Naše zodpovědnost

Je pro nás velmi důležité se rozvíjet - nejen ve farmaceutické oblasti. Jako mezinárodní společnost máme přirozenou povinnost jednat zodpovědně a napomáhat ve svém okolí.

Zodpovědné jednání pro nás znamená, mimo jiné, udržitelné a odpovědné podnikání a řízení, disponovat diverzifikovanou pracovní silou, starat se o naše zaměstnance, minimalizovat negativní dopad na životní prostředí a podporovat iniciativy na podporu lidských a pracovních práv a na podporu boje proti úplatkářství. Naše politika CSR slouží jako celkový standard pro tyto snahy a lze jej v celém rozsahu nalézt zde.

Společnost Orifarm se v roce 2018 připojila k UN Global Compact a následně začlenila “10 principů” do svých strategií, politiky a postupů. První progresivní zpráva byla zveřejněna v květnu 2019 a můžeme ji nalézt zde.

CSR Report 2021

COP Report 2020

COP Report 2019

COP Report 2018

Naše společenská odpovědnost přesahuje náš vlastní interní hodnotový řetězec. Sociální odpovědnost je pro nás také důležitá, když vybíráme dodavatele a produkty. Orifarm proto přijal Kodex chování pro dodavatele. Cílem tohoto Kodexu chování pro dodavatele je podporovat růst zodpovědného a výnosného obchodu s našimi dodavateli a partnery. Kodex chování dodavatele nastíní naše očekávání vůči našim dodavatelům a je součástí veškerého vztahu mezi společností Orifarm a jejími dodavateli.
Náš kodex chování dodavatele naleznete zde (vložte odkaz).

Umístěte na webovou stránku pod zásady CSR.

Udržitelný management

Udržitelný management má pro nás několik významů. V první řadě se zaměřujeme na řádnou péči o své zaměstnance a snažíme se o vytvoření motivujícího prostředí, ve kterém se našim zaměstnancům daří a rozvíjejí se.

Kromě toho si ceníme skutečnosti, že jsme společenská a přátelská organizace, která se přizpůsobí rozmanitosti. Rozmanitost ve společnosti Orifarm znamená, že uznáváme zaměstnance proto, že jsou rozdílní, nikoliv navzdory tomu, že jsou rozdílní. Vidíme potenciál každého zaměstnance a pro každého vytváříme příležitost k tomu, aby se mohl v práci rozvíjet.

Být mezinárodní společností má rovněž velký výnam pro konkurenceschopnosti, jelikož si vzájemně předáváme zkušenosti a získáváme vzájemně poznatky z jiných kultur.

Kromě toho klade společnost Orifarm velký důraz na to, aby byla dobrým a kompetentním partnerem pro své zainteresované osoby. Proto je pro nás přirozené vystupovat proti korupci a podporovat řádnou etiku v podnikání.

Životní prostředí

Naším cílem je přispívat ke zlepšení životního prostředí tak, že zajistíme, aby otázky životního prostředí tvořily přirozenou součást všech našich činností.

Společnost Orifarm v první řadě ovlivňuje životní prostředí prostřednictvím zdrojů, které užívá ve svých budovách a při přepravě. Abychom minimalizovali dopad na životní prostředí, zavedli jsme politiku životního prostředí v celé organizaci a tato politika nám ukazuje, jak se starat o životní prostředí v každodenním životě. To znamená, že se neustále snažíme snižovat spotřebu energie a nakládání s odpady.

Naši politiku životního prostředí mohou získat úřady na vyžádání.

Charita

Jako úspěšná celoevropská společnost považujeme za svoji povinnost přijmout společenskou odpovědnost a přispět ke zlepšení podmínek pro lidstvo, zvířata a přírodu. Naše charitativní činnost pokračuje v dlouhodobé tradici u naší společnosti. Pro mnoho let jsme realizovali projekty na celém světě, které pomáhají potřebným lidem a zajišťují podporu pro budoucí rozvoj na místní, národní i mezinárodní úrovni.

Jedním z našich největších charitativních projektů byly školy H.C. Andersena v Kambodži, kde dary od společnosti Orifarm vedly k vytvoření sedmi nových škol a pomohly mnoha místním dětem získat vzdělání.

K dalším projektům, které jsme podpořili, patří:

  • Výstavba studní v Indii za účelem zajištění přístupu k čisté pitné vodě prostřednictvím organizace DanChurchAid
  • Očkování a vzdělávání dětí v zemích třetího světa prostřednictvím organizace UNICEF
  • Projekty v jihovýchodní Asii určené k přežití slonů a tygrů
  • Zachování volně žijících živočichů a volně rostoucích rostlin ve východní Evropě a Indii
  • Dánský projekt „Zasaď strom“ v rámci kampaně na podporu dánských lesů
  • Podpora dánské společnosti pro roztroušenou sklerózu

V rámci svého závazku vůči společnosti darujeme nadbytečná léčiva nemocnicím v zemích třetího světa, a to prostřednictvím organizace Global Medical Aid.

V současnosti jsou naším klíčovým centrem pozornosti rolnické obce v Myanmaru, kde naše dary podporují udržitelný rozvoj.

Klikněte níže a dozvíte se více o našich strhujících projektech:

Vesnice v Myanmaru                   Školy v Kambodži

Kontakt

pfe@bevsnez.pbz