Landsbyer i Myanmar

Fra 2014 og tre år fremover, skal Orifarm delta i prosjektet "Støtt en landsby" hvor vi kommer til å hjelpe 10 landsbyer i Myanmar.

Prosjektet bidrar til et bredt spekter av tiltak – alle designet for å hjelpe lokalbefolkningen i distriktene å etablere et bærekraftig livsgrunnlag og dermed sikre at den positive utviklingen i Myanmar fortsetter.

Om prosjektet

Prosjektet "Støtt en landsby" er basert på et samvirketankesett der alle hjelper hverandre og samfunnet styrker den enkelte familien. Vi støtter en rekke tiltak, inkludert etablering av grønnsakshager, snileavl for kompost og gjødsel, oppstart av husdyrhold, etablere risbanker for å sikre matlagring i tørkeperiodene, bedre toalett og sanitærforhold samt opplæring av helsepersonell.

Prosjektet gir også kvinnene på landsbygda muligheten til å etablere sparegrupper, hvor de i sin tur kan låne penger til investeringer. Disse investeringene kan tillate dem å leie et stykke land for risdyrking og dermed garantere dem en jevnlig inntekt.

"Støtt en landsby" går langt utover det å undervise kvinner i grønnsakshager og husdyrhold. Mange familier vil ha råd til å sende barna sine til skolen, og hele familiens fremtid blir dermed forbedret.

Hvorfor Myanmar?

Myanmar er et land i rask utvikling. I de siste årene har landet opplevd reformer og demokratisering. Pressen har blitt mer fri, og folk har fått flere rettigheter.

Myanmar er også et land med uendelige muligheter og en befolkning som har energi og ønske om å forbedre samfunnet, og som er klare til å gjøre en innsats for å kunne ta vare på seg selv.

Målet med "Støtt en landsby" er å gi burmeserne akkurat den hjelpen som er nødvendig for å få utviklingen fremover og gjøre dem i stand til å ta over etter en stund

Om Myanmar

Siden landets selvstendighet i 1948, har flere militære juntaer hatt makten. År med forsømmelse, isolasjon, mangel på investeringer fra utlandet og etniske konflikter, betyr at i dag er hver fjerde burmeser fanget i fattigdom uten tilgang til grunnleggende helse- og utdanningstjenester.

Mer enn 500 000 mennesker i Myanmar er interne flyktninger eller lever i eksil utenfor landet. Udetonerte miner og ammunisjon hindrer utviklingen av store områder, spesielt ved grensen til Thailand.

Valgene i 2010 og 2012 ga NLD (National League for Democracy), med opposisjonslederen Aung San Suu Kyi, politisk innflytelse. Samtidig, bega den nye sivil-militære regjeringen til president U Thein Sein seg ut på en politisk reform som har resultert i en delvis restaurering av ytringsfriheten, større mulighet for sivilt samfunnsarbeid og evnen til å være kritisk mot regjeringen og den statlige administrasjonen. Men det er fortsatt mye som må gjøres.

Vil du vite mer?

DanChurchAid (Folkekirkens Nødhjælp) leder "Støtt en landsby"-prosjektet.

Du kan lese mer om organisasjonen og prosjektet på deres hjemmeside: https://www.danchurchaid.org/