Samarbeid

Orifarm er en progressiv europeisk aktør innen helsesektoren. Vår overordnede visjon er å tilby de beste avtalene for legemidler, og på alle våre markeder har vi et tydelig mål: å bli den ledende leverandøren hvis vi ikke er det allerede.

For å kunne oppnå denne visjonen, er vi avhengige av sterke relasjoner, både med samarbeidspartnere og i nasjonale og europeiske foreninger hvor vi tar sikte på å skape stor innflytelse.

Den rette samarbeidspartneren

Vi søker samarbeidspartnere med høy kvalitet og markedskunnskap. Til gjengjeld tilbyr vi en unik markedstilgang og omfattende kunnskap om de markeder hvor vi opererer. Vårt fokus er på våre relasjoner, og det å finne de rette samarbeidspartnerne, er svært viktig for oss.

Vi streber etter å være våre kunders foretrukne leverandør og våre leverandørers foretrukne kunde. Vi ønsker å skape verdier, ikke bare for oss selv, men også for de vi gjør forretninger med.

Samarbeidspartner – parallellimport

Orifarm er en vellykket parallellimportør med gode framtidsutsikter. Vi har en av de største produktporteføljene av parallellimporterte legemidler i Europa, og vi har en sterk posisjon på mange av markedene våre.

Vi er på jakt etter sterke og varige forretningsrelasjoner med leverandørene våre, og vi kan garantere at vi er en pålitelig og troverdig samarbeidspartner: 

• Vi gir deg garanterte betalinger i tide, og tilgang til nødvendig kunnskap om markedet • Vi tilbyr et attraktivt og variert utvalg av produkter, som oppfyller markedets krav • Vi gjør alltid vårt beste for å skape verdi for deg som leverandør.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Chief Commercial Officer, Corporate PI, Thomas Brandhof.

Samarbeidspartner – Healthcare

Orifarm Healthcare er en raskt voksende leverandør av generiske legemidler til de nordiske landene. Vi har nå etablert en sterk posisjon på det nordiske markedet, som vi kontinuerlig utvikler.

Orifarm Healthcare har lansert en rekke produkter, både innenfor reseptbelagte og reseptfrie medisinske produkter. Vår ambisjon er å alltid ha en attraktiv og diversifisert produktportefølje av høy kvalitet for å møte markedets krav.

Vi fokuserer ikke på bestemte terapeutiske områder, men tilbyr et stort utvalg av farmasøytiske produkter i mange kategorier og nisjer.
Vi tilbyr kvalifisert tilgang til det nordiske markedet, og til gjengjeld ser vi etter partnere med produkter/tjenester av høy kvalitet, som vi kan bygge gjensidig fordelaktige og varige relasjoner med. Vi er lette samarbeide med, og våre beslutningsprosedyrer er gode. 

Å effektivt møte kravene fra det nordiske markedet, ser vi etter leverandører som tilbyr:
• Lavkostnadsproduksjon
• Rask/fleksibel beslutningstaking og proaktiv kommunikasjon
• Rettidig levering
• Korte leveringstider

 

Foreninger

Det er viktig for Orifarm å være involvert på den politiske arenaen, og å fremme de samfunnsmessige besparelsene knyttet til våre to forretningsområder, parallellimport og generika. Vi er derfor veldig involverte i både nasjonale og europeiske foreninger.

Innenfor parallellimport er vi medlem av Affordable Medicines Europe, og hele teamet arbeider hardt for å fjerne eventuelle konkurransevridninger (dvs. kvoter, dobbeltprising) og korrigere mytene som utfordrer både importører og eksportører (dvs. parallellimport som truer forskning og utvikling). Vennligst besøk Affordable Medicinies Europes nettsted for mer informasjon.

I tillegg er Orifarm medlem av nasjonale parallelleimportforeninger på de fleste av markedene våre.  Innen generika, er vi medlem av Medicines for Europe (tidligere EGA). Medicines for Europe og deres medlemmene arbeider med europeiske, nasjonale regjeringer og EU-institusjonene for å utvikle rimelige løsninger for ledemiddelomsorg og for å øke Europas konkurranseevne på det globale markedet for legemidler.
Vennligst besøk Medicines for Europes nettsted for mer informasjon.


I Danmark, Norge og Sverige driver vi vårt politiske påvirkningsarbeid gjennom de nasjonale forbundene IGL, Farma Norge og FGL.  

Ledige stillinger

Se her for ev. ledige stillinger