Oblasti podnikání

Orifarm je název skupiny, která se zabývá všemi našimi činnostmi. Orifarm působí ve dvou podnikatelských oblastech:

  • Orifarm je název našeho podniku pro paralelní dovoz
  • Orifarm Generics je název našeho podniku s generiky

Naším cílem je vytvářet prostřednictvím těchto dvou podnikatelských oblastí konkurenci a tím významné úspory pro společnost i spotřebitele, jelikož nabízíme vysoce kvalitní léčiva za nízké ceny.

Paralelní dovoz

Paralelními dovozy se rozumějí léčiva, která se vyrábějí v zemích EU a poté jsou uváděna na jiný trh v rámci EU za nižší cenu. To je možné z toho důvodu, že výrobci originálních léčiv prodávají své výrobky za různé ceny v rámci EU v závislosti na individuálních tržních podmínkách v každé zemi. To znamená, že jedno a to samé léčivo může mít rozdílnou cenu v každé zemi, ve které se prodává. Avšak cena je jedinou věcí, která se liší. Paralelně dovážená léčiva jsou 100% totožná s originálním léčivem – i když je výrobek zabalen do jiného obalu a prodáván pod jiným názvem.

To znamená, že pacienty ve více zemích EU získávají výhodu originálních léčiv za přiměřené ceny

Společnost Orifarm je největším dodavatelem paralelně dovážených léčiv v EU. Paralelní dovoz léčiv je uznáván a schválen evropskými i národními orgány, které nesou odpovědnost za kvalitu a bezpečnost léčiv. Paralelně dovážená léčiva musí být nově označena nebo nově zabalena pro trh, na kterém mají být prodávána. Každé léčivo je opatřeno buď novým obalem, nebo štítkem v jazyce používaném na trhu, kde má být léčivo prodáváno. Kromě toho jsou všechny pokyny pro pacienta psány v jazyce konkrétní země.

Zjistěte více o našich vysokých standardech kvality.

Generika

Poté, co dojde k vyvinutí nového léčiva, zažádá si farmaceutická společnost o patent a takto získá výhradní právo na prodej výrobku po dobu mnoha let. Po uplynutí platnosti tohoto patentu mají výrobci generik možnost prodávat na trhu totožný výrobek - takzvané generické léčivo – a tím vytvořit další konkurenci a dosáhnout tak významných úspor pro společnost i spotřebitele cestou nabídnutí vysoce kvalitního léčiva za nízkou cenu.

Generická léčiva obsahuje stejné aktivní látky jako léčiva od původního výrobce. Na tato generická léčiva se vztahují stejně přísné požadavky a vysoké standardy kvality, jako na originální výrobky. Proto mají generické výrobky naprosto stejnou účinnost na spotřebitele, jako léčiva od původního výrobce.
Generické výrobky mohou nést odlišná název než ekvivalentní originální výrobek, ale jeho účinky budou vždy stejné.

Společnosti, které vyrábějí generická léčiva, nemají stejné výdaje na výzkum a vývoj, jako novátorská společnost. Proto mohou nabízet generické výrobky za nižší cenu. Podle IGL (Dánská generická a biosimilární asociace pro léčivé přípravky) jsou generické produkty o 20-80% levnější než původní produkty.

Společnost Orifarm Generics má uzavřené smlouvy s několika výrobci léčiv a prostřednictvím této spolupráce přinášíme a prodáváme na skandinávských trzích široký sortiment generických výrobků, a to jak léčiv na předpis, tak volně prodejných léčiv. Vyvinuli jsme velmi silnou generickou platformu volně prodejných léčiv s názvem "Yellow by Orifarm" (Žlutá koncepce od Orifarm). Naším cílem je nabízet vždy atraktivní, vysoce kvalitní a rozmanité portfolio výrobků a uspokojit tak poptávku na trhu. V roce 2016 společnost Orifarm Generics převzala společnost Alternova a bude nadále používat původní název Orifarm Generics. Všechny činnosti společností Alternova a Pilum Pharma přešly pod společnost Orifarm Generics. Produkty se stále prodávají pod původními značkami Alternova, DLF a Pilum Pharma.

Naše obchodní trhy