Verantwoord ondernemen

Het is belangrijk voor ons dat we een verschil maken - niet alleen op het gebied van geneesmiddelen. Als een internationaal bedrijf hebben we een natuurlijke plicht om verantwoordelijk te handelen en inspanningen te leveren aan de samenleving in onze omliggende landen.

Verantwoordelijk handelen betekent voor ons onder meer een duurzaam en verantwoordelijk bedrijf & management, een divers personeelsbestand hebben en zorgen voor onze werknemers, alsmede negatieve impact op onze omgeving minimaliseren en initiatieven voor de bevordering van mens en arbeid ondersteunen rechten en anti-omkoping.

Daarom vormt maatschappelijk verantwoord ondernemen een integraal onderdeel van onze bedrijfsactiviteiten en we definiëren en evalueren onze doelstellingen op dit gebied op jaarbasis. Ons CSR-beleid dient als algemene norm voor deze inspanningen en is hier in zijn totale lengte te vinden.

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid gaat verder dan onze eigen interne waardeketen. Maatschappelijke verantwoordelijkheid is namelijk ook belangrijk voor ons wanneer we leveranciers en producten selecteren. Daarom heeft Orifarm een ​​gedragscode voor leveranciers opgesteld. Het doel van deze gedragscode voor leveranciers is om de groei van verantwoorde en winstgevende commerciële activiteiten te ondersteunen met onze leveranciers en partners. De gedragscode voor leveranciers geeft onze verwachtingen ten aanzien van leveranciers weer en maakt deel uit van al het contact tussen Orifarm en zijn leveranciers.

Onze gedragscode voor leveranciers is hier te vinden.

Duurzaam zakendoen

Op onze twee werkterreinen streven we ernaar om een vernieuwende speler te zijn in de gezondheidszorg, die zorgt voor concurrentie op de markt en voor besparingen voor mens en maatschappij

Onze business van generieke geneesmiddelen is goed voor besparingen in miljoenen euro’s, generieke geneesmiddelen zijn namelijk veel goedkoper vergeleken de originele merkgeneesmiddelen. Door het terugbetaling door de autoriteiten op een aantal geneesmiddelen, die zijn gebaseerd op basis van het goedkoopste geneesmiddel, hebben deze generieke geneesmiddelen in 2014 de Deense samenleving 800 miljoen euro bespaard.

 

Duurzaam management

Voor ons heeft duurzaam management meerdere betekenissen. Ten eerste richten we ons op een goede omgang met onze werknemers en willen we een motiverende omgeving bieden waarin onze werknemers kunnen floreren en zichzelf kunnen ontwikkelen.

Daarnaast hechten we waarde aan dat we een sociale en vriendelijke organisatie zijn, die ruimte biedt voor diversiteit. Diversiteit betekent bij Orifarm dat we werknemers juist waarderen omdát ze verschillend zijn. We hebben succesvolle ervaringen met het aanstellen van mensen met een fysieke en geestelijke beperking, op speciale en individuele voorwaarden. We zien het potentieel in iedere werknemer en zorgen dat iedereen zich bij zijn werk kan doorontwikkelen.

Als internationaal bedrijf is het voor onze concurrerentiepositie ook erg belangrijk dat we ervaringen met elkaar delen en leren van ieders cultuur.

Verder hecht Orifarm veel waarde aan een goede en competente partner te zijn voor onze stakeholders. Daarom is het voor ons vanzelfsprekend dat we corruptie bestrijden en een goede bedrijfsethiek stimuleren.

Milieu

Wij willen bijdragen aan een beter milieu. Dit doen we door ervoor te zorgen dat milieukwesties een natuurlijk onderdeel vormen van al onze activiteiten.

Orifarm heeft vooral invloed op het milieu via de middelen die we gebruiken in onze gebouwen en voor ons transport. Om onze invloed op het milieu zo klein mogelijk te houden hebben we in de hele organisatie een milieubeleid opgesteld dat voor ons een richtlijn is voor onze dagelijkse activiteiten. Dat betekent dat we dagelijks bezig zijn om ons energieverbruik en onze afvalproductie te verminderen.

Ons milieubeleid wordt om de twee jaar vernieuwd, zodat we op dit gebied de juiste focus houden en onszelf nieuwe doelen kunnen stellen.
Om te evalueren en te controleren dat voldoen aan de doelstellingen en eisen in ons milieubeleid publiceren we ook iedere twee jaar een milieurapport.

Ons milieubeleid en ons milieurapport zijn op verzoek beschikbaar voor autoriteiten.

Goede doelen

Als succesvol pan-Europees bedrijf zien we het als onze plicht sociale verantwoordelijkheid te nemen en bij te dragen aan een betere wereld voor mensen, dieren en de natuur. Onze charitatieve activiteiten zijn al jarenlang een traditie binnen ons bedrijf. We zijn al vele jaren wereldwijd betrokken bij projecten die mensen in nood helpen en die steun bieden voor toekomstige ontwikkelingen, op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Een van onze belangrijkste charitatieve projecten zijn de H.C. Andersen-scholen in Cambodja. Hier hebben donaties van Orifarms geleid tot zeven nieuwe scholen en hebben ze geholpen om onderwijs mogelijk te maken voor een groot aantal kinderen.

Voorbeelden van andere projecten die we hebben gesteund:

  • De bouw van waterputten in India via DanChurchAid, zodat mensen toegang hebben tot schoon drinkwater
  • Vaccinatie en onderwijs aan kinderen in de Derde Wereld via UNICEF
  • Projecten in Zuidoost-Azië voor het overleven van olifanten en tijgers
  • Het behoud van wilde dieren in Oost-Europa en India
  • Het "Bomenplantproject" in het kader van een campagne rondom de Deense bossen
  • Steun aan de Deense multiple-sclerose-stichting

Ook doneren we onze geneesmiddelenoverschotten aan ziekenhuizen in derdewereldlanden via de organisatie Global Medical Aid.

Op dit moment ligt onze focus vooral op plattelandsdorpen in Myanmar, waar onze donaties helpen bij een duurzame ontwikkeling.

Klik hieronder voor meer informatie over onze interessante projecten:

Dorpen in Myanmar                   Scholen in Cambodja

Contact

csr@orifarm.com