Liiketoiminta-alueemme

Orifarm on konserninimi, joka kattaa kaiken toimintamme. Orifarm toimii kahdella liiketoiminta-alueella:

  • Orifarm on rinnakkaistuontitoimintamme nimi
  • Orifarm Healthcare on rinnakkaisvalmistetoimintamme nimi

Näiden kahden liiketoiminta-alueen ja edullisten mutta laadukkaiden lääkkeiden avulla luomme alalle kilpailua ja tuomme merkittäviä säästöjä niin yhteiskunnille kuin kuluttajillekin.

Rinnakkaistuonti

Rinnakkaistuontivalmisteet ovat alkuperäisiä lääkevalmisteita, jotka on valmistettu EU-/ETA-maissa ja maahantuotu toiseen EU-maahan edullisemmalla hinnalla. Tämä on mahdollista siksi, että lääkkeiden alkuperäisvalmistajat myyvät tuotteitaan EU:n sisällä eri hintaan kunkin maan markkinatilanteesta riippuen. Tämä tarkoittaa sitä, että saman lääkkeen hinta voi olla eri jokaisessa maassa, jossa lääkettä myydään. Hinta on kuitenkin tuotteiden ainoa eroavaisuus: rinnakkaistuonnin lääkkeet ovat 100% identtisiä alkuperäisten lääkkeiden kanssa, vaikka lääkkeen pakkaus tai kauppanimi olisikin erilainen.

Tällä tavoin potilaat voivat nauttia kohtuullisesti hinnoitelluista alkuperäislääkkeistä yhä useammissa EU-maissa.

Orifarm on EU:n suurin rinnakkaistuotujen lääkkeiden toimittaja. Euroopan eri maiden kansalliset lääkeviranomaiset ovat tunnustaneet ja hyväksyneet lääkevalmisteiden rinnakkaistuonnin. Rinnakkaistuodut lääkkeet tulee merkitä tai pakata uudelleen myyntimaata varten. Jokainen lääkevalmiste saa siis joko uuden pakkauksen tai pakkaukseen lisätään etiketti, jonka teksti on kirjoitettu myyntimarkkinoiden kielellä. Lisäksi kaikki pakkausselosteet on kirjoitettu kunkin maan omalla kielellä.

Lue lisää korkeista laatustandardeistamme

Healthcare

Kun uusi lääke kehitetään, lääkeyhtiö hakee lääkkeelle patenttia. Patentin myötä lääkeyhtiö saa yksinomaisen oikeuden tuotteen myymiseen useiden vuosien ajaksi. Kun patentti vanhenee, rinnakkaisvalmisteiden valmistajilla on mahdollisuus tuoda markkinoille identtinen tuote - niin kutsuttu geneerinen lääke. Tämä synnyttää alalle kilpailua, ja halvat ja laadukkaat lääkkeet tuovat merkittäviä säästöjä niin yhteiskunnille kuin kuluttajillekin.

Rinnakkaislääkkeet sisältävät samoja vaikuttavia aineita kuin alkuperäislääkkeetkin. Rinnakkaisvalmisteita koskevat samat tiukat säännökset ja korkeat laatustandardit kuin alkuperäistuotteita. Niinpä rinnakkaisvalmisteilla on kuluttajaan täsmälleen sama vaikutus kuin alkuperäislääkkeellä.
Rinnakkaisvalmisteiden nimet poikkeavat alkuperäisten lääkkeiden nimistä, mutta niiden vaikutus on aina sama.

Rinnakkaisvalmisteita tuottavilla yhtiöillä ei ole samanlaisia tutkimus- ja kehityskustannuksia kuin lääkkeen keksineellä yhtiöllä. Niinpä nämä yhtiöt pystyvät myymään rinnakkaisvalmisteensa alhaisempaan hintaan. Tanskan rinnakkais- ja biosimilaarilääketeollisuusyhdistyksen (IGL) mukaan rinnakkaisvalmisteet ovat keskimäärin 20-80 % halvempia kuin alkuperäislääkkeet.

Orifarm Healthcare on solminut yhteistyösopimukset useiden lääkevalmistajien kanssa. Tämän yhteistyön ansiosta voimme myydä Pohjoismaiden markkinoilla lukuisia reseptivapaita ja reseptillä saatavia rinnakkaisvalmisteita. Olemme kehittäneet hyvin vahvan reseptivapaiden rinnakkaisvalmisteiden ryhmän nimeltä "Yellow by Orifarm". Haluamme aina tarjota houkuttelevan, laadukkaan ja monipuolisen tuotevalikoiman, joka vastaa markkinoiden kysyntään. Vuonna 2016 Alternova ja Orifam Healthcare, aiemmin Orifarm Generics, yhdistyivät uudeksi yritykseksi, jonka nimi on Orifarm Generics. Alternovan ja Pilum Pharman koko liiketoiminta siirtyi osaksi Orifarm Healthcare. Tuotteiden markkinoinnissa käytetään edelleen alkuperäisiä Alternova-, DLF- ja Pilum Pharma -tuotemerkkejä.

Myyntimarkkinamme