Privacybeleid

Bij de Orifarm Group ("Orifarm" of "we") is gegevensbescherming en -vertrouwelijkheid een grote prioriteit. Dit privacybeleid bepaalt duidelijke richtlijnen over de manier waarop Orifarm uw persoonsgegevens verwerkt. Verder leggen we uit we hoe we uw persoonsgegevens gebruiken die u achterlaat en/of vermeldt wanneer u onze website bezoekt en de verschillende diensten op de website gebruikt.

1. Gegevensbeheerder en contactinformatie

Orifarm B.V.
Gaston Crommenlaan 8
BE-9050 Gent

Phone: +32 9296 2135
vasb@bevsnez.pbz

2. Verzameling van persoonsgegevens

U wordt altijd geïnformeerd inzake verzameling van uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens die door ons worden verzameld zijn bijv. uw naam, uw e-mailadres en gelijkaardige identificatiegegevens waaronder informatie over uw navigatie op de website.

In verband met het invoeren van uw gegevens wordt er altijd vermeld of de invoer vrijwillig of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de gewenste actie.

Uw persoonsgegevens worden verzameld in een of meerdere van de onderstaande gevallen:

 • wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief van Orifarm;
 • wanneer u een klant of leverancier van Orifarm bent;
 • wanneer u negatieve reacties rapporteert;
 • wanneer u claims inzake producten rapporteert;
 • wanneer u inlichtingen/vragen inzake producten doorstuurt;
 • wanneer u een sollicitant bent;
 • wanneer u een van de gebouwen van Orifarm betreedt.

3. Gebruik van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld en worden gebruikt in verband met:

 • inschrijving voor nieuwsbrieven;
 • campagne-informatie;
 • het versturen van marketingmateriaal, waaronder uitnodigingen voor evenementen;
 • het uitsturen van terugroepacties;
 • prijswijzigingen;
 • organisatorische wijzigingen;
 • rapporten aan geneesmiddelenagentschappen voor negatieve reacties;
 • klantrelaties;
 • leveranciersrelaties;
 • aanwervingsprocessen;
 • verzameling en evaluatie van consumentenrecensies;
 • statistieken;
 • andere marketinginitiatieven.

Denk eraan dat we uw persoonsgegevens enkel gebruiken om marketingmateriaal te sturen als u hiervoor vooraf uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, tenzij de wet ons toelaat met u contact op te nemen zonder voorafgaande toestemming.
Orifarm houdt statistieken bij van de gedeelten van de websites die onze gebruikers bezoeken en welke producten de gebruikers verkiezen. Deze gegevens bevatten geen persoonsgegevens. Bovendien verzamelen we informatie over welke producten onze gebruikers als geheel verkiezen. Deze informatie wordt ook gebruikt om de website te verbeteren. We verkopen informatie over de manier waarop onze gebruikers op onze site navigeren of deze gebruiken niet of maken deze informatie op generlei andere wijze bekend. We kunnen niet zien vanwaar u afkomstig bent of waar u naartoe gaat op het internet als u onze site verlaat.

4. Overdracht naar andere gegevensbeheerders

We dragen uw persoonsgegevens niet over naar derden zonder uw toestemming. Onder specifieke omstandigheden en met verwijzing naar wetgeving kan het nodig zijn om informatie over te dragen aan openbare instanties of de politie. Geanonimiseerde informatie kan bijvoorbeeld worden bekend gemaakt aan geneesmiddelenagentschappen bij rapportering van negatieve reacties.

In het geval van reorganisatie, volledige of gedeeltelijke verkoop van het bedrijf zal elke bekendmaking in dat verband verlopen volgens de huidige wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens.

5. Wissen van persoonsgegevens

We wissen uw persoonsgegevens indien we deze niet langer moeten verwerken in verband met een of meerdere doelen zoals bepaald in punt 4 hierboven. De gegevens kunnen echter gedurende een langere periode in geanonimiseerde vorm worden opgeslagen.

6. Cookiebeleid

Cookies zijn gegevensbestanden die van webservers naar de webbrowers worden gestuurd en daar ook worden opgeslagen. Telkens als een browsers een pagina van de server opvraagt, wordt er informatie naar de server teruggestuurd. Sessiecookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker om het toestel te herkennen. Deze cookies blijven staan tot ze worden gewist of tot ze verlopen.
Via het gebruik van cookies is het mogelijk om statistieken over gebruikersgewoonten aan te maken. Cookies kunnen informatie opslaan zoals gebruikersvoorkeuren.

Gebruik van cookies
Orifarm.com maakt gebruik van cookies om verkeer te monitoren, de inhoud van de site te optimaliseren en voor marketingdoeleinden. Alle verzamelde informatie wordt volledig geanonimiseerd en Orifarm deelt geen cookies met derden.

Verwijdering van cookies
U kunt cookies eenvoudig wissen onder ‘Voorkeuren’ in elke browser. Sommige browsers bieden ook de optie om cookies te blokkeren, maar dit kan een negatieve impact hebben op de bruikbaarheid van onze website.

Google analytics
Orifarm.com maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. We gebruiken deze om een beter inzicht te krijgen in gebruikersgedrag wanneer gebruikers zich op de site begeven.
De verzamelde informatie omvat het aantal bezoekers, de landlocatie enz., en dit maakt het mogelijk om onze website te verbeteren om hem gebruiksvriendelijker te maken op basis van deze statistieken. Voor meer informatie bezoekt u Google Analytics voor algemene informatie over de veiligheids- en privacyprincipes van Google Analytics.

7. Veiligheid

We hebben veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om te garanderen dat onze interne procedures voldoen aan onze hoge normen in het veiligheidsbeleid. We streven ernaar om de kwaliteit en integriteit van uw persoonsgegevens te beschermen. Voor rapporten inzake negatieve reacties anonimiseren we alle persoonsgegevens voor zover dit mogelijk is volgens de wettelijke vereisten.

8. Uw rechten

U hebt te allen tijde het recht om geïnformeerd te worden over uw persoonsgegevens die we verwerken, echter met bepaalde wettelijke uitzonderingen. Verder hebt u voor sommige persoonsgegevens het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, wissen of blokkeren volgens de regels. Bovendien hebt u het recht om informatie over u te ontvangen die u ons gegeven hebt, en het recht om deze informatie te laten overdragen naar een andere gegevensbeheerder (gegevensoverdraagbaarheid).

9. Intrekking van toestemming

U kunt op elk moment uw toestemming die u hebt gegeven, intrekken en we zullen uw persoonsgegevens wissen, tenzij we de verwerking kunnen voortzetten op basis van een ander doel. Indien u uw toestemming wilt intrekken, neemt u met ons contact op via qngncebgrpgvba@bevsnez.pbz.

10. Links naar andere websites enz.

Onze websites kunnen links bevatten naar andere website of geïntegreerde pagina’s We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van andere bedrijven of voor de praktijken van dergelijke praktijken aangaande het verzamelen van persoonsgegevens. Wanneer u andere websites bezoekt, dient u het beleid aangaande de bescherming van persoonsgegevens en andere relevante beleidsvormen van de eigenaar lezen.

11. Wijziging van gegevens enz.

Als u uw persoonsgegevens die we over u hebben geregistreerd, wilt bijwerken, wijzigen of wissen, toegang wil krijgen tot de verwerkte gegevens of als u vragen hebt aangaande de bovenstaande richtlijnen, kunt u contact met ons opnemen op qngncebgrpgvba@bevsnez.pbz. Voor aanvragen tot toegang tot de gegevens die over u worden verwerkt, vult u hier het toegangsaanvraagformulier in.

12. Klachten

Als u bezwaar wilt aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neemt u via e-mail, telefoon of brief contact met ons op zoals aangegeven in punt 1. U kunt ook contact opnemen met het gegevensbeschermingsagentschap: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (contact@apd-gba.be)