Spolupráce

Společnost Orifarm je pokrokovým evropským hráčem v oboru zdravotní péče. Naší celkovou vizí je stát se jedničkou ve zvýhodňování podmínek ve zdravotní péči a na všech trzích je náš cíl jasný: stát se předním dodavatelem – pokud jím již nejsme.

K dosažení této vize se spoléháme na pevné vztahy se svými obchodními partnery a na vztahy v národních a evropských sdružení, kde si klademe za cíl využít svůj vliv.

Ten pravý obchodní partner

Hledáme obchodní partnery s vysoce kvalitními výrobky a znalostmi o trhu. Na oplátku nabízíme jedinečný přístup k trhu a rozsáhlé znalosti trhů, na kterých působíme. Zaměřujeme se na vztahy a  nalezení správných obchodních partnerů je pro nás velmi důležité.

Chceme být prioritním dodavatelem svých zákazníků – a prioritním zákazníkem svých dodavatelů. Chceme vytvářet hodnoty nejen pro sebe samotné, ale i pro ty, se kterými obchodujeme.

Obchodní partner - paralelní dovoz

Orifarm je úspěšným paralelním dovozcem s dobrými vyhlídkami do budoucna. Disponujeme jedním z největších portfolií paralelně dovážených léčiv v Evropě a silným postavením na mnoha našich trzích.

Hledáme pevné a dlouhodobé obchodní vztahy s našimi dodavateli a můžeme zaručit, že jsme spolehlivým a důvěryhodným obchodním partnerem: 

• Zajistíme vám garanci včasných úhrad a přístup k základním znalostem o trhu
• Nabízíme atraktivní a rozmanitý sortiment výrobků, který splňuje požadavky trhu
• Vždy se maximálně snažíme o vytvoření hodnoty pro vás jako naše dodavatele.

Další informace získáte u našeho Chief Commercial Officer, Corporate PI, Thomas Brandhof.

Obchodní partner - generika

Orifarm Generics je rychle rostoucím dodavatelem generických léčiv ve skandinávských zemích. Úspěšně jsme si vybudovali silnou pozici na skandinávských trzích, kterou trvale rozvíjíme

Společnost Orifarm Generics úspěšně uvedla na trh široký sortiment výrobků, a to jak léčivých přípravků na předpis, tak volně prodejných léčivých přípravků. Snažíme se disponovat vždy atraktivním, vysoce kvalitním a rozmanitým portfoliem výrobků, abychom dokázali vyhovět požadavky trhu.

Nesoustředíme se na mezery na trhu, ale spíše na rozsáhlou škálu skupin výrobků v mnoha rozdílných velikostech šarží a kategoriích.
Umožňujeme kvalifikovaný přístup na skandinávský trh a na oplátku hledáme partnery s vysoce kvalitními výrobky/službami, se kterými můžeme vybudovat vzájemně výhodné vztahy. Nabízíme solidní jednání a plynulé rozhodování. 

Abychom byli schopni efektivně splnit nároky skandinávského trhu, hledáme dodavatele, kteří nabízejí:
• Nízkonákladovou výrobu
• Rychlé a flexibilní rozhodování a aktivní komunikaci
• Včasné dodávky
• Krátké doby realizace objednávky

 

Sdružení

Považujeme za důležité, aby Orifarm zůstal zapojen do politické scény a podporoval společenské úspory spojené s našimi dvěma obchodními oblastmi, paralelním importem a generiky. Proto jsme zapojujeme do činností národních i evropských asociací.

V rámci paralelního dovozu jsme členem Affordable Medicines Europe a celý tým v asociaci tvrdě pracuje na odstranění jakéhokoli porušování hospodářské soutěže (např. Kvóty, dvojí ceny) a vysvětlování mýtů, které zpochybňují jak dovozce, tak vývozce (např. Paralelní dovoz).
Další informace najdete na webových stránkách Affordable Medicines Europe.
VKromě toho je Orifarm členem národních paralelních dovozních asociací na většině prodejních trhů, kde působíme.  

V rámci generik jsme členem skupiny Léky pro Evropu (dříve EGA). Léky pro Evropu a její členové spolupracují s evropskými vládami a institucemi EU na vývoji cenově dostupných řešení pro farmaceutickou péči a na zvýšení konkurenceschopnosti Evropy na globálním trhu s farmaceutickými léky.
Další informace najdete na webových stránkách Medicines for Europe.
V Dánsku, Norsku a Švédsku provádíme naše politické lobování prostřednictvím národních asociací IGL, Farma Norge a FGL