Skoler i Cambodia

Orifarm har bidraget til grundlæggelsen af syv skoler i landdistrikterne i Cambodia gennem Rural Schools-programmet.

Den første skole, The Little Mermaid School, stod klar i oktober 2006, og siden da er seks andre skoler blevet bygget med økonomisk støtte fra Orifarm under navnet "Hans Christian Andersen Schools".

Om projektet

Skolefondens grundlag udgøres af to non-profit-organisationer; “American Assistance for Cambodia” og “Japan Relief for Cambodia”, som rejser penge fra privatpersoner i USA samt i Japan, hvor projektets skaber, Bernard Krisher, er bosiddende.

Asian Development Bank bidrager med 12.000 USD, når private donorer bidrager med 15.800 USD. For dette beløb kan de bygge en ny skole, købe undervisningsressourcer og installere solfangere, der kan generere tilstrækkelig energi til en computer, så eleven kan få adgang til internettet. De har også brug for at ansætte lærere til at undervise i engelsk og investere i informationsteknologi.

Når skolen er grundlagt, bliver den kørt som en almindelig cambodiansk statsskole under det cambodianske undervisningsministerium.

Cambodia

Cambodia lider stadig under Khmer Rouge-regimet fire år lange styre fra 1974-1979. Mere end 2 millioner af landets 8 millioner indbyggere døde som følge af den samlede udflytning af byboere til landdistrikter, henrettelser eller opdeling af familier. Sygdomme og hungersnød fuldendte udslettelsen.

Den uddannede elite forsvandt fuldstændigt, og i dag kæmper landet stadig for at udfylde det uddannelsesmæssige vakuum. Mere end 65 % af befolkningen er analfabeter - 78 % af alle kvinder - og mere end 40 % af befolkningen er under 14 år (ca. 6 millioner).

Dette lægger et stort pres på regeringen for at sikre uddannelse, da næsten alle landets intellektuelle, uddannede mennesker, kunstnere og lærere blev udslettet under Pol Pots fire år lange regime. Konsekvensen af denne udslettelse er en total mangel på uddannelsestradition - med andre ord: de er nødt til at starte forfra.

3.000 landsbyer i Cambodia er uden skoler, hvilket betyder, at de cambodianske børn har meget svært ved at få en uddannelse, og derfor har Rural Schools-programmet været et vigtigt bidrag for Orifarm.

Vil du vide mere?

Hvis du er interesseret i mere information om projektet, kan du besøge hjemmesiden for de cambodianske skoler.