Vesnice v Myanmaru

Od roku 2014 po dobu tří let se společnost Orifarm účastní projektu s názvem „Podpoř vesnici“, v rámci kterého poskytujeme pomoc pro 10 vesnic v Myanmaru.

Tento projekt přispívá k široké škále iniciativ, z nichž všechny jsou určeny k poskytnutí pomoci místním lidem žijícím ve venkovských oblastech vytvořit si udržitelné živobytí a zajistit tak pokračování současného pozitivního vývoje v Myanmaru.

O projektu

Projekt „Podpoř vesnici“ vychází z myšlenky spolupráci, kdy si všichni navzájem pomáhají, a společenství posiluje jednotlivou rodinu. Při této pomoci jsou podporovány různé činnosti, například zřizování zahrad na pěstování zeleniny, chov červů pro kompost a hnojiva, zakládání chovu dobytka, vytváření svahů s rýží k zajištění zásoby potravin během období sucha, zlepšování stavu toalet a hygienických podmínek a školení zdravotnických pracovníků.

Tento projekt rovněž přináší ženám ve vesnických společenstvích příležitost k vytváření spořicích skupin, ve kterých si mohou vzájemně půjčovat peníze na investice. Díky těmto investicím si mohou dovolit pronajmout si kus půdy k pěstování rýže a zajistit si tak pravidelný příjem.

Projekt „Podpoř vesnici“ zachází ještě o hodně dále, než k poučení žen o práci na zahradách k pěstování zeleniny a o práci při chovu dobytka. Mnoho rodin si bude moci dovolit posílat své děti do školy a budoucnost celé rodiny se tím zlepší.

Proč Myanmar?

Od doby, kdy země vyhlásila v roce 1948 nezávislost, zůstaly u moci následné vojenské junty. Roky zanedbávání, izolace, nedostatečných investic ze zahraniční a etnických konfliktů znamenají, že dnes je každý čtvrtý Barmánec uvězněn v chudobě a nemá přístup k základním zdravotnickým a vzdělávacím službám.

Více než 500 000 osob v Myanmaru jsou tuzemští uprchlíci nebo osoby žijící v exilu mimo zemi. Rozvoji rozsáhlých oblastí brání nevybuchlé miny a střelivo, a to zejména při hranici s Thajskem.

Ve volbách konaných v letech 2010 a 2012 získala politický vliv strana NLD (Národní liga pro demokracii) s opozičním vůdcem Aung San Suu Kyiem. Současně zahájila nová občansko-vojenská vláda prezidenta U Thein Seina politickou reformu, která vedla k částečnému obnovení svobody vyjadřování, většímu rozsahu občansko-společenské práce a možnosti být kritický vůči vládě a státní správě. Ale zbývá ještě mnoho věcí, které je potřeba udělat.

O Myanmaru

Od doby, kdy země vyhlásila v roce 1948 nezávislost, zůstaly u moci následné vojenské junty. Roky zanedbávání, izolace, nedostatečných investic ze zahraniční a etnických konfliktů znamenají, že dnes je každý čtvrtý Barmánec uvězněn v chudobě a nemá přístup k základním zdravotnickým a vzdělávacím službám.

Více než 500 000 osob v Myanmaru jsou tuzemští uprchlíci nebo osoby žijící v exilu mimo zemi. Rozvoji rozsáhlých oblastí brání nevybuchlé miny a střelivo, a to zejména při hranici s Thajskem.

Ve volbách konaných v letech 2010 a 2012 získala politický vliv strana NLD (Národní liga pro demokracii) s opozičním vůdcem Aung San Suu Kyiem. Současně zahájila nová občansko-vojenská vláda prezidenta U Thein Seina politickou reformu, která vedla k částečnému obnovení svobody vyjadřování, většímu rozsahu občansko-společenské práce a možnosti být kritický vůči vládě a státní správě. Ale zbývá ještě mnoho věcí, které je potřeba udělat.

Chtěli byste se dozvědět více?

Projekt „Podpoř vesnici“ vede organizace DanChurchAid (Folkekirkens Nødhjælp).

Více se o této organizaci a projektu dočtete na její webové stránce: https://www.danchurchaid.org/