Vårt ansvar

Det er viktig for oss å  gjøre en forskjell - ikke bare innenfor legemiddelområdet. Som et internasjonalt selskap har vi en naturlig forpliktelse til å handle ansvarlig og å gjøre en innsats i de samfunn vi er tilstede i.

For oss innebærer det å handle ansvarlig blant annet om å ha en bærekraftig og ansvarlig virksomhet og ledelse, en diversifisert arbeidsstyrke hvor vi tar vare på våre ansatte, at vi minimerer vår negative innvirkning på miljøet, at vi støtter tiltak for å fremme mennesker – og arbeidstakers rettigheter og tiltak mot korrupsjon. Vår CSR-politikk fungerer som en generell standard for dette arbeidet og kan bli funnet i sin totale lengde her.

Orifarm ble med i FNs Global Compact I 2018, og vi integrerer derfor de ti prinsippene i våre strategier, retningslinjer og prosedyrer. Vår første Progress Report ble publisert mai 2019 og kan finnes her.

ESG Report 2022

CSR Report 2021

COP Report 2020

COP Report 2019

COP Report 2018

Vårt samfunnsansvar går ut over vår interne verdikjede. Sosialt ansvar er viktig for oss når vi velger leverandører og produkter, derfor har Orifarm vedtatt en Leverandørkodeks. Formålet med denne leverandørkodeks er å støtte vekst av ansvarlig og lønnsom forretning med våre leverandører og samarbeidspartnere. Leverandørkodeks skisserer våre forventninger til våre leverandører og er en del av alt samarbeid mellom Orifarm og våre leverandører.

Vår leverandørkodeks finner du her.

Aktsomhetsvurderinger

Hos Orifarm integrerer vi ansvarlig forretningsdrift i våre retningslinjer og atferd. Vi utfører og rapporterer aktsomhetsvurderinger i henhold til kravene i offentlighetsloven. Siden loven trådte i kraft 1. juli 2022 har vi kartlagt forretningsdriften i vår ESG-rapport. Finn vår siste ESG-rapport her.

Hvis det oppstår spørsmål vedrørende vår håndtering av potensielle eller faktiske negative konsekvenser i våre leverandørkjeder i forhold til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, inkludert generell informasjon om hvordan vi håndterer disse problemene eller spesifikk informasjon knyttet til varer og tjenester, vennligst kontakt oss på pfe@bevsnez.pbz

 

 

Bærekraftig ledelse

For oss har bærekraftig ledelse flere betydninger. Først og fremst har vi fokus på å ta godt vare på våre ansatte, og vi tar sikte på å skape et motiverende miljø der medarbeiderne våre trives og kan utvikle seg.

I tillegg til dette, verdsetter vi å være en sosial og vennlig organisasjon som har plass til mangfold. Mangfold i Orifarm handler om å anerkjenne medarbeidere på grunn av, ikke på tross av, at de er forskjellige. Vi ser potensialet i hver enkelt medarbeider, og skaper muligheter for å få alle til å utvikle seg i jobben.

Å være et internasjonalt selskap, er det også av stor konkurransemessig betydning at vi deler erfaringer og samle kunnskap fra hverandres ulike kulturer.

Videre legger Orifarm stor vekt på å være en god og kompetent partner for våre interessenter. Derfor er det naturlig for oss å jobbe mot korrupsjon og for å fremme god forretningsetikk

Miljø

Det er vårt mål å bidra til et bedre miljø ved å sikre at miljøhensyn er en naturlig del av alle våre aktiviteter.

Orifarm påvirker primært miljøet gjennom de ressursene vi bruker i våre bygninger og for transport. For å minimere miljøpåvirkningen, har vi innarbeidet en miljøpolitikk i hele organisasjonen som guider oss i forhold til hvordan vi tar vare på miljøet i hverdagen. Dette betyr at vi hele tiden jobber med å redusere energiforbruket og avfallshåndtering.

Vår miljøpolitikk er tilgjengelig for myndigheter ved forespørsel.

Veldedighet

Som et vellykket paneuropeisk selskap, ser vi det som vår plikt å ta samfunnsansvar og bidra til å bedre forholdene for mennesker, dyr og natur. Våre veldedige handlinger har lange tradisjoner i selskapet. I mange år har vi vært forpliktet til prosjekter over hele verden som hjelper mennesker i nød, og vi gir støtte til fremtidig utvikling på både lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Ett av våre største veldedige prosjekter har vært H.C. Andersens skoler i Kambodsja der Orifarms donasjoner har resultert i sju nye skoler og har hjulpet mange lokale barn til å få en utdannelse.

Eksempler på andre prosjekter som vi har støttet er:

  • Bygging av brønner i India for å sikre tilgang til rent drikkevann gjennom Folkekirkens Nødhjælp.
  • Vaksinasjon og utdanning av barn i den tredje verden gjennom UNICEF.
  • Prosjekter i Sørøst-Asia for overlevelsen av elefanter og tigre.
  • Bevaring av dyrelivet i Øst-Europa og India.
  • Det danske «Plant a Tree»-prosjektet i en kampanje for å støtte danske skoger.
  • Støtte til Danish Multiple Sclerosis Society.

 

Som en del av vår forpliktelse til samfunnet, donerer vi våre overflødige legemidler til sykehus i den tredje verden gjennom organisasjonen Global Medical Aid.

I dette øyeblikk er vårt viktigste fokus på  landsbyer i Myanmar, hvor donasjonene støtter en bærekraftig utvikling.

Klikk nedenfor for å lese mer om våre spennende prosjekter:

Landsbyer i Myanmar                   Skoler i Kambodsja