Samenwerking

Orifarm is een vernieuwende speler op de Europese zorgmarkt. Onze algemene visie is de gezondheidszorg betaalbaarder te maken en daar de beste in te zijn. Ook hebben we voor al onze markten een heldere doelstelling: de toonaangevende leverancier worden - als we het niet al zijn.

Om deze visie te kunnen waarmaken hebben we sterke relaties nodig, met onze zakelijke partners en binnen nationale en Europese organisaties, waar we onze invloed willen laten gelden.

Portfolio

Hier vindt u onze meest recente product portfolio. Als u vragen heeft, of geïnteresseerd bent om producten via Orifarm af te nemen, neem dan contact op via vagrerffr@bevsnez.pbz.

De Orifarm productportfolio

11-2020

De juiste zakelijke partner

Onze zakelijke partners moeten producten van goede kwaliteit en een uitstekende marktkennis hebben. In ruil daarvoor bieden we toegang tot een unieke markt en uitgebreide kennis van de markten waarop we actief zijn. Onze focus ligt op onze relaties en het vinden van de juiste partners is voor ons van groot belang.

We streven ernaar om de voorkeursleverancier van onze klanten te zijn - en de voorkeursklant van onze leveranciers. We willen meerwaarde creëren, niet alleen voor onszelf, maar ook voor iedereen met wie we zaken doen.

Zakelijke partner voor parallel import

Orifarm is een succesvolle parallel importeur met een veelbelovende toekomst. We hebben een van de grootste productportfolio's van parallel geïmporteerde geneesmiddelen in Europa en een sterke positie in een groot aantal markten.

We zijn op zoek naar sterke en langdurige zakelijke relaties met onze leveranciers en we kunnen garanderen dat we een betrouwbare zakelijke partner zijn: 

• We bieden u gegarandeerde en tijdige betalingen en toegang tot essentiële marktkennis.
• We hebben een aantrekkelijk en divers productaanbod dat aansluit bij de vraag op de markt.
• We doen altijd ons best meerwaarde te creëren voor u als leverancier.

Neem voor meer informatie contact op met onze Chief Commercial Officer, Corporate Parallel Import, Thomas Brandhof.

Zakelijke partner voor generieke geneesmiddelen

Orifarm Generics is een snel groeiende leverancier van generieke geneesmiddelen in Scandinavië. We hebben een sterke positie opgebouwd op de Noordse markten, die we continu blijven ontwikkelen.

Orifarm Generics heeft met succes een groot aantal producten gelanceerd, zowel geneesmiddelen op recept als vrij verkrijgbare medicijnen (OTC). Het is onze ambitie om altijd een aantrekkelijk en divers productportfolio te hebben van hoge kwaliteit, zodat we kunnen voldoen aan de vraag op de markt.

We richten ons niet op specifieke therapeutische gebieden, maar bieden een grote variëteit  van farmaceutische producten in vele categorieën en niches.
We hebben gekwalificeerde toegang tot de Scandinavische markt en zijn daarom op zoek naar partners met producten en diensten van hoge kwaliteit, waarmee we langdurige relaties kunnen opbouwen die voor beide partijen goed zijn. Het is met ons eenvoudig zaken doen en onze besluitvormingsprocedures verlopen zeer soepel. 

Om op effectieve wijze te kunnen voldoen aan de eisen van de Scandinavische markt zijn we op zoek naar leveranciers met:
• Productie tegen lage kosten
• Snelle/flexibele besluitvorming en proactieve communicatie
• Tijdige leveringen
• Korte doorlooptijden

 

Brancheorganisaties

Het is voor Orifarm belangrijk om aanwezig te blijven in de politieke arena en om de nadruk te blijven leggen op de besparingen voor de samenleving waar we op onze twee werkterreinen, parallel import en generieke geneesmiddelen, voor kunnen zorgen. Daarom zijn we zeer actief binnen nationale en Europese brancheorganisaties.

Op het gebied van parallel import zijn we lid van de Affordable Medicines Europe en het hele team in deze organisatie werkt hard om concurrentieverstoring op de markt (zoals quota en dubbele prijzen) weg te nemen. Ook werkt men hard aan het corrigeren van de mythes waar importeurs en exporteurs mee te maken krijgen (bijvoorbeeld dat parallel importen een bedreiging zouden zijn voor R&D).
Bezoek de website van de Affordable Medicines Europe voor meer informatie.

Op nationaal vlak zijn we lid van de VES (Vereniging EuroSpecialités). De VES vertegenwoordigt Nederlandse bedrijven die merkgeneesmiddelen importeren uit landen binnen de Europese Unie (EU) en Noorwegen en IJsland (Europese Economische Ruimte). Deze vorm van import is alleen mogelijk tussen deze specifieke landen.                                                                               
Bezoek de website van de VES Nederland voor meer informatie.

Voor generieke geneesmiddelen zijn we lid van de Medicines for Europe. De Medicines for Europe en haar leden werken samen met nationale overheden en met de EU-instellingen aan betaalbare oplossingen voor de gezondheidszorg en aan het versterken van de Europese concurrentiepositie op de wereldwijde geneesmiddelenmarkt.
Bezoek de website van de Medicines for Europe voor meer informatie.
In Denemarken, Noorwegen en Zweden vindt onze politieke lobby plaats via de nationale organisaties IGL, Farma Norge en FGL.