Polityka prywatności

Grupa Orifarm („Orifarm” lub „my”) przykłada duże znaczenie do ochrony danych i prywatności. Niniejsza polityka prywatności określa jasne wytyczne dotyczące sposobu, w jaki Orifarm przetwarza Państwa dane osobowe. Ponadto wyjaśniamy, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które pozostawiają Państwo i/lub przekazują, gdy odwiedzają Państwo naszą witrynę internetową i korzystają z różnych usług na niej oferowanych. 

1. Administrator danych i dane kontaktowe

Orifarm Group A/S
Energivej 15
CVR: 27347282
Phone no.: +45 63952700
vasb@bevsnez.pbz

2. Gromadzenie danych osobowych

Zawsze będziemy Państwu przekazywać informacje w związku z gromadzeniem Państwa danych osobowych. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować na przykład imię i nazwisko, adres e-mail i podobne dane identyfikacyjne, w tym informacje o nawigacji po witrynie internetowej. 

W przypadku podania Państwa danych zawsze określimy, czy ich podanie jest dobrowolne, czy wymagane w celu wykonania określonego działania. 

Państwa dane osobowe są zbierane w jednym lub kilku z poniższych przypadków:

  • przy zapisaniu się do biuletynu Orifarm,
  • gdy są Państwo klientem lub dostawcą Orifarm,
  • przy zgłaszaniu działań niepożądanych,
  • przy zgłaszaniu roszczeń związanych z produktami,
  • przy przekazywaniu zapytań związanych z produktami,
  • przy aplikowaniu do pracy,
  • przy wejściu do dowolnego zakładu Orifarm.

3. Wykorzystanie danych osobowyc

Dane osobowe są gromadzone i będą wykorzystywane w związku z:

   • zapisami do biuletynu,
   • informacjami o kampaniach,
   • wysyłaniem innych materiałów marketingowych, w tym zaproszeń na imprezy,
   • wysyłaniem powtórnych wezwań,
   • zmianami cen,
   • zmianami organizacyjnymi,
   • zgłoszeniami do agencji leków dotyczącymi działań niepożądanych,
   • relacjami z klientami,
   • relacjami z dostawcami,
   • procesami rekrutacyjnymi,
   • gromadzeniem i ewaluacją ocen konsumenckich,
   • statystyką,
   • innymi inicjatywami marketingowymi.

Należy pamiętać, że do przesyłania materiałów marketingowych wykorzystamy Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo na to wcześniej wyraźną zgodę, chyba że przepisy prawne zezwalają nam na kontakt z Państwem bez Państwa uprzedniej zgody. 

Orifarm prowadzi statystyki dotyczące tego, które obszary witryny odwiedzają nasi użytkownicy i jakie produkty preferują. Dane te nie zawierają danych osobowych. Ponadto zbieramy informacje o tym, jakie produkty preferują nasi użytkownicy jako jednostka. Informacje te są również wykorzystywane do ulepszania witryny internetowej. Nie sprzedajemy ani w żaden inny sposób nie ujawniamy informacji o sposobie poruszania się po naszej witrynie i korzystania z niej przez użytkownika. Po opuszczeniu naszej witryny nie jesteśmy w stanie dostrzec, skąd przychodzą ani dokąd zmierzają odwiedzający.

4. Przekazanie do innych administratorów danych

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych osobom trzecim bez Państwa zgody. W szczególnych okolicznościach i w związku z ustawodawstwem konieczne może być przekazanie informacji organom publicznym lub policji. Na przykład informacje anonimowe mogą być ujawnione agencjom medycznym w przypadku zgłaszania działań niepożądanych.  

W przypadku reorganizacji, czy też całkowitej lub częściowej sprzedaży przedsiębiorstwa wszelkie ujawnienia z tym związane będą zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

5. Usuwanie danych osobowych

Usuniemy Państwa dane osobowe, gdy nie będziemy już musieli ich przetwarzać w związku z jednym lub kilkoma celami określonymi powyżej w sekcji 4. Dane te mogą być jednak przetwarzane i przechowywane przez dłuższy okres czasu w formie anonimowej.

6. Zasady dotyczące plików cookie

Pliki cookie to pliki danych, które są wysyłane z serwerów internetowych do przeglądarek internetowych, gdzie również są przechowywane. Za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony od serwera, informacje są wysyłane z powrotem do serwera.
Pliki cookie sesji są zapisywane na komputerze użytkownika w celu rozpoznania urządzenia. Pozostają one zapisane do czasu usunięcia lub wygaśnięcia.
Dzięki zastosowaniu plików cookie możliwe jest generowanie statystyk dotyczących zwyczajów użytkowników. Pliki cookie mogą przechowywać informacje takie jak preferencje użytkownika.

Wykorzystanie plików cookie

Witryna Orifarm.com używa plików cookie do monitorowania ruchu, optymalizacji zawartości witryny oraz w celach marketingowych. Wszystkie zebrane informacje są w pełni anonimowe i Orifarm nie udostępnia plików cookie osobom trzecim. 

Usuwanie plików cookie

Pliki cookie można łatwo usunąć w preferencjach każdej przeglądarki. Niektóre przeglądarki zapewniają również możliwość blokowania plików cookie, ale może to mieć negatywny wpływ na użyteczność naszej witryny internetowej.

Google Analytics

Witryna Orifarm.com korzysta z Google Analytics, usługi analityki internetowej dostarczanej przez Google Inc. Odbywa się to w celu uzyskania lepszego wglądu w zachowania użytkowników podczas przeglądania witryny.
Zbierane informacje obejmują liczbę odwiedzających, lokalizację kraju itp., co pozwala nam udoskonalić naszą witrynę internetową i uczynić ją bardziej przyjazną dla użytkowników w oparciu o te statystyki.

Ogólne informacje o zasadach bezpieczeństwa i prywatności Google Analytics można znaleźć na stronie Google Analytics.

7. Zabezpieczenia

Wdrożyliśmy środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia, że nasze wewnętrzne procedury spełniają wysokie standardy zasad bezpieczeństwa. W związku z tym staramy się chronić jakość i integralność Państwa danych osobowych. W przypadku zgłoszeń działań niepożądanych anonimizujemy wszystkie dane osobowe w zakresie, w jakim jest to możliwe, z uwzględnieniem wymogów prawnych.

8. Państwa prawa

W każdej chwili mają Państwo prawo do otrzymania informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych, z pewnymi wyjątkami prawnymi. Ponadto w przypadku niektórych danych osobowych mają Państwo prawo do ich poprawiania, usuwania lub blokowania. Dodatkowo mają Państwo prawo do otrzymywania informacji na swój temat, które nam Państwo przekazali, a także prawo do przekazania tych informacji innemu administratorowi danych (możliwość przenoszenia danych).

9. Withdrawal of consent / Wycofanie zgody

Mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę, a my usuniemy Państwa dane osobowe, chyba że będziemy mogli kontynuować ich przetwarzanie w innym celu. Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę, prosimy o kontakt pod adresem qngncebgrpgvba@bevsnez.pbz.

10. Łącza do innych witryn, itp.

Nasza witryna może zawierać łącza do innych stron internetowych lub do witryn zintegrowanych. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść witryn internetowych innych firm ani za praktyki tych firm w zakresie gromadzenia danych osobowych. Odwiedzając inne witryny internetowe należy zapoznać się z polityką ich właścicieli w zakresie ochrony danych osobowych i innymi mającymi zastosowanie zasadami.

11. Modyfikacja danych, itp.

Jeśli chcą Państwo, abyśmy zaktualizowali, zmienili lub usunęli dane osobowe, które zebraliśmy na Państwa temat, chcą uzyskać dostęp do przetwarzanych danych na Państwa temat lub jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące powyższych wytycznych, mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem qngncebgrpgvba@bevsnez.pbz.W przypadku wniosków o dostęp do danych przetwarzanych na Państwa temat prosimy o wypełnienie formularza wniosku dostępnego tutaj.

12. Skargi

Jeżeli chcą Państwo odwołać się w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt pocztą e-mail, telefoniczny lub listowny, jak wskazano w niniejszej sekcji 1. Mogą Państwo również skontaktować się z Personal Data Protection Office, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel. 22 531 03 00, xnaprynevn@hbqb.tbi.cy (https://uodo.gov.pl/en/484)