Współpraca

Grupa Orifarm jest postępowym europejskim graczem w sektorze ochrony zdrowia. Naszą ogólną wizją jest bycie liderem w kategorii poprawiania dostępności rozwiązań do ochrony zdrowia, a na wszystkich naszych rynkach cel firmy jest jasny: być wiodącym dostawcą, jeśli jeszcze nim nie jesteśmy.
Aby móc zrealizować tę wizję, opieramy się na silnych relacjach zarówno z naszymi partnerami biznesowymi, jak i stowarzyszeniami krajowymi i europejskimi, starając się rozszerzać nasze wpływy.

Odpowiedni partner biznesowy

Poszukujemy partnerów biznesowych zapewniających produkty wysokiej jakości i wiedzę na temat rynku. W zamian oferujemy wyjątkowy dostęp do rynku oraz szeroką wiedzę na temat rynków, na których działamy. Koncentrujemy się na naszych relacjach, a wyszukiwanie odpowiednich partnerów biznesowych jest dla nas bardzo ważne.
Staramy się być preferowanym dostawcą konsumentów i preferowanym klientem naszych dostawców. Chcemy tworzyć wartość nie tylko dla siebie, ale także dla podmiotów, z którymi współpracujemy.

Partner biznesowy - import równoległy

Grupa Orifarm jest odnoszącym sukcesy importerem równoległym o dobrych perspektywach na przyszłość. Dysponujemy jednym z największych portfeli produktów farmaceutycznych z importu równoległego w Europie i silną pozycją na wielu rynkach.

Poszukujemy silnych i trwałych relacji biznesowych z naszymi dostawcami i możemy zagwarantować, że jesteśmy niezawodnym i godnym zaufania partnerem biznesowym: 

  • Zapewniamy Państwu gwarantowane, terminowe płatności oraz dostęp do niezbędnej wiedzy o rynku.
  • Oferujemy atrakcyjną i zróżnicowaną gamę produktów, które spełniają wymagania rynku.
  • Zawsze staramy się tworzyć wartość dla naszych dostawców.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym dyrektorem handlowym ds. importu równoległego, Thomasem Brandhofem.

Partner biznesowy - leki generyczne

Firma Orifarm Generics jest szybko rozwijającym się dostawcą leków generycznych w krajach skandynawskich. Udało nam się ugruntować na tych rynkach silną pozycję, którą stale staramy się umacniać.
Firma Orifarm Generics z powodzeniem wprowadziła na rynek szeroką gamę produktów zarówno na receptę, jak i sprzedawanych bez recepty. Naszą ambicją jest, aby zawsze dysponować atrakcyjnym i zróżnicowanym portfolio wysokiej jakości produktów w celu sprostania wymaganiom rynku.
Nie skupiamy się na konkretnych obszarach leczenia, ale oferujemy szeroką gamę produktów farmaceutycznych w wielu kategoriach i niszach. Zapewniamy poparty wiedzą dostęp do rynku skandynawskiego, a w zamian szukamy partnerów dysponujących produktami/usługami wysokiej jakości, z którymi możemy budować wzajemnie korzystne i trwałe relacje. Współpraca z nami jest łatwa, a nasze procedury decyzyjne są płynne.

Aby skutecznie sprostać wymaganiom rynku skandynawskiego, szukamy dostawców, którzy oferują:
• niskie koszty produkcji,
• szybkie/elastyczne podejmowanie decyzji i proaktywną komunikację,
• terminowe dostawy,
• krótkie terminy realizacji.

Stowarzyszenia

Angażowanie się na arenie politycznej i promowanie oszczędności społecznych związanych z naszymi dwoma obszarami działalności, czyli importem równoległym i lekami generycznymi, jest dla grupy Orifarm ważne. W związku z tym mocno angażujemy się w działalność zarówno stowarzyszeń krajowych, jak i europejskich.

W dziedzinie importu równoległego jesteśmy członkiem stowarzyszenia EAEPC (European Association of Euro-Pharmaceutical Companies), a cały zespół stowarzyszenia ciężko pracuje nad usunięciem wszelkich zakłóceń w konkurencji (np. kontyngentów, podwójnych cen) i skorygowaniem mitów, które stanowią wyzwanie zarówno dla importerów, jak i eksporterów (np. zagrożenie dla badań i rozwoju spowodowane przez import równoległy).
Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej EAEPC.

Ponadto grupa Orifarm należy do krajowych stowarzyszeń importu równoległego na większości rynków sprzedaży, na których jesteśmy obecni.
Z kolei w dziedzinie leków generycznych jesteśmy członkiem stowarzyszenia EGA — European Generic and Biosimilar Medicines Association. Stowarzyszenie EGA i jego członkowie współpracują z europejskimi rządami krajowymi i instytucjami UE w celu opracowania przystępnych cenowo rozwiązań w zakresie opieki farmaceutycznej i zwiększenia siły konkurencyjnej Europy na światowym rynku farmaceutyków.
Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej EGA.

W Danii, Norwegii i Szwecji prowadzimy lobbing polityczny za pośrednictwem krajowych stowarzyszeń IGL, Farma Norge i FGL.