Vores ansvar

Det er vigtigt for os, at vi gør en forskel - også på andre områder end lægemiddelområdet. Som en international virksomhed har vi en naturlig forpligtelse til at handle ansvarligt og gøre en indsats i vores lokalsamfund.

For os betyder ansvarlig handling, at vi har en bæredygtig og ansvarlig forretning og ledelse, et mangfoldigt personale, at vi tager os af vores medarbejdere, at vi minimerer vores negative indvirkning på vores omgivende miljø og støtter initiativer, der fremmer menneske- og arbejdstagerrettigheder samt anti-bestikkelse. Vores CSR-politik fungerer som en overordnet standard for disse bestræbelser og kan findes i fuld længde her.

Orifarm tilsluttede sig UN Global Compact i 2018, og vi er således ved at indarbejde de ti principper i vores strategier, politikker og procedurer. Du kan finde vores Communication On Progress rapporter her:

CSR Rapport 2021

COP Rapport 2020

COP Rapport 2019

COP Rapport 2018

Vores sociale ansvar rækker ud over vores interne værdikæde. Socialt ansvar er også vigtigt for os når vi udvælger leverandører og produkter. Derfor har Orifarm vedtaget en Supplier Code of Conduct. Formålet med denne Supplier Code of Conduct er at understøtte væksten i en ansvarlig og rentabel forretning med vores leverandører og partnere. Med vores Supplier Code of Conduct sætter vi rammerne for forventninger og engagement med leverandører.

Orifarms Supplier Code of Conduct kan læses her.

Bæredygtig forvaltning

Hos os har bæredygtig forvaltning flere betydninger. Først og fremmest har vi fokus på at passe godt på vores medarbejdere, og vi sigter mod at skabe et motiverende miljø, hvor medarbejderne trives og udvikler sig.

Ud over dette sætter vi pris på at være en social og venlig organisation, der kan rumme mangfoldighed. Mangfoldighed hos Orifarm handler om at anerkende medarbejdere på grund af, og ikke på trods af, at de er forskellige. Vi ser potentialet i hver enkelt medarbejder og skaber muligheder for, at alle kan udvikle sig på arbejdspladsen.

Da vi er en international virksomhed, har det også stor konkurrencemæssig betydning, at vi deler erfaringer og lærer af hinandens forskellige kulturer.

Desuden lægger Orifarm stor vægt på at være en god og kompetent samarbejdspartner for vores interessenter. Derfor er det naturligt for os at arbejde mod korruption og fremme god forretningsetik.

Miljøet

Det er vores mål at bidrage til et bedre miljø ved at sikre, at miljøhensyn er en naturlig del af alle vores aktiviteter.

Orifarm påvirker primært miljøet gennem de ressourcer, vi bruger i vores bygninger og til transport. For at minimere miljøpåvirkningen, har vi indarbejdet en miljøpolitik i hele organisationen, der vejleder os om, hvordan vi kan passe på miljøet i dagligdagen. Det betyder, at vi hele tiden arbejder på at reducere vores energiforbrug og affaldshåndtering.

Vores miljøpolitik udleveres til myndigheder på anmodning.

Velgørenhed og filantropi

Som en succesfuld paneuropæisk virksomhed, ser vi det som vores pligt at påtage os et socialt ansvar og bidrage til at forbedre vilkårene for mennesker, dyr og miljø. Vores velgørenhedsaktiviteter fortsætter en lang tradition for vores virksomhed. I mange år har vi bidraget til projekter over hele verden, der hjælper mennesker i nød og yder støtte til fremtidig udvikling både lokalt, nationalt og internationalt.

Et af vores største velgørenhedsprojekter har været H.C. Andersen-skolerne i Cambodia, hvor Orifarms donationer har bidraget til opførelsen af syv nye skoler, som har hjulpet mange lokale børn med at få en uddannelse.

Følgende er eksempler på andre projekter, som vi har støttet:

  • Bygning af brønde i Indien for at sikre adgang til rent drikkevand gennem Folkekirkens Nødhjælp.
  • Vaccination og undervisning af børn i den tredje verden gennem UNICEF.
  • Projekter i Sydøstasien til sikring af elefanters og tigres overlevelse.
  • Bevaring af dyrelivet i Østeuropa og Indien.
  • "Plant et træ"-projektet i en kampagne til støtte af de danske skove.
  • Støtte til Scleroseforeningen.


Som en del af vores forpligtelse til samfundet, donerer vi vores overskydende lægemidler til hospitaler i tredjeverdenslande, gennem organisationen Global Medical Aid.

I øjeblikket fokuserer vi primært på landsbyer i Myanmar, hvor vores donationer støtter en bæredygtig udvikling.

Klik nedenfor for at læse mere om vores spændende projekter:

Landsbyer i Myanmar                   Skoler i Cambodia

Kontakt

pfe@bevsnez.pbz