Forretningsområder

Orifarm er fellesnavnet for alle aktivitetene våre. Orifarm er involvert i to virksomhetsområder:

  • Orifarm er navnet på vår parallellimportvirksomhet.
  • Orifarm Healthcare er navnet på våre generiske legemidler.

Gjennom disse to hovedforretningsområdene, har vi som mål å skape konkurranse og dermed spare penger for både samfunn og forbrukere ved å tilby høykvalitetsmedisiner til lave kostnader

Parallellimport

Parallellimport er originale legemidler som er produsert i EU-land, og deretter brakt til et annet marked i EU til en lavere pris. Dette er mulig på grunn av det faktum at produsentene av originale legemidler selger produktene sine til forskjellige priser i EU avhengig av markedsforholdene i hvert land. Dette betyr at det samme legemiddelet kan ha forskjellige priser i alle land der det selges. Men prisen er det eneste som er annerledes: Parallellimporterte legemiddel er 100 % identiske med den originale medisinen, selv om produktet er pakket om og selges under et annet navn.

Det betyr at pasienter får fordelen av originale legemidler til rettferdige priser i flere EU-land.

Orifarm er den største leverandøren av parallellimporterte legemidler i EU. Parallellimport av legemidler er anerkjent og godkjent av europeiske og nasjonale myndigheter, som er ansvarlig for kvalitet og sikkerhet av legemidler. Parallellimporterte legemidler må merkes på nytt eller pakkes om for markedet der de skal selges. Hver produkt får en ny pakke eller en etikett på salgsmarkedets språk. I tillegg er alle pasientinstruksjoner oversatt til hvert respektive lands språk.

Lær mer om våre høye kvalitetsstandarder.

Healthcare

Når et nytt legemiddel utvikles, søker legemiddelfirmaet om patent som gir dem enerett til å selge produktet i mange år. Når patentet utløper, får generiske produsenter muligheten til å markedsføre et identisk produkt, det såkalte generiske legemiddelet, og dermed legger skaper det større konkurranse og sparer penger for både samfunn og forbrukere ved å tilby høykvalitetsmedisin til lave kostnader.

Generiske legemidler inneholder de samme virkestoffene som legemidlene fra opphavsmannen. De er underlagt de samme strenge reglene og høye kvalitetsstandarder som de originale produktene. Derfor har generiske produkter nøyaktig samme effekt for forbrukeren som legemidler fra opphavsmannen.
Generiske produkter bærer et annet navn enn det opprinnelige produktet, men virkningen vil alltid være den samme.

Selskaper som produserer generiske legemidler har ikke de samme utgiftene til forskning og utvikling som opphavsmannen. De kan derfor tilby de generiske produkter til en lavere pris. I henhold til IGL er generiske produkter i gjennomsnitt 20–80 % billigere enn originalproduktene.

Orifarm Healthcare har avtaler med flere produsenter av legemidler, og gjennom dette samarbeidet markedsfører og selger vi et bredt utvalg av generiske produkter på det nordiske markedet, både innen reseptbelagte og reseptfrie medisinske produkter. Vi har utviklet en meget sterk generisk plattform for reseptfrie legemidler, markedsført som «Yellow by Orifarm». Vår ambisjon er å alltid ha en attraktiv og diversifisert produktportefølje av høy kvalitet for å møte markedets krav. I 2016 fusjonerte Orifarm Healthcare og Alternova A/S til ett selskap under det tidligere navnet Orifarm Generics. All virksomhet i Alternova og Pilum Pharma ble en del av Orifarm Healthcare. Produktene markedsføres fortsatt under de opprinnelige merkevarenavnene Alternova, DLF og Pilum Pharma

Våre markeder