Uzņēmējdarbības jomas

Orifarm ir grupas nosaukums, kas attiecas uz visām mūsu darbībām. Orifarm darbojas divās uzņēmējdarbības jomās:

  • Orifarm ir mūsu paralēlo importu uzņēmuma nosaukums;
  • Orifarm Generics ir mūsu ģenērisko medikamentu uzņēmuma nosaukums.

Ar šīm abām uzņēmējdarbības jomām mūsu mērķis ir radīt konkurenci un tādējādi lielus ietaupījumus gan sabiedrībai, gan patērētājiem, nodrošinot augstas kvalitātes medikamentus par zemu cenu.

Paralēlais imports

Paralēlais imports ir process, kurā ES valstīs tirgotie oriģinālmedikamenti tiek importēti un pēc tam pārdoti citā ES tirgū par zemāku cenu. Tas ir iespējams tāpēc, ka oriģinālmedikamentu ražotāji pārdod savus produktus ES par dažādām cenām, ņemot vērā katras valsts tirgus apstākļus. Tas nozīmē, ka viens un tas pats medikaments katrā valstī par tikt pārdots par citu cenu. Taču atšķiras tikai cena. Paralēli importētie medikamenti ir 100% identiski oriģinālajiem, pat ja produkti tiek pārsaiņoti un pārdoti ar citu nosaukumu.

Tas nozīmē, ka patērētāji gūst labumu no oriģinālmedikamentiem par pieņemamu cenu vairāk ES valstu.

Orifarm ir lielākais paralēli importētu medikamentu piegādātājs ES. Eiropas un valstu varas iestādes, kuras atbild par medikamentu kvalitāti un drošību, ir atzinušas un atzinīgi novērtējušas medikamentu paralēlo importu. Paralēli importētie medikamenti ir jāpārmarķē vai jāpārsaiņo tirgum, kurā tie tiks pārdoti. Katrs medikaments iegūst vai nu jaunu iepakojumu, vai etiķeti tā tirgus valodā, kurā tas tiek pārdots. Turklāt visas lietošanas instrukcijas tiek rakstītas konkrētās valsts valodā.

Uzzināt vairāk par mūsu augstas kvalitātes standartiem

Ģenēriskie medikamenti

Kad tiek izstrādāts jauns medikaments, farmācijas uzņēmums piesakās patentam un tādējādi saņem ekskluzīvas tiesības vairākus gadus pārdot šo produktu. Beidzoties patenta termiņam, ģenērisko medikamentu ražotāji var tirgot identisku produktu – tā saukto ģenērisko medikamentu –, tādējādi radīt konkurenci un ļaut gan sabiedrībai, gan patērētājiem ievērojami ietaupīt, nodrošinot augstas kvalitātes medikamentus par zemu cenu.

Ģenēriskie medikamenti satur tās pašas aktīvās vielas, kuras satur oriģinālmedikamenti. Uz tiem attiecas tie paši stingrie noteikumi un augstas kvalitātes standarti kā uz oriģinālproduktiem. Tādēļ ģenēriskie medikamenti uz patērētāju iedarbojas tieši tāpat kā oriģinālmedikamenti.
Ģenēriskajiem produktiem ir cits nosaukums nekā ekvivalentajiem oriģinālproduktiem, taču iedarbība ir tāda pati.

Uzņēmumiem, kuri ražo ģenēriskos medikamentus, nav tik lielas pētniecības un izstrādes izmaksas kā inovāciju uzņēmumam. Tādēļ tie var piedāvāt ģenēriskos produktus par zemāku cenu. Ģenēriskie produkti maksā vidēji par 77% lētāk nekā oriģinālie.

Orifarm Generics ir noslēdzis līgumus ar vairākiem medikamentu ražotājiem, un, šādi sadarbojoties, mēs tirgojam plašu ģenērisko produktu klāstu Ziemeļvalstu tirgos. Tas attiecas gan uz recepšu, gan bezrecepšu medikamentiem. Mēs esam izstrādājuši ļoti spēcīgu ģenērisko bezrecepšu medikamentu platformu ar nosaukumu “Yellow by Orifarm” . Mūsu mērķis ir piedāvāt pievilcīgu, daudzveidīgu augstas kvalitātes produktu klāstu, lai apmierinātu tirgus prasības.
2016. gadā Orifarm Generics tika apvienots vienā uzņēmumā ar Alternova, paturot nosaukumu Orifarm Generics. Visas Alternova un Pilum Pharma darbības kļuva par daļu no Orifarm Generics. Produkti joprojām tiek tirgoti ar oriģinālajiem Alternova, DLF un Pilum Pharma zīmoliem.

Mūsu tirgi