Naše zodpovědnost

Je pro nás velmi důležité se rozvíjet - nejen ve farmaceutické oblasti. Jako mezinárodní společnost máme přirozenou povinnost jednat zodpovědně a napomáhat ve svém okolí.

Zodpovědné jednání pro nás znamená, mimo jiné, udržitelné a odpovědné podnikání a řízení, disponovat diverzifikovanou pracovní silou, starat se o naše zaměstnance, minimalizovat negativní dopad na životní prostředí a podporovat iniciativy na podporu lidských a pracovních práv a na podporu boje proti úplatkářství. Naše politika CSR slouží jako celkový standard pro tyto snahy a lze jej v celém rozsahu nalézt zde.

Společnost Orifarm se v roce 2018 připojila k UN Global Compact a následně začlenila “10 principů” do svých strategií, politiky a postupů. První progresivní zpráva byla zveřejněna v květnu 2019 a můžeme ji nalézt zde.

Naše společenská odpovědnost přesahuje náš vlastní interní hodnotový řetězec. Sociální odpovědnost je pro nás také důležitá, když vybíráme dodavatele a produkty. Orifarm proto přijal Kodex chování pro dodavatele. Cílem tohoto Kodexu chování pro dodavatele je podporovat růst zodpovědného a výnosného obchodu s našimi dodavateli a partnery. Kodex chování dodavatele nastíní naše očekávání vůči našim dodavatelům a je součástí veškerého vztahu mezi společností Orifarm a jejími dodavateli.
Náš kodex chování dodavatele naleznete zde (vložte odkaz).

Umístěte na webovou stránku pod zásady CSR.

Udržitelný management

Udržitelný management má pro nás několik významů. V první řadě se zaměřujeme na řádnou péči o své zaměstnance a snažíme se o vytvoření motivujícího prostředí, ve kterém se našim zaměstnancům daří a rozvíjejí se.

Kromě toho si ceníme skutečnosti, že jsme společenská a přátelská organizace, která se přizpůsobí rozmanitosti. Rozmanitost ve společnosti Orifarm znamená, že uznáváme zaměstnance proto, že jsou rozdílní, nikoliv navzdory tomu, že jsou rozdílní. Vidíme potenciál každého zaměstnance a pro každého vytváříme příležitost k tomu, aby se mohl v práci rozvíjet.

Být mezinárodní společností má rovněž velký výnam pro konkurenceschopnosti, jelikož si vzájemně předáváme zkušenosti a získáváme vzájemně poznatky z jiných kultur.

Kromě toho klade společnost Orifarm velký důraz na to, aby byla dobrým a kompetentním partnerem pro své zainteresované osoby. Proto je pro nás přirozené vystupovat proti korupci a podporovat řádnou etiku v podnikání.

Životní prostředí

Naším cílem je přispívat ke zlepšení životního prostředí tak, že zajistíme, aby otázky životního prostředí tvořily přirozenou součást všech našich činností.

Společnost Orifarm v první řadě ovlivňuje životní prostředí prostřednictvím zdrojů, které užívá ve svých budovách a při přepravě. Abychom minimalizovali dopad na životní prostředí, zavedli jsme politiku životního prostředí v celé organizaci a tato politika nám ukazuje, jak se starat o životní prostředí v každodenním životě. To znamená, že se neustále snažíme snižovat spotřebu energie a nakládání s odpady.

Naši politiku životního prostředí mohou získat úřady na vyžádání.

Charita

Jako úspěšná celoevropská společnost považujeme za svoji povinnost přijmout společenskou odpovědnost a přispět ke zlepšení podmínek pro lidstvo, zvířata a přírodu. Naše charitativní činnost pokračuje v dlouhodobé tradici u naší společnosti. Pro mnoho let jsme realizovali projekty na celém světě, které pomáhají potřebným lidem a zajišťují podporu pro budoucí rozvoj na místní, národní i mezinárodní úrovni.

Jedním z našich největších charitativních projektů byly školy H.C. Andersena v Kambodži, kde dary od společnosti Orifarm vedly k vytvoření sedmi nových škol a pomohly mnoha místním dětem získat vzdělání.

K dalším projektům, které jsme podpořili, patří:

  • Výstavba studní v Indii za účelem zajištění přístupu k čisté pitné vodě prostřednictvím organizace DanChurchAid
  • Očkování a vzdělávání dětí v zemích třetího světa prostřednictvím organizace UNICEF
  • Projekty v jihovýchodní Asii určené k přežití slonů a tygrů
  • Zachování volně žijících živočichů a volně rostoucích rostlin ve východní Evropě a Indii
  • Dánský projekt „Zasaď strom“ v rámci kampaně na podporu dánských lesů
  • Podpora dánské společnosti pro roztroušenou sklerózu

V rámci svého závazku vůči společnosti darujeme nadbytečná léčiva nemocnicím v zemích třetího světa, a to prostřednictvím organizace Global Medical Aid.

V současnosti jsou naším klíčovým centrem pozornosti rolnické obce v Myanmaru, kde naše dary podporují udržitelný rozvoj.

Klikněte níže a dozvíte se více o našich strhujících projektech:

Vesnice v Myanmaru                   Školy v Kambodži

Kontakt

pfe@bevsnez.pbz