Orifarm gruppen kunngjør underskrift om ervervelse for flere millioner euro fra Takeda

Orifarm gruppen («Orifarm»), som er et av de ledende farmasøytiske selskapene i de nordiske land, har inngått en avtale om kjøp av en portefølje av utvalgte over-disken- (OTC) og reseptpliktige farmasøytiske produkter solgt i Europa fra Takeda Pharmaceutical Company Limited («Takeda») for en kjøpssom på inntil 615 millioner euro. Orifarm gruppen har akkvirert rettighetene til omtrent 110 legemidler og 2 produksjonssteder.

Pressemelding