Landsbyer i Myanmar

Fra 2014 og tre år frem deltager Orifarm i projektet "Støt en landsby", hvor vi giver støtte til 10 landsbyer i Myanmar.

Projektet bidrager til en bred vifte af initiativer, der alle er udviklet til at hjælpe de lokale i landdistrikterne med at etablere bæredygtige levevilkår og dermed sikre, at den aktuelle positive udvikling i Myanmar fortsætter.

Om projektet

Projektet "Støt en landsby" er baseret på en kooperativ tankegang, hvor alle hjælper hinanden, og hvor samfundet styrker den enkelte familie. Hjælpen understøtter en række initiativer, herunder etablering af køkkenhaver, ormeyngel til kompost og gødning, opstart af husdyrbrug, oprettelse af rislagre for at sikre fødevarebeholdning i tørke, forbedring af toilet- og sanitære forhold og uddannelse af sundhedspersonale.

Projektet giver også kvinder i landdistrikter mulighed for at etablere opsparingsgrupper, hvor de kan låne penge til investeringer. Disse investeringer kan give dem mulighed for at leje et stykke jord til dyrkning af ris og dermed sikre dem en fast indkomst.

"Støt en landsby" går langt ud over at undervise en række kvinder om køkkenhave- og husdyrbrug. Mange familier vil få råd til at sende deres børn i skole, hvorved hele familiens fremtid bliver forbedret.

Hvorfor Myanmar?

Myanmar er et land, der er under kraftig udvikling. I de senere år har landet oplevet reformer og demokratisering. Pressen er blevet mere fri, og folk har fået flere rettigheder.

Myanmar er også et land med endeløse muligheder og en befolkning, der har energi og lyst til at forbedre deres samfund, og som er klar til at gøre en indsats for at være i stand til at tage vare på sig selv.

Formålet med 'Støt en landsby' er at give burmeserne den nødvendige hjælp, for at skubbe udviklingen fremad og gøre dem i stand til at tage over, efter hjælpen er givet.

Om Myanmar

Siden landet fik sin uafhængighed i 1948, har forskellige militærjuntaer været ved magten. Mange års forsømmelse, isolation, manglende investeringer fra udlandet og etniske konflikter betyder, at hver fjerde burmeser i dag er fanget i fattigdom uden adgang til basale sundheds- og uddannelsesydelser.

Mere end 500.000 mennesker i Myanmar er interne flygtninge eller lever i eksil uden for landet. Efterladte miner og ammunition forhindrer udviklingen af store områder, især ved grænsen til Thailand.

Valgene i 2010 og 2012 gav NLD (National League for Democracy) med oppositionsleder Aung San Suu Kyi politisk indflydelse. Samtidig har den nye civilmilitære regering under præsident U Thein Sein indledt en politisk reform, som har medført en delvis genoprettelse af ytringsfriheden, større mulighed for civilsamfundsligt arbejde og mulighed for at være kritisk over for regeringen og statens administration. Der er dog stadig meget, der skal gøres.

Vil du have mere at vide?

Folkekirkens Nødhjælp leder projektet "Støt en landsby".

Du kan læse mere om organisationen og projektet på deres hjemmeside: https://www.danchurchaid.org/