Verantwoordelijkheid

Voor ons is het van belang dat we een verschil maken - niet alleen op het gebied van geneesmiddelen. Als internationaal bedrijf hebben we een natuurlijke verplichting om verantwoordelijk te handelen en een inspanning te leveren aan de samenleving in onze omliggende landen.

Voor ons betekent verantwoordelijk handelen onder andere dat we een duurzaam en verantwoordelijk bedrijf en management en een gediversifieerd personeelsbestand hebben en voor onze werknemers zorgen om onze negatieve impact op onze omgeving te minimaliseren en initiatieven ter bevordering van mensen- en arbeidsrechten en anti-omkoping te ondersteunen. Ons beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen is een algemene norm voor deze inspanningen en is hier in volle omvang te vinden.

Orifarm heeft zich in 2018 aangesloten bij het Wereldwijde Pact van de VN en bijgevolg nemen we de Tien Principes op in onze strategieën, beleidsvormen en procedures. U kunt onze communicatieverslagen over voortgang hier vinden:

CSR Report 2021

COP Report 2020

COP Report 2019

COP Report 2018

Onze sociale verantwoordelijkheid stopt niet bij onze eigen interne waardeketen. Sociale verantwoordelijkheid is voor ons ook belangrijk wanneer we leveranciers en producten selecteren. Daarom heeft Orifarm een Gedragscode voor leveranciers aangenomen. Het doel van deze Gedragscode voor leveranciers is de groei van een verantwoorde en rendabele activiteit bij onze leveranciers en partners ondersteunen. De Gedragscode voor leveranciers schetst onze verwachtingen tegenover onze leveranciers en vormt een onderdeel van het engagement tussen Orifarm en zijn leveranciers.

Onze Gedragscode voor leveranciers is hier te vinden.

Duurzaam management

Voor ons heeft duurzaam management verschillende betekenissen. Ten eerste zorgen we goed voor onze werknemers en ten tweede willen we een motiverende omgeving creëren waar onze werknemers bloeien en zich ontwikkelen.

Bovendien hechten we er belang aan een sociale een vriendelijke organisatie te zijn die diversiteit omarmt. Diversiteit bij Orifarm gaat over het erkennen van werknemers omdat, en niet ondanks dat ze verschillend zijn. We zien het personeel van elke werknemer en creëren voor iedereen kansen om zich op he werk te ontwikkelen.

Aangezien we internationaal bedrijf zijn is het ook van groot concurrentieel belang dat we ervaringen delen en leren van de verschillende aanwezige culturen.

Bovendien legt Orifarm er grote nadruk op dat we een goede en competente partner zijn voor onze stakeholders. Daarom is het voor ons natuurlijk dat we werken tegen corruptie en een goede bedrijfsethiek bevorderen.

Milieu

Ons doel is een bijdrage leveren aan een beter milieu door ervoor te zorgen dat milieukwesties een natuurlijk onderdeel van onze activiteiten zijn.

Orifarm heeft voornamelijk een effect op het milieu via de hulpbronnen die we gebruiken in onze gebouwen en voor transport. Om de impact op het milieu te minimaliseren, hebben we een milieubeleid geïntegreerd in de hele organisatie dat ons begeleidt bij de manier waarop we in het dagelijkse leven zorg dragen voor het milieu. Dit betekent dat we continu aan de slag zijn om ons energieverbruik te reduceren en afval beheren.

Ons milieubeleid is voor autoriteiten op aanvraag beschikbaar.

Liefdadigheid en menslievendheid

Als succesvol pan-Europees bedrijf zien we het als onze plicht om sociale verantwoordelijkheid op te nemen en bij te dragen aan het verbeteren van de omstandigheden voor mens, dier en natuur. Onze liefdadigheidsacties kennen een lange traditie binnen ons bedrijf. Al vele jaren zetten we ons in voor projecten wereldwijd die mensen in nood helpen en die ondersteuning bieden aan toekomstige ontwikkeling op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Een van onze grootste liefdadigheidsprojecten was het H.C. Andersen Schools in Cambodia, waarbij de donaties van Orifarm voor zeven nieuwe scholen heeft gezorgd en talloze kinderen onderwijs heeft geboden.

Voorbeelden van andere projecten die we hebben gesteund:

  • Het bouwen van waterputten in India om toegang tot schoon drinkwater te garanderen via DanChurchAid
  • Vaccinatie en onderwijs voor kinderen in de derde wereld via UNICEF
  • Projecten in Zuidoost-Azië voor het overleven van olifanten en tijgers
  • Bescherming van wilde diersoorten in Oost-Europa en India
  • Het Deense project “Plant a Tree” in een campagne ter ondersteuning van Deense bossen
  • Ondersteuning van de Deense vereniging voor multiple sclerose-patiënten

Als onderdeel van ons engagement voor de maatschappij doneren we onze overtollige geneesmiddelen aan ziekenhuizen in de derde wereld via de organisatie Global Medical Aid.

Op dit moment ligt onze belangrijkste focus op landelijke dorpen in Myanmar, waar onze donaties een duurzame ontwikkeling ondersteunen.

Klik hieronder om meer te lezen over onze spannende projecten:

Dorpen in Mynamar                  Scholen in Cambodja

Contact

pfe@bevsnez.pbz