E-fakturering

Ved fakturering af varer og tjenester til Orifarm med tilhørende datterselskaber, skal elektronisk faktura benyttes. Læs mere om fakturering og krav til fakturaindhold i vores implementeringsguide for elektronisk faktura:

Implementeringsguide for E-fakturering

I kan også besøge vores aktiveringside hos vores leverandør Basware, hvor I kan blive hjulpet i gang med at sende E-fakturaer:

E-fakturering for Orifarm

Vores målsætning er at reducere omkostningerne for os som selskab og jer som leverandør. Desuden forkorter vi behandlingstiden, øger kvaliteten, og gør i fællesskab en indsats for miljøet.

Hvad er en elektronisk faktura?

Elektronisk faktura er en faktura, som overføres elektronisk fra fakturaudsteder til fakturamodtager, og som kan importeres i fakturamodtagers økonomisystem og behandles maskinelt. Orifarm kan modtage både OIOXML og OIOUBL via Nemhandel eller Vans netværket. PDF-vedhæftninger og e-mails regnes ikke som elektronisk faktura, eftersom denne type faktura ikke kan importeres i modtagers økonomisystem.

At starte på at sende e-faktura?

Det er ikke nødvendigt at indgå en formel aftale mellem udsteder og modtager, men for at den tekniske udveksling skal fungere, er det nødvendigt, at fakturamodtager har et system, som kan modtage disse beskeder. Udsteder skal validere beskederne mod specifikationerne. Leverandøren skal have et system på plads for at kunne afsende elektroniske fakturaer og være tilknyttet en central eller et distributionspunkt, der faciliterer udvekslingen af elektroniske fakturaer.

Krav til indhold

Alle fakturaer skal indeholde oplysninger i overensstemmelse med bogføringsloven. Orifarm har tilpasset sig disse krav, og du kan finde information om, hvilke krav vi har til fakturaer ved at læse implementeringsguiden i linket ovenfor.

Vær opmærksom på, at Orifarm har en række selskaber. Det er vigtigt, at I sætter jeres system op til at sende til det rigtige selskab hos Orifarm. Nedenfor er en liste over selskabsnavne og deres E-faktureringsadresse (EAN nummeret). Dette nummer er det, I skal bruge, når I sender jeres E-faktura til os.

Selskabsnavn:         Land:                     EAN nummer:
Orifarm A/S Danmark         5790002263255
Orifarm Generics A/S Danmark 5790002263293
Orifarm Group A/S Danmark 5790002263187
Orifarm Property A/S Danmark 5790002291937
Orifarm Supply A/S Danmark 5790002263224
Orifarm AS Norge 5790002291920
Orifarm Generics AS Norge 5790002291883
Orifarm OY Finland 5790002263262
Orifarm Generics OY Finland 5790002263309
Orifarm AB Sverige 5790002263279
Orifarm Generics AB Sverige 5790002263316
Orifarm GmbH Tyskland 5790002263286
Orifarm Trading GmbH & Co. KG     Tyskland 5790002291890
Orifarm B.V. Holland 5790002291906
Orifarm Supply s.r.o. Tjekkiet 5790002291913
Orifarm Austria GmbH Østrig 5790002434068
Orifarm UK Ltd. England 5790002434075
101 Carefarm GmbH Tyskland 5790002435188


Har I behov for yderligere information, er I velkomne til at kontakte Orifarm Accounting på tlf. 63 95 27 00 eller ertafxno@bevsnez.pbz.