Mūsų atsakomybė

Norime daryti pokyčius – ne tik farmacijos produktų srityje. Kaip tarptautinė įmonė, esame įsipareigoję elgtis atsakingai ir stengtis dėl mus supančios visuomenės.

Mums atsakingas elgesys reiškia tvarų ir atsakingą verslą bei jo valdymą, įvairesnę darbo jėgą ir rūpinimąsi savo darbuotojais, neigiamo poveikio mus supančiai aplinkai mažinimą ir iniciatyvų, remiančių žmogaus ir darbo teises bei kovą su kyšininkavimu, palaikymą. Mūsų įmonės socialinės atsakomybės politika yra bendras šių siekių standartas ir ją galima rasti čia.

„Orifarm“ prisijungė prie JT pasaulinio susitarimo 2018 m. Dešimt jo principų įtraukėme į savo strategijas, politikas ir procedūras. Mūsų Komunikato apie pažangą ataskaitas galima rasti čia:

CSR Report 2021

COP Report 2020

COP Report 2019

COP Report 2018

Mūsų socialinė atsakomybė neapsiriboja mūsų vidine vertės grandine. Socialinė atsakomybė taip pat turi nemažai svarbos mums renkantis tiekėjus ir produktus. Todėl „Orifarm“ priėmė tiekėjo elgesio kodeksą. Šio tiekėjo elgesio kodekso tikslas – remti atsakingo ir pelningo verslo augimą drauge su mūsų tiekėjais ir partneriais. Tiekėjo elgesio kodekse apibrėžti mūsų lūkesčiai tiekėjų atžvilgiu ir jis yra visos „Orifarm“ ir jos tiekėjų komunikacijos dalis.

Mūsų tiekėjų elgesio kodeksą galima rasti čia.

Tvarus valdymas

Mums tvarus valdymas turi kelias prasmes. Pirma, siekiame gerai pasirūpinti savo darbuotojais, o antra, siekiame sukurti motyvuojančią aplinką, kur mūsų darbuotojai galėtų vystytis ir tobulėti.

Be to, mums svarbu būti socialine ir draugiška organizacija, puoselėjančia įvairovę. Įvairovė „Orifarm“ reiškia darbuotojų pripažinimą dėl to, kad jie yra skirtingi, o ne nepaisant šio fakto. Mes matome kiekvieno darbuotojo potencialą ir sudarome galimybes kiekvienam tobulėti darbe.

Esant tarptautine įmone, taip pat konkurenciniu požiūriu svarbu dalytis patirtimi ir mokytis iš skirtingų kultūrų.

Be to, „Orifarm“ daug dėmesio skiria tam, kad būtų gera ir kompetentinga mūsų suinteresuotųjų subjektų partnere. Todėl suprantama, kad kovojame su korupcija ir skatiname gerą verslo etiką.

Aplinka

Siekiame prisidėti prie geresnės aplinkos kūrimo užtikrindami, kad aplinkosaugos problemos yra natūrali mūsų veiklos dalis.

„Orifarm“ daugiausia poveikio aplinkai daro naudodama išteklius, kurie reikalingi mūsų pastatams ir transportavimui. Norėdami sumažinti poveikį aplinkai, visoje organizacijoje taikome aplinkosaugos politiką, kuria vadovaujamės rūpindamiesi aplinka kasdieniame gyvenime. Tai reiškia, kad nuolat siekiame mažinti savo energijos sąnaudas ir tinkamai tvarkyti atliekas.

Mūsų aplinkosaugos politika yra prieinama institucijų reikalavimu.

Labdara ir filantropija

Kadangi esame Europos mastu sėkminga įmonė, savo pareiga laikome prisiimti socialinę atsakomybę ir prisidėti prie žmonių, gyvūnų ir gamtos sąlygų gerinimo. Mūsų užsiėmimas labdara tęsią ilgalaikę įmonės tradiciją. Daugelį metų buvome atsidavę visame pasaulyje vykdomiems projektams, padedantiems vargstantiems žmonėms ir skatinantiems plėtrą ateityje vietos, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.

Vienas didžiausių mūsų labdaros projektų – „H.C. Andersen Schools in Cambodia“ . „Orifarm“ parama padėjo pastatyti septynias naujas mokyklas ir įgyti išsilavinimą daugeliui vietinių vaikų.
Kitų projektų, kuriuos rėmėme, pavyzdžiai:

 • Šulinių statyba Indijoje siekiant užtikrinti galimybes gauti švaraus geriamojo vandens padedant „DanChurchAid“ .
  Trečiojo pasaulio šalyse gyvenančių vaikų skiepijimas ir švietimas padedant UNICEF.
  Projektai Pietryčių Azijoje dėl dramblių ir tigrų išsaugojimo.
  Laukinės gyvūnijos apsauga Rytų Europoje ir Indijoje.
  Danijos projektas „Plant a Tree“ , remiantis Danijos miškų apsaugą.
  Parama Danijos išsėtinės sklerozės draugijai.

Kadangi esame įsipareigoję padėti visuomenei, savo medikamentų perteklių aukojame trečiojo pasaulio šalių ligoninėms padedant „Global Medical Aid“ .

Šiuo metu savo pagrindinį dėmesį skiriame kaimams Mianmare, kur savo aukomis remiame tvarų vystymąsi.
Norėdami daugiau sužinoti apie mūsų įdomius projektus, spustelėkite žemiau:

Kaimai Mianmare                            Mokyklos Kambodžoje

Susisiekite

pfe@bevsnez.pbz