Augstas Kvalitātes Standarti

Drošība ir mūsu prioritāšu priekšgalā, un Orifarm atbilst visiem valstu un ES varas iestāžu noteiktajiem standartiem. Paralēli importētie un ģenēriskie medikamenti ir tikpat droši kā to ekvivalentie oriģinālmedikamenti, un uz Orifarm attiecas tādas pašas stingras kvalitātes un drošības prasības kā uz oriģinālražotāju. Mēs rūpīgi pārbaudām produktus un nodrošinām produktu kvalitātes saglabāšanos no ražotāja līdz piegādātājam un lietotājam.

Lasiet tālāk, lai uzzinātu vairāk par mūsu kvalitātes procesiem paralēlā importa un ģenērisko medikamentu jomā.

Kvalitatīvs paralēlais imports

Orifarm ir atbildīgo varas iestāžu atzinīgi novērtēts medikamentu paralēlā importa uzņēmums, un tam ir ražotāja un izplatīšanas atļaujas, kas ļauj pārsaiņot un izplatīt medikamentus. Uz mums attiecas tādas pašas stingras kvalitātes un drošības prasības kā uz medikamentu oriģinālražotājiem. Atbilstību šīm prasībām rūpīgi pārrauga valstu un Eiropas institūcijas, piemēram, Eiropas Zāļu aģentūra (EZA).

Orifarm ekskluzīvi sadarbojas ar vairumtirgotājiem ES valstīs, un tiem visiem ir derīgas vairumtirdzniecības atļaujas un kvalitātes sistēma, kas atbilst jaunākajām Labas izplatīšanas prakses (LIP) vadlīnijām. Šajā kontekstā vietējās atbildīgās varas iestādes regulāri veic mūsu piegādātāju auditu. Turklāt Orifarm ir sava piegādātāju kvalifikācijas sistēma, ar kuras palīdzību tiek izvirzīti augsti darbības procesu un kvalitātes standarti un kuru mēs nemitīgi pilnveidojam. 

Daudzlīmeņu kvalitātes kontroles procesā mēs pārbaudām katru produkta izieto posmu, lai nodrošinātu kvalitāti un drošību:

1. & 2. Medicīnas produkta kvalitātes kontrole
Līdzko izstrādātāja medikamenti no citām Eiropas valstīm nonāk Orifarm telpās, tie tiek izkrauti tā, lai izvairītos no saules, lietus vai aukstuma iedarbības. Visos mūsu transporta maršrutos tiek stingri kontrolēta temperatūra. Medicīnas produkti tiek saskaitīti un sašķiroti. Mēs ņemam paraugus no katras partijas un pārbaudām tos, pamatojoties uz saistošu veidni, kuru dēvē par produkta specifikāciju. Tikai pēc tam, kad izturēti visi testi, medicīnas produktus atļauts virzīt uz ražošanas posmu, kas tiek uzsākts ar rīkojumu.

3. Pārsaiņošana
Pēc tam sākas medikamentu pārsaiņošanas process. Mēs to uzticam ne tikai iekārtām, bet arī mūsu pieredzējušajiem un regulāri apmācītajiem darbiniekiem. Šajā ražošanas posmā katram iepakojumam tiek nodrošināta lietošanas instrukcija un etiķete vai jauna salokāmā kārba atbilstoši specifikācijai un pārdošanas valsts prasībām.

4. Gatavo produktu kvalitātes kontrole
Mūsu kvalitātes kontroles darbinieki ņem pakas no katras partijas un ļoti rūpīgi tās pārbauda, atsaucei izmantojot produkta specifikācijas (skat. 1. posmu). Pēc visu testu nokārtošanas gatavie produkti tiek nodoti augsti kvalificētam un oficiāli apstiprinātam darbiniekam (“Kvalificēta persona”), kurš pārbauda, vai visas mūsu darbības ir veiktas saskaņā ar LRP un LIP standartiem. Tikai tad medikamentus atļauts piegādāt mūsu patērētājiem.

5. Piegāde vairumtirgotājiem un aptiekām
Pēc tam, kad esam veikuši visas nepieciešamās kvalitātes kontroles pārbaudes un laiduši produktu tirgū, medikamenti tiek izplatīti vairumtirgotājiem un aptiekām un ir gatavi pārdošanai.

Kvalitatīvi ģenēriskie medikamenti

Ļoti liela daļa no mūsdienās pārdotajiem medikamentiem patiesībā ir ģenēriskie produkti. Tas ļauj gan patērētājiem, gan sabiedrībai ievērojami ietaupīt.

Uz ģenēriskajiem medikamentiem attiecas tie paši stingrie noteikumi un augstas kvalitātes standarti kā uz oriģinālproduktiem. Ģenēriskā produkta aktīvā viela ir identiska oriģinālprodukta aktīvajai vielai.

Orifarm Generics sadarbojas ar atzītiem līgumražotājiem no visas pasaules. Šie ražotāji saražo medikamentus, kurus mēs pārdodam Skandināvijā. Lai atļautu šos produktus izlaist un tos izplatīt, mēs esam saņēmuši ražošanas atļauju no atbildīgajām varas iestādēm. Mēs kā farmācijas uzņēmums ievērojam ES noteikumus “Laba ražošanas prakse” (LRP) un “Laba izplatīšanas prakse” (LIP). Strikta kvalitātes kontrole ļauj mums nodrošināt to, ka ikviens no mūsu līgumražotājiem ievēro LRP un ka visi produkti tiek testēti ES.

Tālāk aprakstītajām darbībām ir izšķiroša nozīme, nodrošinot mūsu ģenērisko medikamentu augstas kvalitātes standartu.

1. Kvalificēts un atzīts līgumražotājs
Orifarm sadarbojas ar līgumražotājiem no visas pasaules, kurus atzinīgi novērtējusi ES varasiestāde un Orifarm Generics atbilstoši aktuālajai LRP versijai. Stingra kvalitātes kontrole ļauj mums nodrošināt to, ka ikviens no mūsu līgumažotājiem ievēro LRP.

2. Medicīnas produkta ražošana
Saskaņā ar LRP Orifarm Generics nemitīgi kontrolē medikamentu ražošanu. Orifarm un ES varas iestādes pārstāvji bieži pārbauda ražošanas telpas, lai nodrošinātu nemitīgu drošības un kvalitātes standartu.

3. Gatavo produktu analītiskie testi
Līdzko medikamenti ir saražoti, ES tiek veikti analītiskie testi. Strikta kvalitātes kontrole ļauj mums nodrošināt to, ka ikviena no mūsu nolīgtajām testēšanas laboratorijām ievēro LRP.

4. Gatavā produkta kvalitātes kontrole un atļauja to izplatīt
Kad medikamenti nonāk Orifarm Generics, mēs vēlreiz veicam kvalitātes kontroli, lai atļautu produktu izplatīt. Lai atļautu produktus izlaist un tos izplatītu, mēs esam saņēmuši ražošanas atļauju no atbildīgajām varas iestādēm.
Orifarm Generics nodrošina nemitīgu kvalitātes kontroli katrā solī, kā redzams iepriekšējā attēlā.

5. Piegāde vairumtirgotājiem un aptiekām
Pēc tam, kad esam veikuši visas nepieciešamās kvalitātes kontroles pārbaudes un laiduši produktu tirgū, medikamenti tiek izplatīti vairumtirgotājiem un aptiekām un ir gatavi pārdošanai.