tās pilna versija pieejama šeit.

Orifarm pievienojās ANO Globālajam līgumam 2018. gadā, un pēc tam mēs iestrādājām “Desmit principus” savās stratēģijās, politikās un kārtībās. Mūsu Paziņojums par progresu pieejams šeit:

CSR Report 2021

COP Report 2020

COP Report 2019

COP Report 2018

Mūsu sociālā atbildība neaprobežojas ar iekšējo vērtību ķēdi. Sociālā atbildība mums ir svarīga, arī izvēloties piegādātājus un produktus. Tādēļ Orifarm ir pieņēmis Piegādātāju rīcības kodeksu. Šī Piegādātāju rīcības kodeksa mērķis ir veicināt atbildīgas un ienesīgas uzņēmējdarbības ar piegādātājiem un partneriem izaugsmi. Piegādātāju rīcības kodeksā aprakstīts tas, ko mēs sagaidām no saviem piegādātājiem, un tā ir Orifarm attiecību ar piegādātājiem sastāvdaļa.

Mūsu Piegādātāju rīcības kodekss ir pieejams šeit.

Ilgtspējīga pārvaldība

Mums jēdzienam “ilgtspējīga pārvaldība” ir vairākas nozīmes. Pirmkārt, mēs koncentrējamies uz rūpēm par saviem darbiniekiem, un, otrkārt, mūsu mērķis ir radīt motivējošu vidi, kurā mūsu darbinieki var atplaukt un pilnveidoties.

Turklāt mums ir svarīgi būt sociālai un draudzīgai organizācijai, kas rada labvēlīgu augsni daudzveidībai. Orifarm daudzveidība nozīmē izteikt atzinību darbiniekiem, pateicoties viņu atšķirībām, nevis par spīti tām. Mēs saskatām potenciālu ikvienā darbiniekā un sniedzam iespējas ikvienam darbā pilnveidoties.

Mums kā starptautiskam uzņēmumam konkurences ziņā ir ārkārtīgi svarīgi dalīties pieredzē un citam no cita gūt zināšanas par atšķirīgajām kultūrām.

Turklāt Orifarm ir ļoti svarīgi būt labam un kompetentam partnerim savām ieinteresētajām pusēm. Tādēļ mums ir pašsaprotami cīnīties pret korupciju un veicināt labu uzņēmējdarbības ētiku.

 

Vide

Mūsu mērķis ir sniegt savu artavu vides uzlabošanā, nodrošinot, ka bažas vides jomā ir neatņemama visu mūsu darbību sastāvdaļa.

Orifarm primāri iedarbojas uz vidi ar resursiem, kurus mēs izmantojam savās ēkās un transportēšanā. Lai ietekmi uz vidi samazinātu līdz minimumam, mēs esam ieviesuši vides politiku visā organizācijā, kas kalpo par mūsu ceļvedi ikdienas rūpēs par vidi. Tas nozīmē, ka mēs nemitīgi strādājam pie enerģijas patēriņa samazināšanas un atkritumu apsaimniekošanas.

Mūsu vides politika varas iestādēm pieejama pēc pieprasījuma.

Labdarība un filantropija

Mēs uzskatām, ka mums kā Eiropas mēroga uzņēmumam ir jāuzņemas sociālā atbildība un jāpalīdz uzlabot dzīves apstākļus cilvēkiem, dzīvniekiem un dabai. Labdarības akcijas turpina sensenu mūsu uzņēmuma tradīciju. Mēs jau gadiem piedalāmies projektos visā pasaulē, lai palīdzētu tiem, kam tas visvairāk nepieciešams, un sniegtu atbalstu turpmākai attīstībai gan vietējā, gan valsts un starptautiskā līmenī.

Viens no mūsu lielākajiem labdarības projektiem ir H.C. Andersen Schools in Cambodia, kur, pateicoties Orifarm ziedojumiem, uzceltas septiņas jaunas skolas un daudzi vietējie bērni ieguvuši izglītību.

Citu mūsu atbalstīto projektu piemēri:

 • aku rakšana Indijā, lai nodrošinātu piekļuvi tīram ūdenim projektā “DanChurchAid” ;
  bērnu vakcinēšana un izglītošana trešās pasaules valstīs ar UNICEF;
  projekti ziloņu un tīģeru izdzīvošanai Dienvidaustrumāzijā;
  savvaļas dzīvnieku aizsardzība Austrumeiropā un Indijā;
  Dānijas projekts “Plant a Tree” Dānijas mežu atbalsta kampaņā;
  atbalsts Dānijas Multiplās sklerozes biedrībai.

Rūpēs par sabiedrību mēs ziedojam medikamentu atlikumus trešās pasaules valstu slimnīcām ar organizācijas “Global Medical Aid” starpniecību.

Šobrīd mēs koncentrējamies uz Mjanmas lauku ciematiem, kur mūsu ziedojumi veicina ilgtspējīgu izaugsmi.

Klikšķiniet tālāk, lai uzzinātu vairāk par mūsu aizraujošajiem projektiem:

Contact

pfe@bevsnez.pbz