Vastuumme

Meille on tärkeää muuttaa asioita – eikä vain lääkevalmisteiden saralla. Kansainvälisenä yrityksenä meillä on luonnollinen velvollisuus toimia vastuullisesti ja pyrkiä vaikuttamaan ympäröivissä yhteisöissämme.

Meille vastuullisesti toimiminen tarkoittaa muun muassa kestävää ja vastuullista yritystoimintaa ja johtamista, monimuotoista työvoimaa ja työntekijöistä huolehtimista, ympäristöön kohdistuvien negatiivisten vaikutuksien vähentämistä sekä aloitteiden tukemista ihmis- ja työoikeuksien edistämiseksi sekä lahjonnan torjumiseksi. Yhteiskuntavastuumme toimintaperiaatteet tarjoavat perusteet näille pyrkimyksille ja ne on löydettävissä kokonaisuudessaan täältä.

Orifarm liittyi YK:n Global Compact -ohjelmaan vuonna 2018 ja sen kymmenen periaatetta on osa strategioitamme, toimintaohjeitamme ja menettelytapojamme. Ensimmäinen edistymiskertomuksemme julkaistiin toukokuussa 2019 ja on löydettävissä täältä.

CSR Report 2021

COP Report 2020

COP Report 2019

COP Report 2018

Sosiaalinen vastuumme ulottuu oman sisäisen arvoketjumme ulkopuolelle. Sosiaalinen vastuu velvoittaa meitä valitessamme tavarantoimittajia ja tuotteita. Siksi Orifarm on ottanut käyttöön Tavarantoimittajien ohjesäännön. Ohjesäännön tarkoituksena on tukea vastuullisen ja kannattavan liiketoiminnan kasvua yhdessä toimittajien ja yhteistyökumppanien kanssa. Siinä kuvataan odotuksemme tavarantoimittajia kohtaan ja se on osa Orifarmin ja sen toimittajien välistä sitoumusta.

Tavarantoimittajien ohjesääntö löytyy tästä.

Kestävä johtaminen

Meille kestävä johtaminen tarkoittaa useaa eri asiaa. Ensinnäkin keskitymme pitämään työntekijöistämme hyvää huolta. Haluamme luoda motivoivan työympäristön, jossa työntekijämme kukoistavat ja kehittyvät.

Lisäksi haluamme olla sosiaalinen, ystävällinen ja monimuotoinen organisaatio. Orifarmille monimuotoisuus tarkoittaa sitä, että työntekijät saavat tunnustusta nimenomaan erilaisuutensa vuoksi, eivät siitä huolimatta. Näemme potentiaalia jokaisessa työntekijässämme ja luomme kaikille mahdollisuuksia kehittyä työssään.

Kansainväliselle yritykselle on myös kilpailukyvyn kannalta erittäin tärkeää jakaa kokemuksia ja oppia toistemme kulttuureista.

Lisäksi Orifarm haluaa olla erityisen hyvä ja pätevä kumppani kaikille osakkeenomistajillemme. Niinpä meille onkin luontevaa taistella korruptiota vastaan ja edistää hyvää liike-elämän etiikkaa.

Ympäristö

Tavoitteenamme on tehdä ympäristöstämme parempi, joten ympäristöasiat ovat luonnollinen osa toimintaamme.

Orifarmin ympäristövaikutukset aiheutuvat pääasiassa rakennuksista ja kuljetuksista. Ympäristövaikutuksemme minimoimiseksi koko organisaatiomme on ottanut käyttöön ympäristöohjelman, joka opastaa meitä ottamaan ympäristön huomioon päivittäisessä toiminnassamme. Tämä tarkoittaa sitä, että pyrimme jatkuvasti pienentämään energiankulutustamme ja jätemääriämme.

Viranomaiset saavat ympäristöohjelmamme pyydettäessä.

Hyväntekeväisyys

Olemme menestynyt yleiseurooppailainen yritys, joten koemme velvollisuudeksemme ottaa oman osamme yhteiskuntavastuusta ja auttaa parantamaan ihmisten, eläinten ja luonnon oloja. Hyväntekeväisyystoiminnalla on yrityksessämme pitkät perinteet. Olemme jo vuosia osallistuneet maailmalaajuisiin projekteihin, jotka auttavat hädässä olevia ihmisiä ja tukevat tulevaa kehitystä niin paikallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Yksi suurimmista hyväntekeväisyysprojekteistamme on H.C. Andersenin koulut Kambodžassa. Orifarmin lahjoitusten avulla on avattu seitsemän uutta koulua ja autettu lukuisia paikallisia lapsia saamaan koulutus.

Esimerkkejä muista tukemistamme projekteista:

  • Kaivojen rakentaminen Intiaan puhtaan juomaveden saatavuuden varmistamiseksi DanChurchAidin kautta
  • Kehitysmaiden lasten rokotus ja koulutus UNICEFin kautta
  • Projekteja Kaakkois-Aasiassa norsujen ja tiikereiden pelastamiseksi
  • Itä-Euroopan ja Intian villieläinten suojelu
  • Tanskalainen “Istuta puu” -projekti Tanskan metsien tukemiseksi
  • Tanskan MS-yhdistyksen tukeminen

Lahjoitamme kaikki ylimääräiset lääkevalmisteemme kehitysmaiden sairaaloihin Global Medical Aid -organisaation kautta.

Tällä hetkellä keskitymme erityisesti Myanmarin maaseutukyliin, joissa lahjoituksemme menevät kestävän kehityksen tukemiseen.

Klikkaa alla olevia painikkeita lukeaksesi lisää jännittävistä projekteistamme:

Myanmarin kylät                   Kambodžan koulut

Ota yhteyttä

pfe@bevsnez.pbz